A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 306991-2020

01/07/2020    S125

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2020/S 125-306991

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czajdrik Éva
E-mail: eva.czajdrik@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958003
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2020. aug. 20-i tűzijáték szervezése a TMÜ részére

Hivatkozási szám: EKR000561662020
II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2020. augusztus 20-án, az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartandó tűzijáték megtervezése, biztonságos lebonyolításának és logisztikájának biztosítása az alábbi feladatok szerint:

— a tűzijáték zenei alapjának és látványtervének kidolgozása

— a tűzijáték lebonyolítása

— biztosítási feladatok ellátása

A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 300 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2020. augusztus 20-án, az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartandó tűzijáték megtervezése, biztonságos lebonyolításának és logisztikájának biztosítása az alábbi feladatok szerint:

— a tűzijáték zenei alapjának és látványtervének kidolgozása

— a tűzijáték lebonyolítása

— biztosítási feladatok ellátása

A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A 2014/24/EU irányelv I. fejezet 26. cikk (6) bekezdése szerint: „A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérő szervek a 32. cikkben kifejezetten megemlített különös esetekben és körülmények között eljárást megindító felhívás előzetes közzététele nélkül alkalmazhatják a tárgyalásos eljárást. A tagállamok az említett eljárás alkalmazását kizárólag a 32. cikkben említett esetekben engedélyezhetik.”

A 2014/24/EU irányelv 32. cikk (1) bekezdése alapján: A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérő szervek a (2)-(5) bekezdésben megállapított különös esetekben és körülmények között hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében is odaítélhetik a közbeszerzési szerződést.

A (2) bekezdés c) pontja értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések tekintetében, amennyiben feltétlenül szükséges, ha az ajánlatkérő szerv számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség miatt a nyílt vagy a meghívásos eljárás vagy a tárgyalásos eljárás határideje nem tartható be; a rendkívüli sürgősség indokolására felhozott körülmények semmiképpen nem lehetnek az ajánlatkérő szervnek betudhatók.

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapította, hogy tárgyi eljárásban a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

A 2020. június 15. napján, a HNT-00107/2020 ügyszámon hozott döntés indokolása szerint: Ajánlatkérő 2020. június 8. napján a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdései alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „2020. augusztus 20-i tűzijáték szervezése a TMÜ részére” tárgyban. Ajánlatkérő - hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.

Ajánlatkérő által a tájékoztatásban előadottak igazolták, hogy általa előre nem látható okból állt elő a rendkívüli sürgősség és a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem Ajánlatkérő mulasztásából, vagy az általa előidézett okból erednek.

Ajánlatkérő ajánlattételre három gazdasági szereplőt hívott fel, eleget téve a Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
Internetcím: https://www.ahrt.hu/
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 300 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 300 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételének lehetősége adott a Vállalkozási Keretszerződésben részletesen meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi eljárásban ajánlattevők adatai: Network 360 Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: MAGYARORSZÁG 1024 Budapest, Margit Krt 5. A. épület 3. emelet 1. ajtó, adószáma: 23480197-2-41), Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: MAGYARORSZÁG 1124 Budapest, Hegyalja Út 109., adószáma: 27312050-2-43), "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: MAGYARORSZÁG 1119 Budapest, Petzval József Utca 31-33., adószáma: 10834730-2-44).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2020