Szolgáltatások - 306844-2020

01/07/2020    S125

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások

2020/S 125-306844

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51040510
Postai cím: Damjanich utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldis József
E-mail: zsoldis.jozsef@ervsz.hu
Telefon: +36 13410303
Fax: +36 13410303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ervainfo.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parkoló automatákkal kapsolatos szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000361372020
II.1.2)Fő CPV-kód
98351000 Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási Szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automatához kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbi részfeladatok szerint:

1. részfeladat: Parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése, karbantartása, javítása és zárbetétek cseréje;

2. részfeladat: Parkolójegy-kiadó automaták pénzkazettáinak kiürítési, pénzkezelési és pénzfeldolgozási szolgáltatások ellátása

A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 20 543 988.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Üzemeltetés,karbantart.,javítás,zárbetétek cseréje

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38730000 Parkolóórák
44522000 Zárszerkezetek, záralkatrészek és kulcsok
50316000 Jegykiadó automata karbantartása és javítása
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
98351000 Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Bdapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási Szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automata átvétele, átállítása, zárbetéteinek teljeskörű cseréje, üzemeltetése, karbantartása és javítása, továbbá a parkolójegy-kiadó automaták valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint.

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

— A parkolójegy-kiadó automaták üzemkész állapotának biztosítása (üzemidőben legalább 98 %-os rendelkezésre állás),

— A parkolójegy-kiadó automaták paraméterezési feladatainak szükség szerinti és folyamatos ellátása, ennek keretében kiemelten az ünnepnapok és különleges munkaszüneti, valamint munkanapok évi egyszeri paraméterezése, továbbá jogszabályváltásból eredő eseti paraméterezési feladatok ellátása,

— A parkolójegy-kiadó automatákon a mindenkori hivatalos fizetőeszközök elfogadásának biztosítása, az érmeszelektorokat felprogramozása az új érmékre,

— A parkolójegy-kiadó automaták távfelügyeletének biztosítása, beleértve a távfelügyeleti szoftver, valamint a SIM adatkártyák biztosítását is,

— A parkolójegy-kiadó automata pénzkazettái megteltségének jelzése Ajánlatkérő, és a pénzkezeléssel megbízott szolgáltató felé,

— Parkoló automaták naponkénti folyamatos digitális adatközléseinek a biztosítása megbízó felé

— A lefogyott jegytekercsek biztosítása és cseréje,

— Az elakadt érme, bankjegy kivétele,

— Az eltömött érmebedobó-nyílás megtisztítása,

— Az érmeút ellenőrzése,

— Az eltömött jegykiadó-nyílás megtisztítása,

— Begyűrődött papír kivétele,

— Az órabeállítások elvégzése,

— Az akkumulátorok cseréje, töltése (szükség szerint)

— A parkolójegy-kiadó automaták újraindítása (szükség esetén)

— A kommunikációs hibák kezelése (ennek keretében a hiba elhárítása, és a hiba jelzése ajánlatkérő felé)

— A parkolójegy-kiadó automaták igény szerinti áthelyezése, a szolgáltatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően, maximum 20 darab automata esetében,

— Az üzemeltetés keretébe tartozó szolgáltatások teljes körű dokumentálása az Ajánlatkérő felé.

1.2. Karbantartási és javítási feladatok:

— Karbantartás: valamennyi parkolójegy-kiadó automata évente 2 (két) alkalommal történő műszaki felülvizsgálata,

— 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automata új 100 Ft-os érme-elfogadás biztosítása (érmevizsgáló átprogramozása, helyszíni cseréje)

— Javítás: a meghibásodott parkolójegy-kiadó automaták javítása, a meghibásodás okának feltárás, a javítás módjának egyidejű dokumentálása mellett.

1.3.Parkolójegy-kiadó automaták átvétele, zárbetét cseréje

— Nyertes köteles a korábbi szolgáltatótól a parkolóórákat 2020. június 27-28-án teljes körűen átvenni, azok működőképességét, műszaki állapotát felmérni, tesztelni, arról parkolóóránkként jegyzőkönyvet felvenni,

— Nyertes tudomásul veszi, hogy a parkolási rendszer teljes átvételének és üzemszerű indításra átadásának 2020. június 29-e 8.00-ig meg kell történni,

— Nyertes köteles a megnevezett parkolóórák műszaki átvételével egyidőben gondoskodni az előző szolgáltató által kiürített, a nyertes számára üzemeltetésre átadott 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automatákban található valamennyi (parkolóóránkként 3 db) zárbetétet cseréjéről.

1.4. Biztonsági műszaki felügyelet biztosítása:

— Ajánlattevő feladata 24 (huszonnégy) órás folyamatos biztonsági műszaki felügyelete keretében a parkolójegy-kiadó automaták megrongálása, feltörése, az által okozott balesetek esetén valamennyi szükséges, a vonatkozó jogszabályokban előírt, intézkedés megtétele, Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett.

1.5. Adatszolgáltatás, jelentések, statisztikák készítése:

— Hozzáférés biztosítása Ajánlatkérő számára a parkolás üzemeltetéséből származó parkolójegy-kiadó automatákra lebontott bevételek nyilvántartásához, az abban szereplő adatok ellenőrizhetősé

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. M.2.) alk. feltételként előírt, a telj-be bevont 1 fő szakember alk. köv. felüli többlet szakmai gyakorlata hónapjainak összesített száma (min. 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pénzkazetták ürítése,pénzkez.-pénzfeldolg.szolg.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63712400 Parkolói szolgáltatások
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási Szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automata pénzkazettáinak kiürítése és az automatákból beszállított pénz kezelése és erről napi jelentés készítése a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont 1 fő szakember pénz-, és értékszállítási feladatok ellátása során szerzett szakmai irányítói többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap): / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 072-172149
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Üzemeltetés,karbantart.,javítás,zárbetétek cseréje

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 20/5004
Rész száma: 2
Elnevezés:

Pénzkazetták ürítése,pénzkez.-pénzfeldolg.szolg.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: C-WARE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48416674
Postai cím: Angol utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: office@cware.hu
Telefon: +36 302051031
Fax: +36 1413494935
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 543 988.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Pénzszámlálás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyútjottak be:

1. részfeladat:

C-WARE Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol utca 77., adószám: 14252231-2-42)

DBM Banktechnika Kft. (1135 Budapest, Zsinór u. 43., adószám: 10502431-2-41)

Az 1. részfeladat tekintetében az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezetének összegét.

2. részfeladat:

C-WARE Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol utca 77., adószám: 14252231-2-42)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/06/2020