Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 307262-2018

17/07/2018    S135

Magyarország-Pécs: Sportlétesítmények kivitelezése

2018/S 135-307262

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92020953
Postai cím: Dr. Veress Endre utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vári Attila
E-mail: projekt@psnzrt.hu
Telefon: +36 72312111
Fax: +36 72315285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.psnzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.psnzrt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188942018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Felsőmalom u. 18.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Komlódi András
E-mail: dr.komlodi@t-online.hu
Telefon: +36 72214844
Fax: +36 72214844
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszpro.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188942018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pécsi Labdarúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

Hivatkozási szám: EKR000188942018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pécsi Labdarúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112720 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben
45212221 Sportpályák építményeinek kivitelezése
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7634 Pécs, Gyöngyvirág utca HRSZ.: 1163/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A rekonstrukció során a meglévő épületek és építmények bontása után egy új főépület, és a hozzá tartozó szabadtéri és ideiglenesen fedett térben elhelyezett sportfunkciók létesítése a cél.

A beruházás során szerkezetépítés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészeti- és elektromos szerelés, telken belüli közműépítés és térrendezés is történik.

A főépületben elhelyezett funkciók: előtér, büfé, klubterem, rehabilitációs edzőterem, egyéni bemelegítő szobák, gyógytorna szoba, öltözők, vizes helyiségek, masszázsszobák, orvosi szoba, irodák, tárgyaló, teakonyha, egyéb kiszolgáló helyiségek. Az összes hasznos alapterület hozzávetőlegesen 2000 m2, ezt két szintes (Fszt+1) lapostetős épületben helyezzük el.

A főépületet mellett egy ideiglenes jellegű ponyvával fedett sportpálya, valamint három szabadtéri sportpálya veszi körbe. Az egyik pályához egy 150 fős lelátó is kapcsolódik, ezen kívül még négy teniszpálya egészíti ki a funkcióegyüttest

Telek mérete: 37 097 m2

Főépület bruttó alapterülete: 1132,52 m2

Főépület hasznos alapterülete: 1974,54 m2

Sátorral fedett sportpálya alapterülete: 3136 m2

Egyéb burkolt felület: 3191,25 m2

Zöldfelület: 79,85 %

Létesített parkolók száma: 18 szgk. + 3 busz férőhely

A beruházás engedélyköteles, a jogerős építési engedély a dokumentáció részét képezi.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama (kötelező időn felül, 0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.1 M.2. a) szakember szakmai többlettapasztalata (0-60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.2 M.2. b szakember szakmai többlettapasztalata (0-60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3 M.2. c szakember szakmai többlettapasztalata (0-60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. MSZ 28001 megléte / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7)-ban meghatározott telj.hat.idő a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására és a használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozik a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A munka megkezdése: a munkaterület átadásának napja.

A II.1.5) és II. 2.6.)-ban megadott adat nem a tényleges becsült érték, a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolás módja:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §. szerint

AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

A 321/2015(X.30) Kr.(Kr.1) 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATKbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell benyújtania. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

SZ.1. A Kr.1. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (nemleges tartalom esetén is), hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása, mely esetben az ajánlat részeként benyújtandó a cégbírósághoz beadott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által igazolás.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, ameddig az azokban foglaltak megfelelnek a valóságnak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz).

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1. AT csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevétele nem éri el a 500 000 000 HUF-ot.

Irányadó a Kr. 19. § (6) bek. is.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1.

Irányadó a Kr. 19. § (3) bek., valamint a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bek.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr.1. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajkérő a Kr.1. 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a Kr.1. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési beruházásait. A Kr.1. 21. § (2a) szerint Ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A Kr.1. 22. § (3) alapján referencia igazolás csatolása kötelező, mely tartalmazza legalább következőket:

Az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M.1. pont vonatkozásában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének további részletezése a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül feltüntetésre.

Ajkérő felhívja a figyelmet a Kr.1. 22. § (5) bekezdésére.

M.2.

A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá:

— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét, képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a szakmai tapasztalat idejét hónapban kell tartalmaznia),

— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosult-ságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.

A minimumkövetelmény szerint hónapban megadott időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).

Az M.2. pont vonatkozásában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének további részletezése a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül feltüntetésre.

Ajkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek.re, továbbá a Kr.1. 24. § (1)-(2) bek.re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben összességében rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a Kr.1. 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt magasépítési (épület építése) referenciával amely:

— legalább 1 db, nettó 1400 m2 hasznos alapterületű új építésű létesítmény – vagy azzal műszakilag egyenértékűnek minősülő építmény – kivitelezésére vonatkozott, amely szerkezetépítést, építőmesteri és szakipari munkák elvégzését, épületgépészeti- és elektromos szerelést, közműépítést és térrendezést is magában foglalt,

— legalább 1 db sportlétesítmény (sportcélú építmény) megvalósítására vonatkozott

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul vételével jár el.

M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

b) legalább 1 fő, felelős műszaki vezetővel épületgépészeti szakterületen, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

c) legalább 1 fő, felelős műszaki vezetővel épületvillamossági szakterületen, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozíciót tölthet be, azaz minimum három szakember bevonása szükséges a teljesítésbe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § vonatkozó bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazandók.

Előleg: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a.

Részszámlázás: 5 db részszámla és 1 db végszámla.

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bek. szerint történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A-32/B. § szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.

Kötbérek:

— Késedelmi: a késedelmes Feladatra vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 1 %/nap, de max. 20 %,

— Meghiúsulási: teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Jótállás: min. 24 hónap.

Jótállási biztosíték: teljes nettó vállalkozói díj 3 %-a a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint.

Részletes információk a szerződéstervezetben találhatóak.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/08/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017 Korm. rendelet 15.-16 § (2) tartalmazza. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

II.1.6. folyt: Részajánlattétel kizárása: a beruházás egy, egymásra épülő, egyidőben végzendő kivitelezési tevékenységet jelentő műszaki egységet képez.

1. A dok. rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben, melyet ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3. Ajánlat részét kell képezzék az alábbi dokumentumok a KD-ban részletezettek szerint:

a. nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, a Kbt. 66. § (6) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

b. Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint, elektronikus űrlapként kitöltve.

c. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött EEKD-t.

d. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírásmintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

e. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.

f. Szakmai ajánlat, árazott költségvetés, alkalmazott rezsióradíj – KD szerint.

4. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

6. AK a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel feltételes közbeszerzést ír ki. AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A projekt finanszírozását részben biztosító hazai költségvetési támogatás vonatkozásában a támogatási szerződés (támogatói okirat) még nem került aláírásra, melyre tekintettel a támogatási szerződés (támogatói okirat) megkötését (hatályba lépését) ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek 2018. december 31-ig ajánlati árát megkötések nélkül tartania kell.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást, és az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.

8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

9. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtás rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

10. AK a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr.1. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

11. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Dr. Komlódi András lajstromszám: 00228.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

12. A nyertesnek szerződéskötésre a dokumentáció szerinti felelősségbiztosítással (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.)) kell rendelkeznie.

13. A IV.2.6)pontban 2 hónap=60 nap

14. Az értékelés módszere:

1. részszempont alszempontjai: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”

1. részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”.

2-3. részszempont: egyenes arányosítás, 4. részszempont abszolút értékelés (igen: 100 pont, nem 0 pont)

Adható pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 100,000 pont.

Részletes ismertetés a dokumentációban.

15. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtás rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

17. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

18. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

29. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/07/2018