Teenused - 307138-2018

17/07/2018    S135

Taani-Kopenhaagen: Copernicuse maismaaseire teenused – maakatte suure eraldusvõimega tunnusjooned 2018. vaatlusaastal

2018/S 135-307138

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Copenhagen
NUTS kood: DK011 Byen København
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani
Kontaktisik: Karoline Rygaard
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Keskkond

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Copernicuse maismaaseire teenused – maakatte suure eraldusvõimega tunnusjooned 2018. vaatlusaastal

Viitenumber: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)CPV põhikood
72300000 Andmeteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on sõlmida ettevõtja(te)ga teenuslepingu(d), mis hõlmaks 4 olemasoleva peeneralduskihi (HRL) – koos mõningate muudatustega (peamiselt uued või modifitseeritud muutuse tooted) – värskendamist ja valmistamist 2018. vaatlusaastal ja muutuse toodete valmistamist 2015.–2018. vaatlusaastal.

Kõnealune pakkumiskutse on jagatud 4 ossa:

– 1. osa: läbilaskmatus 2018, läbilaskmatuse muutus 2015.–2018. vaatlusaastal ja tihehoonestus 2018. vaatlusaastal;

– 2. osa: metsa tooted: puukatte tihedus, valdav lehetüüp, muutuse tooted ja metsatüübi tooted;

– 3. osa: rohumaa ja rohumaa muutus;

– 4. osa: vesi ja märgus.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 4
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Läbilaskmatus 2018. vaatlusaastal, läbilaskmatuse muutus 2015.–2018. . vaatlusaastal ja tihehoonestus 2018. vaatlusaastal

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000 Keskkonnateenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK011 Byen København
Põhiline teostamise koht:

Kõik teenused tuleb osutada peamiselt tulevase töövõtja ruumides, aeg-ajalt toimuvate kohtumistega EEA ruumides Kopenhaagenis või muudes kohtades Copernicuse erakorralisteks (ad hoc) kohtumisteks.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab järgmise kolme peamise toote valmistamist:

1) olemasolevate läbilaskmatuse oleku toodete jätkamine 2018. vaatlusaastal, kuid ruumilise eraldusvõime suurenemisega 20 meetrilt (praegusele) 10 meetrile;

2) olemasolevate läbilaskmatuse muutuse toodete jätkamine 2015.–2018. vaatlusaastal (eraldusvõimel 20 m); ja

3) olek kihi tihehoonestuse komponent 2018. vaatlusaastal ruumilise eraldusvõimega 10 m.

Läbilaskmatuse peeneralduskihil on pikimad olemasolevad aegread kõigi peeneralduskihtide kohta, ulatudes ajas tagasi 2006., 2009., 2012. ja 2015. vaatlusaasta tooteni ning seotud muutuse toodeteni. Valmistamisviis ja töövoog on praeguseks suhtelised stabiilsed, eelnevate toodetega võrreldes on aga viidud sisse kaks olulist muudatust:

1) kooskõlas tehnoloogia arengu ja täiustumisega parendab läbilaskmatuse oleku kiht 2018. vaatlusaastal ruumilist eraldusvõimet 20 m x 20 m piksli suuruselt 10 m x 10 m piksli suuruseni;

2) täiendava väärtuse tagamiseks lisatakse Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) poolt Euroopa asustuskaardi (ESM) osana välja töötatud ühtlustatud tihehoonestuse toode, mis tugineb Sentinel-2 kujutistel ja on kasutatav läbilaskmatuse komponendiga täielikult ühtlustatuna, samasuguse 10 m x 10 m ruumilise eraldusvõimega.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Copernicus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.4.2014 määrus (EL) nr 377/2014 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44).

