Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 307586-2016

06/09/2016    S171

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2016/S 171-307586

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1956-os Emlékév megjelenítéshez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő részére az 1956-os emlékév tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális koncertszervezési feladatok ellátása, az 1956-os emlékév megjelenítése, a Szerződésben, valamint a Műszaki leírásban meghatározott konkrét időpontokban, összesen 25 (huszonöt) rendezvényhelyszínen, melynek keretében nyertes ajánlattevő feladata különösen a fellépések megszervezése, a fellépők rendezvényhelyszínekre történő odautaztatása, a fellépők részére szállás, fogadás biztosítása, ideértve a helyszín bérlését és az napi étkezést is, a Szerződésben meghatározott tartalom és feltételek szerint, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy típusú szolgáltatás megrendelése, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva egy gazdasági szereplő tudja a feladatot leggazdaságosabban elvégezni, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 849 020 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő által előre meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Emlékévhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális koncertszervezési feladatok ellátása, az emlékév megjelenítése, a Szerződésben,és a Műszaki leírásban meghatározott alábbi konkrét időpontokban, konkrét helyszínen és fellépőkkel, melynek keretében nyertes ajánlattevő feladata különösen a fellépések megszervezése, a fellépők rendezvényhelyszínekre történő odautaztatása, a szállás, fogadás biztosítása, ideértve a helyszín bérlését és a napi étkezést is, a Szerződésben meghatározott tartalom és feltételek szerint, valamint a Felhívásban, a Közbesz. dok.-ban foglaltaknak megfelelően:

1. Berlin, 18.10.;

2. Zürich, 21.10.;

3. Genf, 22.10.;

4. Brüsszel, 26.10.;

5. Bécs, 28.10.;

6. Madrid, 19.10.;

7. London, 16.10.;

8. Prága, 24.10.;

9. München, 25.10.;

10. Róma, 26.10.;

11. Graz, 27.10.;

12. Szófia, 15.11.;

13. Párizs, 15.11.;

14. Llubljana, 18.10.;

15. Eszék, 21.10.;

16. Szarajevo, 24.10.;

17. Zágráb, 25.10.;

18. Belgrád, 27.10.;

19. Kassa, 21.11.;

20. Krakkó, 22.11.;

21. Varsó, 23.11.;

22. Wroclaw, 24.11.;

23. Szczecin, 26.11.;

24. Bydgoszcz, 27.11.;

25. Katowice, 28.11.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 151-273619
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MÜPA Budapest Nonprofit Kft.
Postai cím: Komor Marcell u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 849 020 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 110. §-ában és a Kbt. 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/09/2016