Szolgáltatások - 307373-2017

04/08/2017    S148

Magyarország-Paks: Oktatási és képzési szolgáltatások

2017/S 148-307373

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 128-262240)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00066)
E-mail: kozbeszerzes@mvmpaks2.hu
Telefon: +36 13042970
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmpaks2.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 128-262240

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 07/08/2017
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 15/09/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

12. Bontás: 7.8.2017., 13:00 óra, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3., 2. emelet, 3.tárgyaló Jelen lévők: Kbt. 68. § (3) szerint.

Helyesen:

12. Bontás: 15.9.2017., 10:00 óra, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3., 2. emelet, 3.tárgyaló Jelen lévők: Kbt. 68. § (3) szerint.

VII.2)További információk:

1. Ajánlatkérő kizárólag az eljárást megindító hirdetményben megadott ajánlattételi határidőt módosítja jelen hirdetménnyel, a felhívásban meghatározott feltételek, és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmának módosítása nélkül.