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Metsa tooted: puukatte tihedus, valdav lehetüüp, muutuse tooted ja metsatüübi tooted

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000 Keskkonnateenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK011 Byen København
Põhiline teostamise koht:

Kõik teenused tuleb osutada peamiselt tulevase töövõtja ruumides, aeg-ajalt toimuvate kohtumistega EEA ruumides Kopenhaagenis või muudes kohtades Copernicuse erakorralisteks (ad hoc) kohtumisteks.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab metsa peeneralduskihi teist uuendust ja järgib suures osa valmistamise väljakujunenud töövoogu ja tööviisi peamise puu katte tiheduse (TCD) ja valdava lehetüübi (DLT) toote tuletamiseks 2018. vaatlusaastal. Sarnaselt eelnevatele toodetele on lisatud ka sekundaarsed „metsa“ tooted. Eelnevate metsa peeneralduskihtidega võrreldes on peamised muudatused järgmised:

1) oleku kihtide ruumilise eraldusvõime suurenemine kuni 10 m x 10 m, kooskõlas teiste peeneralduskihtidega; ja

2) muutuse toodete lihtsustamine, tuginedes esimestest (2012.–2015. vaatlusaasta) metsa muutuse toodetest omandatud kogemustele.

Muutuse toodete võimaldamiseks täielikult kasutatavatele aegridadele, on need lihtsustused viidud ellu nii 2012.–2015. vaatlusaasta (tuginevalt olemasolevatele 2012.–2015. vaatlusaasta muutuse toodetele) ja 2015.–2018. vaatlusaasta jaoks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Copernicus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.4.2014. aasta määrus (EL) nr 377/2014 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44).

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Rohumaa ja rohumaa muutus

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000 Keskkonnateenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK011 Byen København
Põhiline teostamise koht:

Kõik teenused tuleb osutada peamiselt tulevase töövõtja ruumides, aeg-ajalt toimuvate kohtumistega EEA ruumides Kopenhaagenis või muudes kohtades Copernicuse erakorralisteks (ad hoc) kohtumisteks.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab 2015. vaatlusaasta rohumaa toodete uuenduse ja esimese muutuse toote valmistamist rohumaadele. Kooskõlas ülejäänud osadega suureneb oleku kihtide ruumiline eraldusvõime kuni 10 m x 10 m.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus päevades: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Copernicus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.4.2014. aasta määrus (EL) nr 377/2014 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44).

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Vesi ja märgus

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000 Keskkonnateenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK011 Byen København
Põhiline teostamise koht:

Kõik teenused tuleb osutada peamiselt tulevase töövõtja ruumides, aeg-ajalt toimuvate kohtumistega EEA ruumides Kopenhaagenis või muudes kohtades Copernicuse erakorralisteks (ad hoc) kohtumisteks.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab „veerleva arhiivi“ (rolling-archive) tüüpi uuenduse valmistamist 2015. vaatlusaasta vee ja märguse arendusaluse tootele. See uuenduse tüüp on teiste osadega võrreldes erinev, kuna vee ja märguse toode kaardistab põhimõtteliselt vee ja märguse tingimuste esinemissageduse pika 7-aastase ajavahemiku vältel (4 hooajalise vaatlusega aasta kohta). Kooskõlas ülejäänud osadega liigub vee ja märguse toode 2018. vaatlusaastal 10 m x 10 m ruumilisele eraldusvõimele vee ja märguse toote jaoks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 700 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Copernicus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.4.2014. aasta määrus (EL) nr 377/2014 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44).

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt tehnilise kirjelduse jaotisi 2.2.1 ja 2.2.2.1.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 24/09/2018
Kohalik aeg: 14:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 26/09/2018
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

EEA ruumid aadressil Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Taani.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Avamisest võivad osa võtta pakkujate esindajad (1 esindaja iga pakkuja kohta). Nad peavad osavõtust EEA hanketeenistustele ette teatama hiljemalt 24.9.2018 e-posti teel aadressil procurement@eea.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Algse(te) lepingu(te) jõustumisele järgneva 3 aasta vältel jätab EEA endale õiguse kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust uute teenuste hankimiseks lepinguosade tulevas(t)e töövõtja(te)ga kooskõlas finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktiga e ja lõikega 4.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
05/07/2018