Servicii - 307138-2018

17/07/2018    S135

Danemarca-Copenhaga: Servicii de monitorizare terestră Copernicus – Caracteristici de înaltă rezoluție de acoperire a terenurilor pentru anul de referință 2018

2018/S 135-307138

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen
Cod NUTS: DK011 Byen København
Cod poștal: 1050
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de monitorizare terestră Copernicus – Caracteristici de înaltă rezoluție de acoperire a terenurilor pentru anul de referință 2018

Număr de referinţă: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta cerere de oferte urmărește stabilirea unui contract (unor contracte) de servicii cu un operator (operatori) economic(i) care să acopere actualizarea și producerea a 4 straturi existente de înaltă rezoluție (HRL), cu unele modificări (în principal produse noi sau modificate) pentru anul de referință 2018 și care să schimbe produsele pentru perioada 2015-2018.

Această licitație este împărțită în 4 loturi:

— Lotul 1: Impermeabilitatea 2018, schimbarea impermeabilității 2015-2018 și consolidarea pentru 2018,

— Lotul 2: Produse privind suprafața forestieră: Densitatea copacilor și tipurile de frunze dominante și produse în schimbare, precum și produse de tip forestier,

— Lotul 3: Pășuni și schimbarea pășunilor,

— Lotul 4: Apă și umiditate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Impermeabilitatea 2018, schimbarea impermeabilității 2015-2018 și consolidarea pentru 2018

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011 Byen København
Locul principal de executare:

Toate serviciile se vor desfășura, în principal, la sediul viitorului contractant, cu întâlniri ocazionale la sediul SEE de la Copenhaga sau în alte locații pentru întâlnirile ad-hoc Copernicus.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot acoperă producția a 3 produse principale:

1) Continuarea produselor existente privind starea de impermeabilitate pentru anul de referință 2018, dar cu o creștere a rezoluției spațiale de la 20 m până la (acum) 10 m;

2) Continuarea produselor de schimbare a impermeabilității existente pentru 2015-2018 (la 20m); și

3) Un strat consolidat pentru 2018 la o rezoluție spațială de 10 m.

Impermeabilitatea HRL are cea mai lungă serie de timp existentă pentru toate HRL-urile, revenind la produsele din 2006, 2009, 2012 și 2015 și produsele asociate schimbării. Metoda de producție și fluxul de lucru sunt relativ stabile până acum, dar se introduc două schimbări semnificative în comparație cu produsele anterioare:

1) Stratul stării de impenetrabilitate pentru 2018 va îmbunătăți rezoluția spațială de la dimensiunea pixelului de 20 m x 20 m până la dimensiunea pixelului de 10 m x 10 m, în conformitate cu evoluțiile și îmbunătățirile tehnologice;

2) Pentru a oferi o valoare suplimentară, va fi inclus un produs construit armonizat, dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene ca parte a hărții europene pentru așezările urbane, care se va baza pe imaginile captate de satelitul Sentinel-2 și va fi disponibil pe deplin armonizat cu componenta de impermeabilitate, în aceeași rezoluție spațială de 10 m x 10 m.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus - Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3.4.2014 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse privind suprafața forestieră: Densitatea copacilor și tipurile de frunze dominante și produse în schimbare, precum și produse de tip forestier

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011 Byen København
Locul principal de executare:

Toate serviciile se vor desfășura, în principal, la sediul viitorului contractant, cu întâlniri ocazionale la sediul SEE de la Copenhaga sau în alte locații pentru întâlnirile ad-hoc Copernicus.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot acoperă cea de-a doua actualizare a stratului de înaltă rezoluție pentru păduri și urmează în mare parte fluxul și metoda de producție stabilite pentru obținerea unui produs principal pentru TCD (densitatea acoperirii copacilor) și a produsului DLT (tipul de frunziș dominant) pentru anul de referință 2018. De asemenea, produsele derivate din „pădure" sunt incluse, similare cu produsele anterioare. Principalele schimbări în comparație cu stratul de înaltă rezoluție pentru păduri sunt:

1) Creșterea rezoluției spațiale la 10 m x 10 m pentru straturile de stare, în concordanță cu celelalte straturi de înaltă rezoluție; și

2) O simplificare a produselor de schimbare, pe baza lecțiilor învățate din primele produse de schimbare a pădurilor (2012-2015).

Pentru a permite schimbarea produselor pentru serii complete de timp disponibile, aceste simplificări sunt puse în aplicare atât pentru perioada 2012-2015 (pe baza produselor de schimbare existente pentru 2012-2015), cât și pentru perioada 2015-2018.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus — Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3.4.2014 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pășuni și schimbarea pășunilor

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011 Byen København
Locul principal de executare:

Toate serviciile se vor desfășura, în principal, la sediul viitorului contractant, cu întâlniri ocazionale la sediul SEE de la Copenhaga sau în alte locații pentru întâlnirile ad-hoc Copernicus.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot acoperă efectuarea unei actualizări a produselor pentru pășuni din 2015 și un prim produs de schimbare a pășunilor. Rezoluția spațială pentru straturile de stare va crește la 10 m x 10 m conform cu celelalte loturi.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus — Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3.4.2014 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Apă și umiditate

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011 Byen København
Locul principal de executare:

Toate serviciile se vor desfășura, în principal, la sediul viitorului contractant, cu întâlniri ocazionale la sediul SEE de la Copenhaga sau în alte locații pentru întâlnirile ad-hoc Copernicus.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot acoperă producerea unei actualizări de tip "rulare-arhivă" a produsului de bază pentru apă și umezeală din 2015. Tipul actualizării este diferit față de celelalte loturi, deoarece produsul pentru apă și umezeală cartografiază, în principiu, frecvența apariției condițiilor umede și de apă pe o perioadă lungă de timp de 7 ani (cu 4 observații sezoniere pe an). În conformitate cu celelalte loturi, actualizarea anului de referință 2018 a produsului pentru apă și umezeală se schimbă la o rezoluție spațială de 10 m x 10 m pentru produsul pentru apă și umezeală.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus — Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3.4.2014 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în secțiunile 2.2.1 și 2.2.2.1 din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/09/2018
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/09/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul AEM din Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danemarca.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Reprezentanții ofertanților (1 din partea fiecărui ofertant) pot să participe la ședința de deschidere. Ofertanții trebuie să trimită în prealabil o notificare în acest sens serviciilor de achiziții ale AEM, până la 24.9.2018 cel târziu, la adresa de e-mail procurement@eea.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cursul celor 3 ani de la intrarea în vigoare a contractului (contractelor) originale, SEE își rezervă dreptul de a exercita opțiunea de a efectua o procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru noi servicii cu viitorul (viitorii) contractant (contractanți) în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) și (4) din normele de aplicare a Regulamentului financiar.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/07/2018