Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 307158-2018

17/07/2018    S135

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande och uppdatering av data för ”krav” och ”interna skatter” på webbplatsen och i databasen för Europeiska kommissionens helpdesk för handel

2018/S 135-307158

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Trade, Directorate A - Resources, Information and Policy coordination
Postadress: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3789
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande och uppdatering av data för ”krav” och ”interna skatter” på webbplatsen och i databasen för Europeiska kommissionens helpdesk för handel

Referensnummer: TRADE2018/A3/A11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72300000 Datatjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktets syfte är tillhandahållande och uppdatering av uppgifter för sektionen villkor och skatter på webbplatsen av Europeiska kommissionens helpdesk för handel samt databas. De uppgifter som tillhandahålls ska inkludera en fullständig omfattning av aktuella, allmänna och produktspecifika EU-villkor (del 1) och medlemsstaternas interna skatter och punktskatter (del 2) för alla produkter inom tulltaxan.

Del 1: Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av de allmänna och specifika importkraven inom ramen för webbplats av helpdesk för handel och databas för GD Handel.

Del 2: Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av uppgifter om EU:s interna skatter, dvs. moms och punktskatter av webbplatsen - helpdesk för handel och databas för GD Handel.

Webbplatsen - helpdesk för handel kan besökas på: http://tradehelpdesk.europa.eu

Databasen över krav och inhemska skatter utgör en del av denna webbplats och kan nås via det enda formuläret på webbsidan.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av de allmänna och specifika importkraven inom ramen för Trade webbplatsen - helpdesk för handel och databas för GD Handel.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppgifter för del 1:

(a) Översikt över importförfaranden inklusive handlingar för tullklarering.

(b) Allmänna importkrav som är tillämpliga på alla produkter.

(c) Särskilda krav, förklarande texter och koppling till både de åtta siffriga KN-koderna och ursprungslandet;

d) En lista över alla "kravskrifter" med korta beskrivningar på engelska, franska, spanska och portugisiska.

e) Utkast till texter om viktiga förändringar av kraven för avsnittet "Nyheter" på webbplatsen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Det kan förnyas 2 gånger för 12 månader i taget. Det uppskattade maximala beloppet som anges i II.2.6 (Del 1) omfattar alla möjliga förnyelser.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kontrakt för tillhandahållande och regelbundna uppdateringar av uppgifter om EU:s interna skatter, dvs. moms och punktskatter av webbplatsen - helpdesk för handel och databas för GD Handel.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppgifter för del 2:

(a) Översikt över interna skatter i EU och i medlemsstater, inklusive behöriga myndigheter i varje medlemsstat.

(b) Särskilda interna skatter som är tillämpliga i varje EU-medlemsstat för varor som importeras i EU. Detta inbegriper följande:

i) Mervärdesskattesatser;

ii) punktskatter;

e) Utkast till texter om viktiga förändringar av interna skatter för avsnittet "Nyheter" på webbplatsen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Det kan förnyas 2 gånger för 12 månader i taget. Det uppskattade maximala beloppet som anges i II.2.6 (Del 2) omfattar alla möjliga förnyelser.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 063-138828
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/09/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/09/2018
Lokal tid: 15:00
Plats:

Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels 1040, Belgium

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Anbudsgivaren ska tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, födelsedatum, nationalitet och id-nummer eller passnummer minst 2 arbetsdagar i förväg till: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu. Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/07/2018