Usluge - 307138-2018

17/07/2018    S135

Danska-Kopenhagen: Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta — obilježja pokrova zemljišta visoke rezolucije za referentnu godinu 2018

2018/S 135-307138

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Karoline Rygaard
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta — obilježja pokrova zemljišta visoke rezolucije za referentnu godinu 2018

Referentni broj: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na podnošenje prijava sklapanje jednog ili više ugovora o pružanju usluga s jednim ili više gospodarskih subjekata koji obuhvaćaju ažuriranje i proizvodnju 4 postojećih slojeva visoke rezolucije (High Resolution Layer – HRL), uz određene preinake (uglavnom novih i modificiranih proizvoda), za referentnu godinu 2018., te proizvoda praćenja promjena za razdoblje 2015.-2018.

Poziv na nadmetanje podijeljen je u 4 grupe:

— Grupa 1: Nepropusnost 2018., promjena nepropusnosti 2015.–2018. i nadogradnja za 2018.,

— Grupa 2: Šumski proizvodi: proizvodi povezani s gustoćom pokrivenosti drvećem, proizvodi povezani s prevladavajućom vrstom lišća te proizvodi za promjenu i proizvodi povezani s vrstom šuma,

— Grupa 3: travnjaci i promjene na travnjacima,

— Grupa 4: voda i vlažnost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nepropusnost 2018., promjena nepropusnosti 2015.-2018. i nadogradnja za 2018

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve usluge prvenstveno će se pružati u vlastitim prostorijama ponuditelja uz povremene sastanke u prostorijama EEA-e u Kopenhagenu ili na drugim lokacijama ad-hoc sastanaka u sklopu programa Copernicus.

II.2.4)Opis nabave:

Ova grupa obuhvaća proizvodnju 3 glavnih proizvoda:

1) nastavak s postojećim proizvodima povezanim sa stanjem nepropusnosti za referentnu godinu 2018. uz povećanje prostorne razlučivosti s 20 m (sada) na 10 m,

2) nastavak s postojećim proizvodima povezanim s promjenom nepropusnosti za razdoblje 2015.-2018. (pri 20 m), i

3) sloj stanja izgrađene komponente za 2018. pri prostornoj razlučivosti od 10 m.

Sloj nepropusnosti visoke rezolucije ima trenutačno najdulju vremensku seriju za sve slojeve visoke rezolucije, počevši od proizvoda za 2006., 2009., 2012. i 2015. te njihovih proizvoda za promjenu. Način proizvodnje i radni tijek do sada su relativno stabilni, ali uvode se 2 značajne preinake u usporedbi s prijašnjim proizvodima:

1) sloj s nepropusnim stanjem za 2018. poboljšat će prostornu razlučivost s veličine piksela 20 m x 20 m na veličinu piksela 10 m x 10 m, u skladu s tehnološkim razvojem i unaprjeđenjima,

2) kako bi se postigla dodana vrijednost, uvodi se usklađeni proizvod nadogradnje koji je razvio Zajednički istraživački centar /(JRC) Europske komisije kao dio karte europskih naselja (European settlement map – ESM) koji će se temeljiti na snimkama Sentinel 2 i koji će biti u potpunosti usklađen s komponentom nepropusnosti, u istoj prostornoj rezoluciji 10 m x 10 m.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Copernicus — Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Šumski proizvodi: proizvodi povezani s gustoćom pokrivenosti drvećem, proizvodi povezani s prevladavajućom vrstom stabala te proizvodi za promjenu i proizvodi povezani s vrstom šuma

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve usluge prvenstveno će se pružati u vlastitim prostorijama ponuditelja uz povremene sastanke u prostorijama EEA-e u Kopenhagenu ili na drugim lokacijama ad-hoc sastanaka u sklopu programa Copernicus.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa obuhvaća drugu nadogradnju šumskog sloja visoke rezolucije i u velikoj mjeri slijedi utvrđen radni tijek proizvodnje te način kojim se dobiva glavni proizvod povezan s gustoćom pokrivenosti drvećem i proizvod povezan s prevladavajućom vrstom stabala za referentnu godinu 2018. Rezultirajući „šumski” proizvodi također će biti uključeni, slično kao i u prethodnim proizvodima. Glavne su preinake u usporedbi s prethodnim šumskim slojem visoke rezolucije:

1) povećanje prostorne razlučivosti na 10 m x 10 m za slojeve stanja, u skladu s drugim slojevima visoke rezolucije, i

2) pojednostavljenje proizvoda za promjenu, na temelju iskustva stečenog od prvih proizvoda povezanih s promjenom šume (iz razdoblja 2012.–2015.).

Kako bi se omogućili proizvodi za promjenu tijekom cijele dostupne vremenske serije, ova pojednostavljenja uvode se i za razdoblje 2012.–2015. (na temelju postojećih proizvoda za promjenu za 2012.–2015.) i za razdoblje 2015.–2018.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Copernicus — Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Travnjaci i promjene na travnjacima

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve usluge prvenstveno će se pružati u vlastitim prostorijama ponuditelja uz povremene sastanke u prostorijama EEA-e u Kopenhagenu ili na drugim lokacijama ad-hoc sastanaka u sklopu programa Copernicus.

II.2.4)Opis nabave:

Ova grupa obuhvaća proizvodnju ažuriranja za proizvode povezane s travnjacima za 2015. i prvi proizvod za promjenu povezan s travnjacima. Prostorna razlučivost slojeva stanja povećat će se na 10 m x 10 m, u skladu s drugim grupama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Copernicus — Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Voda i vlažnost

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve usluge prvenstveno će se pružati u vlastitim prostorijama ponuditelja uz povremene sastanke u prostorijama EEA-e u Kopenhagenu ili na drugim lokacijama ad-hoc sastanaka u sklopu programa Copernicus.

II.2.4)Opis nabave:

Ova grupa obuhvaća proizvodnju ažuriranja tipa „kontinuiranog arhiva” za osnovni proizvod za vodu i vlažnost za 2015. Ova vrsta ažuriranja razlikuje se u usporedbi s ostalim grupama jer se proizvod povezan s vodom i vlažnošću (Water and Wetness – WAW) prvenstveno odnosi na mapiranje frekvencije pojavljivanja mokrih uvjeta i vode tijekom dugog razdoblja od 7 godina (s 4 sezonska praćenja svake godine). U skladu s ostalim grupama u ažuriranju proizvoda povezanih s vodom i vlažnosti za referentnu 2018. godinu razlučivost se mijenja u razlučivost 10 m x 10 m za proizvod WAW.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Copernicus — Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u odjeljcima 2.2.1. i 2.2.2.1. uputa za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/09/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostori EEA-e na adresi Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danska.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja (1 po ponuditelju) smiju nazočiti otvaranju ponuda. Od njih se traži da unaprijed obavijeste Službu za nabavu EEA-e, najkasnije do 24.9.2018. e-poštom na procurement@eea.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

U razdoblju od 3 godine nakon stupanja na snagu originalnih ugovora EEA zadržava pravo na provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o ugovoru za nove usluge s budućim ugovarateljima za grupe u skladu s člankom 134. st. 1.e i 4. Pravila o primjeni Financijske uredbe.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/07/2018