Tjenesteydelser - 307380-2020

02/07/2020    S126

Belgien-Bruxelles: UCA-19/063 — Levering af tjenesteydelser vedrørende medarbejderevaluerings- og medarbejderudviklingscentre samt rådgivning i forbindelse med karrierestyringspolitikker, herunder kompetencerammer

2020/S 126-307380

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wirtz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Regionsudvalg
Postadresse: Rue Belliard 101
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://cor.europa.eu/en/Pages/default.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Postadresse: Rue Belliard 99
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eesc.europa.eu/en
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6574
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6574
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA-19/063 — Levering af tjenesteydelser vedrørende medarbejderevaluerings- og medarbejderudviklingscentre samt rådgivning i forbindelse med karrierestyringspolitikker, herunder kompetencerammer

Sagsnr.: UCA 19/063
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79635000 Evalueringstjenester i forbindelse med personalerekruttering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tjenesteydelser, der skal indkøbes: tilrettelæggelse og udvikling af medarbejderevaluerings- og medarbejderudviklingscentre, rådgivning i forbindelse med karrierestyringspolitikker, herunder kompetencerammer. Tjenesteydelserne skal udføres på både engelsk og fransk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
79630000 Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles, Belgien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet offentliggjort på adressen anført i punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se udkastet til rammeaftalen offentliggjort på adressen anført i punkt I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet offentliggjort på adressen anført i punkt I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/09/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Åbningen af bud vil finde sted i Rådet for Den Europæiske Unions lokaler.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningen af bud kan blive udskudt med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder, der måtte finde sted i eller omkring Generalsekretariatets lokaler på den planlagte dato for åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage skal indgives til Retten senest to måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager. Tidsfrister kan forlænges på grund af afstand med en fast periode på ti dage uanset den pågældende persons normale hjemsted eller bopæl.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2020