Szolgáltatások - 307138-2018

17/07/2018    S135

Dánia-Koppenhága: Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatások – nagy felbontású felszínborítási jellemzők a 2018-as referenciaévre vonatkozóan

2018/S 135-307138

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen
NUTS-kód: DK011 Byen København
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatások – nagy felbontású felszínborítási jellemzők a 2018-as referenciaévre vonatkozóan

Hivatkozási szám: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Fő CPV-kód
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás célja szolgáltatási szerződés(ek) megkötése egy vagy több gazdasági szereplővel a meglévő 4 nagy felbontású réteg (HRL) frissítésére és létrehozására néhány változtatással (főként új vagy módosított változási termékek) a 2018-as referenciaévre vonatkozóan, valamint változási termékek a 2015 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan.

Az ajánlati felhívás 4 tételből áll:

— 1. tétel: 2018. évi átjárhatatlanság, 2015–2018 közötti átjárhatatlansági változások és 2018. évi beépítés,

— 2. tétel: Erdei termékek: Faborítottsági sűrűség, domináns levéltípus és változási termékek, valamint erdei jellegű termékek,

— 3. tétel: Füves terület és a füves terület változása,

— 4. tétel: Víz és nedvesség.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 4
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2018. évi átjárhatatlanság, 2015–2018 közötti átjárhatatlansági változások és 2018. évi beépítés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011 Byen København
A teljesítés fő helyszíne:

Minden szolgáltatást elsősorban a jövőbeni nyertes ajánlattevő saját telephelyén kell teljesíteni. Eseti találkozókra sor kerülhet az EEA koppenhágai telephelyén, illetve más helyszíneken a Kopernikusz eseti megbeszélései esetén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ez a tétel 3 fő termék előállítására vonatkozik:

1) Az átjárhatatlanság állapotára vonatkozó termékek folytatása a 2018-as referenciaévre vonatkozóan, de a térbeli felbontás 20 m-ről (jelenleg) 10 m-re történő növelésével;

2) A meglévő átjárhatatlanság-változási termékek folytatása a 2015 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan (20 m-ről); valamint

3) A beépítési összetevő állapotát mutató réteg 2018-ra vonatkozóan, 10 m-es térbeli felbontás mellett.

Az átjárhatatlansági nagy felbontású réteg (HRL) a HRL-ek közül a leghosszabb idősorral rendelkezik (2006-os, 2009-es, 2012-es és 2015-es termékek révén), a kapcsolódó változási termékekkel. Az előállítás módja és munkamenete mostanra viszonylag stabilizálódott, de a korábbi termékekhez képest két fő változás történt:

1) A 2018. évi átjárhatatlansági állapot-rétegnél a térbeli felbontás 20 m x 20 m képpontról 10 m x 10 m képpontra nő a technológiai előrelépéseknek és javításoknak köszönhetően;

2) Hozzáadott érték nyújtása érdekében harmonizált beépítési termék előállítása, melyet az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) fejlesztett ki az Európai települési térkép (ESM) részeként, és amely a Sentinel-2 képeken alapul, és teljes mértékben összehangolják az átjárhatatlansági összetevővel, az azzal megegyező 10 m x 10 m térbeli felbontásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 3.4.2014 keltezésű 377/2014/EU rendelete a Kopernikusz program létrehozásáról (HL L 122., 24.4.2014, 44. o.).

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Erdei termékek: Faborítottsági sűrűség, domináns levéltípus és változási termékek, valamint erdei jellegű termékek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011 Byen København
A teljesítés fő helyszíne:

Minden szolgáltatást elsősorban a jövőbeni nyertes ajánlattevő saját telephelyén kell teljesíteni. Eseti találkozókra sor kerülhet az EEA koppenhágai telephelyén, illetve más helyszíneken a Kopernikusz eseti megbeszélései esetén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ez a tétel az erdei nagy felbontású réteg (HRL) második frissítésére vonatkozik, és nagymértékben követi a már kialakított előállítási munkamenetet és eljárást a 2018-as referenciaévre vonatkozó fő faborítottsági sűrűség (TCD) és domináns levéltípus (DLT) termékek meghatározásához. Származtatott „erdei” termékeket is tartalmazóan a korábbi termékekhez hasonlóan. Az erdőkre vonatkozó korábbi nagy felbontású rétegekhez (HRL) képest történt fő változások:

1) A térbeli felbontás növelése 10 m x 10 m értékre az állapotrétegekre vonatkozóan, a többi nagy felbontású réteggel összhangban; valamint

2) A változási termékek egyszerűsítése az első (2012–2015. évi) erdei változási termékekből levont következtetések alapján.

A változási termékeknek a rendelkezésre álló teljes idősorra vonatkozó előállítása érdekében ezeket az egyszerűsítéseket a 2012–2015-ös (a 2012–2015. évi változási termékek alapján) és a 2015–2018-as időszakra is alkalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 3.4.2014 keltezésű 377/2014/EU rendelete a Kopernikusz-program létrehozásáról (HL L 122., 24.4.2014, 44. o.).

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Füves terület és a füves terület változása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011 Byen København
A teljesítés fő helyszíne:

Minden szolgáltatást elsősorban a jövőbeni nyertes ajánlattevő saját telephelyén kell teljesíteni. Eseti találkozókra sor kerülhet az EEA koppenhágai telephelyén, illetve más helyszíneken a Kopernikusz eseti megbeszélései esetén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ez a tétel a 2015. évi füves területre irányuló termékek frissítésére és egy, a füves területekre vonatkozó első változási termék előállítására vonatkozik. A térbeli felbontás 10 m x 10 m értékre nő az állapotrétegekre vonatkozóan, a többi tétellel összhangban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 3.4.2014 keltezésű 377/2014/EU rendelete a Kopernikusz-program létrehozásáról (HL L 122., 24.4.2014, 44. o.).

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Víz és nedvesség

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011 Byen København
A teljesítés fő helyszíne:

Minden szolgáltatást elsősorban a jövőbeni nyertes ajánlattevő saját telephelyén kell teljesíteni. Eseti találkozókra sor kerülhet az EEA koppenhágai telephelyén, illetve más helyszíneken a Kopernikusz eseti megbeszélései esetén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ez a tétel a 2015-ös víz- és nedvesség-alaptermék „gördülő előzmények” típusú frissítésére vonatkozik. Ez a frissítési típus eltér a többi tételnél alkalmazottól, mivel a víz és nedvesség (WAW) termék alapvetően a vizes és nedves körülmények előfordulásának gyakoriságát térképezi fel egy hosszú, 7 éves időszakra vonatkozóan (évente 4 szezonális megfigyeléssel). A többi tétellel összhangban a víz- és nedvességtermék 2018-as referenciaévi frissítése 10 m x 10 m térbeli felbontásra vált a WAW termékre vonatkozóan.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 3.4.2014 keltezésű 377/2014/EU rendelete a Kopernikusz-program létrehozásáról (HL L 122., 24.4.2014, 44. o.).

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentáció 2.2.1. és 2.2.2.1. szakaszának megfelelően.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/09/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/09/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

EEA premises, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Dánia.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson pályázónként 1 képviselő vehet részt. Kérjük, hogy az EEA közbeszerzési szolgálatát előzetesen, legkésőbb 24.9.2018 időpontig, e-mailben értesítsék (procurement@eea.europa.eu)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az EEA fenntartja a jogot arra, hogy az eredeti szerződés(ek) hatályba lépését követő 3 év során ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytasson új szolgáltatások nyújtására a tételek jövőbeni egy vagy több nyertes ajánlattevőjével, a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 134. cikkének (1)(e) és (4) bekezdései alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2018