Tjenesteydelser - 307307-2019

Submission deadline has been amended by:  414500-2019
03/07/2019    S126

Spanien-Sevilla: Indsamling af virksomhedsdata til 2020-2023-udgaverne af EU's resultattavle for industriel forskning og udvikling (»EU Industrial R&D Scoreboard«)

2019/S 126-307307

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.3 — Territorial Development
Postadresse: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
By: Sevilla
NUTS-kode: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-mail: jrc-seville-offers@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5084
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5084
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indsamling af virksomhedsdata til 2020-2023-udgaverne af EU's resultattavle for industriel forskning og udvikling (»EU Industrial R&D Scoreboard«)

Sagsnr.: JRC/SVQ/2019/OP/2190
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der søges en tjenesteyder med dokumenteret ekspertise i indsamling af finansielle data, med henblik på at levere data om de virksomheder, der investerer mest i forskning og udvikling (FoU). Den ønskede tjeneste involverer evnen til at oprette adgang til økonomiske, finansielle og FoU-data for virksomheder med et globalt geografisk og industrielt dækningsområde. Tjenesteyderen skal vurdere de nødvendige indikatorer for hver enkelt virksomhed og harmonisere dem for alle lande og industrier i henhold til standarddefinitionerne. Disse data vil gøre det muligt for Kommissionens JRC-direktorat B at udarbejde 2020-2023-udgaverne af EU's resultattavle for industriel forskning og udvikling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES618 Sevilla
Hovedudførelsessted:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling af virksomhedsdata til 2020-2023-udgaverne af EU's resultattavle for industriel forskning og udvikling (»EU Industrial R&D Scoreboard«).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

I henhold til bilag I, artikel 11, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 kan Kommissionen iværksætte udbud med forhandling med den valgte tilbudsgiver for dette udbud i forbindelse med gentagelsen af tjenester lig dem, der er omfattet af denne udbudsbekendtgørelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019