Palvelut - 307138-2018

17/07/2018    S135

Tanska-Kööpenhamina: Copernicus-ohjelman maanseurantapalvelut – korkearesoluutioiset maanpeitteen ominaisuudet referenssivuoden 2018 osalta

2018/S 135-307138

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ympäristökeskus
Postiosoite: Kongens Nytorv 6
Postitoimipaikka: Copenhagen
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Postinumero: 1050
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: Karoline Rygaard
Sähköpostiosoite: procurement@eea.europa.eu
Puhelin: +45 33367220
Faksi: +45 33367199
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Copernicus-ohjelman maanseurantapalvelut – korkearesoluutioiset maanpeitteen ominaisuudet referenssivuoden 2018 osalta

Viitenumero: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72300000 Datapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on sellaisen palvelusopimuksen (-sopimusten) tekeminen talouden toimijan (toimijoiden) kanssa, jotka koskevat 4:n nykyisen korkearesoluutioisen kerroksen (High Resolution layers – HRL) päivittämistä ja tuottamista siten, että niihin tehdään joitakin muutoksia (pääasiassa uudet tai muunnetut muutostuotteet), referenssivuoden 2018 osalta sekä ajanjakson 2015–2018 muutostuotteita.

Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 4 erään:

— erä 1: läpäisemättömyys (2018), läpäisemättömyyden muutos (2015–2018) ja rakennetut alueet (2018),

— erä 2: metsätuotteet: puupeitteen tiheys ja vallitseva lehtityyppi ja muutostuotteet sekä metsätyypin tuotteet,

— erä 3: nurmialueet ja nurmialueiden muutos,

— erä 4: vesialueet ja kosteikot.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 4
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Läpäisemättömyys (2018), läpäisemättömyyden muutos (2015–2018) ja rakennetut alueet (2018)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki palvelut toteutetaan pääosin tulevan sopimusosapuolen omissa tiloissa, mutta joitakin kokouksia järjestetään EEA:n toimitiloissa Kööpenhaminassa tai muissa kohteissa Copernicuksen tilapäisten kokousten osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän erän kohteena on 3 pääasiallisen tuotteen tuotanto:

1) nykyisten läpäisemättömyyden tilaa koskevien tuotteiden jatkaminen referenssivuoden 2018 osalta siten, että spatiaalista resoluutiota korotetaan 20 metristä 10 metriin (tällä hetkellä),

2) nykyisten läpäisemättömyyden muutosta koskevien tuotteiden jatkaminen kaudelle 2015–2018 (resoluutio 20 metriä) ja

3) rakennettuja alueita koskevien komponenttien tilaa koskeva kerros vuoden 2018 osalta (spatiaalinen resoluutio 10 metriä).

Läpäisemättömyyttä koskevan korkearesoluutioisen kerroksen aikasarja on pisin kaikkiin muihin korkearesoluutioisiin kerroksiin verrattuna. Ne ulottuvat vuosien 2006, 2009, 2012 ja 2015 tuotteisiin ja niihin liittyviin muutostuotteisiin. Tuotantomenetelmä ja työnkulku ovat tällä hetkellä suhteellisen vakaita, mutta aiempiin tuotteisiin tehdään 2 merkittävää muutosta:

1) vuoden 2018 läpäisemättömyyden tilaa koskevalla kerroksella spatiaalista resoluutiota parannetaan pikselikoosta 20 metriä x 20 metriä kokoon 10 metriä x 10 metriä teknisen kehityksen ja edistyksen mukaisesti,

2) lisäarvon tuottamiseksi mukaan sisällytetään yhdenmukaistettu rakennettuja alueita koskeva tuote, jonka Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) kehitti osana Euroopan asutusta koskevaa karttaa (European Settlement Map – ESM). Tuote perustuu Sentinel-2-kuviin, ja se on saatavilla täysin yhdenmukaistettuna läpäisemättömyyttä koskevan osan kanssa ja samassa resoluutiossa (10 metriä x 10 metriä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Copernicus – 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014 (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

metsätuotteet: puupeitteen tiheys ja vallitseva lehtityyppi ja muutostuotteet sekä metsätyypin tuotteet

