Servizzi - 307154-2018

17/07/2018    S135

il-Belġju-Brussell: L-għoti ta' appoġġ fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' approċċi u miżuri fi programmi ta' azzjoni skont id-Direttiva 91/676/KE

2018/S 135-307154

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Environment
Indirizz postali: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Markets Team
Posta elettronika: env-tenders@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3863
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

L-għoti ta' appoġġ fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' approċċi u miżuri fi programmi ta' azzjoni skont id-Direttiva 91/676/KE

Numru ta' referenza: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90700000 Servizzi ambjentali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali tal-kuntratt huwa li jassisti lill-Kummissjoni Ewropea billi tiġbor, tqabbel u tissintesizza informazzjoni dwar il-miżuri implimentati taħt id-Direttiva 91/676/KEE (id-Direttiva dwar in-Nitrati) fit-28 Stat Membru u — fejn applikabbli — f'livell reġjonali sabiex tikkonforma mad-direttiva.

Il-kuntratt jiffoka fuq miżuri u strumenti legali li joħorġu mill-Artiklu 5 tad-Direttiva dwar in-Nitrati li jirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu Programmi ta' Azzjoni, li għandhom jinkludu miżuri mmirati biex jipprevjenu u jnaqqsu r-riskju ta' lissija u l-iskular tan-nitrati minn attivitajiet agrikoli.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Extra Muros

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur se jkun l-aktar involut fir-riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni u analiżi kif ukoll fil-ħolqien ta' inventarju elettroniku.

Ix-xogħol se jibni fuq informazzjoni diġà disponibbli miġbura fil-kuntest tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati (studji eżistenti, rapporti ta' implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati, informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri fuq bażi ad hoc, eċċ.), dwar informazzjoni li għandha tinġabar b'mod awtonomu mill-kuntrattur permezz ta' riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni jew informazzjoni pprovduta mis-servizzi tal-Kummissjoni.

B'mod partikolari l-kuntrattur se jeħtieġ li:

1) Joħloq inventarju elettroniku (i.e. wiki u bażi ta' dejta aġġornati li huma faċli għall-utent) ta' strumenti legali u miżuri li joħorġu mill-Artiklu 5 tad-Direttiva dwar in-Nitrati fit-28 Stat Membru u r-reġjuni tagħhom;

2) Jenfasizza d-differenzi ewlenin fl-approċċi u l-miżuri fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati;

3) Jidentifika l-aħjar prattiki eżistenti fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati;

4) Jidentifika impatti transkonfinali potenzjali minħabba differenzi fl-approċċi u fil-miżuri fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati;

5) Jidentifika interazzjonijiet ta' approċċi u miżuri differenti skont id-Direttiva dwar in-Nitrati mad-Direttiva dwar il-Limiti Nazzjonali tal-Emissjonijiet.

L-għarfien espert meħtieġ biex jitwettaq il-kuntratt jinkludi edukazzjoni għolja jew esperjenza professjonali fi: agronomija, tniġġis ta' nutrijenti mxerrda, politiki ambjentali tal-UE, ġbir ta' dejta miktuba u numerika, ġestjoni tad-dejta diġitali u żvilupp ta' bażi ta' dejta.

Kuntratt singolu ta' 12-il xahar (baġit totali ta' 200 000 EUR).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Dan kien ippubblikat qabel fl-ATQ ĠU S 056-123139 tal-21.3.2018 bit-titlu "Programmi ta' azzjoni dwar in-nitrati: valutazzjoni tal-miżuri u l-aħjar prattiki" b'ammont ta' 200 000 EUR. It-tip tal-kuntratt kien ETU.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-Dokumenti tal-Ksib (ara l-punt 1.1) u 1.7) tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 27/08/2018
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/09/2018
Ħin lokali: 10:30
Post:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Il-Belġju, Salle D

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ (mingħajr ebda ħlas ta' spejjeż).

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, min jitfa' offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: env-tenders@ec.europa.eu.

Fin-nuqqas ta' dan, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Bi qbil mal-Artiklu 134.1.e) tar-Regoli ta' Applikazzjoni għar-Regolament Finanzjarju Nru 2015/1929 tat-28.10.2015, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata għal servizzi addizzjonali (mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt) għal servizzi jew xogħlijiet ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' servizzi jew xogħlijiet simili fdati lill-operatur ekonomiku li lilu l-istess awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tat kuntratt oriġinali, sakemm dawn is-servizzi jew xogħlijiet huma konformi ma' proġett bażiku li għalih il-kuntratt oriġinali ngħata wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar kuntratt, taħt l-istess kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 4 tal-Artiklu 134.

Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt l-Intestatura I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw l-aġġornamenti u l-modifikazzjonijiet waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Tagħrif preċiż dwar id-data(i) tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjoni li tikkonċerna l-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt l-Intestatura l.1).

Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

Fi żmien xahrejn (2) min-notifika dwar id-deċiżjoni tal-għoti inti tista' tressaq appell quddiem il-korp li għalih hemm referenza f'VI.4.1).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/07/2018