Tjänster - 307298-2019

03/07/2019    S126

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Strategisk studie avseende energilagring i Marocko

2019/S 126-307298

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa010020
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Strategisk studie avseende energilagring i Marocko

Referensnummer: AA-010020-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71323100 Konstruktion av elnät
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Genomförande av en strategisk studie avseende energilagring i Marocko.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 499 999.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Marocko

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det här tekniska stödet består av:

– tillhandahålla en omfattande översikt av tekniker för lagring av energi samt deras fördelar och nackdelar, övergripande kostnader och tillämpningsområden

– tillhandahålla en analys av den nationella elektricitetssektorn och avgöra om det är lämpligt upprätta kapaciteter för energilagring

– värdera den globala kapaciteten för den efterfrågade energilagringen, utifrån typ av teknologi och drift

– utvärdera platsen för anläggningarna, i förhållande till det nationella nätverket, eller energilagringskapaciteten som ska installeras, liksom driftsätt och möjlig integration med systemet för förvaltning av distributionen eller transporten av energi

– genomföra en strategisk utvärdering av miljö- och samhällskonsekvenser som är kopplade till upprättande av det nya energilagringssystemet

– slutligen föreslå hållbar energilagring för det marockanska elnätet.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Detta avtal utfärdas med en förbehållsklausul genom undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan EIB och uppdragstagaren.

II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
12/08/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/06/2019