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki palvelut toteutetaan pääosin tulevan sopimusosapuolen omissa tiloissa, mutta joitakin kokouksia järjestetään EEA:n toimitiloissa Kööpenhaminassa tai muissa kohteissa Copernicuksen tilapäisten kokousten osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä erä koskee metsää koskevan korkearesoluutioisen kerroksen toista päivitystä. Tehtävässä noudatetaan suurelta osin vakiintunutta työnkulkua ja menetelmiä pääasiallisen puupeitteen tiheyttä (tree cover density – TCD) ja vallitsevaa lehtityyppiä (dominant leaf type – DLT) koskevan tuotteen saamiseksi referenssivuoden 2018 osalta. Saadut metsätuotteet sisällytetään mukaan aiempien tuotteiden tapaan. Pääasiallisia metsää koskevaan korkearesoluutioisen kerrokseen tehtyjä muutoksia ovat seuraavat:

1) spatiaalisen resoluution parantaminen (10 metriä x 10 metriä) tilaa koskevien kerrosten osalta muiden korkearesoluutioisten kerrosten mukaisesti ja

2) muutostuotteiden yksinkertaistaminen ensimmäisistä (2012–2015) metsää koskevista muutostuotteista saatujen kokemusten perusteella.

Muutostuotteiden saamiseksi koko saatavilla olevan aikasarjan osalta nämä yksinkertaistukset toteutetaan sekä kauden 2012–2015 (nykyisten kauden 2012–2015 muutostuotteiden perusteella) että kauden 2015–2018 osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Copernicus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3.4.2014 (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Nurmialueet ja nurmialueiden muutos

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki palvelut toteutetaan pääosin tulevan sopimusosapuolen omissa tiloissa, mutta joitakin kokouksia järjestetään EEA:n toimitiloissa Kööpenhaminassa tai muissa kohteissa Copernicuksen tilapäisten kokousten osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä erä koskee vuoden 2015 nurmialueita koskevien tuotteiden päivityksen sekä nurmialueita koskevan ensimmäisen muutostuotteen tuottamista. Spatiaalista resoluutiota parannetaan (10 metriä x 10 metriä) tilaa koskevien kerrosten osalta muiden erien mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Copernicus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3.4.2014 (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vesialueet ja kosteikot

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki palvelut toteutetaan pääosin tulevan sopimusosapuolen omissa tiloissa, mutta joitakin kokouksia järjestetään EEA:n toimitiloissa Kööpenhaminassa tai muissa kohteissa Copernicuksen tilapäisten kokousten osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä erä koskee vuoden 2015 kosteikkoja koskevan vertailutuotteen päivitys vähittäin toteutettavan arkistointityypin mukaan. Päivityksen tyyppi on erilainen muihin eriin verrattuna, sillä vettä ja kosteikkoja (water and wetness – WAS) koskevaa tuotetta käytetään olennaisesti vesi- ja kosteikko-olosuhteiden esiintymisen tiheyden kartoittamiseen pitkän ajan (7 vuotta) kuluessa (vuosittain toteutetaan 4 kausittaista havainnointia). Muiden erien tapaan vettä ja kosteikkoja koskevan tuotteen osalta referenssivuoden 2018 päivityksessä siirrytään spatiaaliseen resoluutioon 10 metriä x 10 metriä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Copernicus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3.4.2014 (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan tarjouseritelmien kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2.1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/09/2018
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26/09/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

EEA:n toimitilat osoitteessa Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Tanska.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien edustajat (1 edustaja jokaiselta tarjoajalta) voivat osallistua avaustilaisuuteen. Edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan ennakkoon EEA:n hankintapalveluille 24.9.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen procurement@eea.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

EEA varaa oikeuden käyttää alkuperäisen sopimuksen (sopimusten) voimaantuloa seuraavien 3 vuoden aikana mahdollisuutta käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta sopiakseen uusista palveluista erien tulevien sopimusosapuolten kanssa varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 4 kohdan mukaisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/07/2018