Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 307586-2016

06/09/2016    S171

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2016/S 171-307586

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1956-os Emlékév megjelenítéshez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális esemény-szervezési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő részére az 1956-os emlékév tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális koncertszervezési feladatok ellátása, az 1956-os emlékév megjelenítése, a Szerződésben, valamint a Műszaki leírásban meghatározott konkrét időpontokban, összesen 25 (huszonöt) rendezvényhelyszínen, melynek keretében nyertes ajánlattevő feladata különösen a fellépések megszervezése, a fellépők rendezvényhelyszínekre történő odautaztatása, a fellépők részére szállás, fogadás biztosítása, ideértve a helyszín bérlését és az napi étkezést is, a Szerződésben meghatározott tartalom és feltételek szerint, valamint a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy típusú szolgáltatás megrendelése, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva egy gazdasági szereplő tudja a feladatot leggazdaságosabban elvégezni, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 849 020 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő által előre meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Emlékévhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényszervezési, kulturális koncertszervezési feladatok ellátása, az emlékév megjelenítése, a Szerződésben,és a Műszaki leírásban meghatározott alábbi konkrét időpontokban, konkrét helyszínen és fellépőkkel, melynek keretében nyertes ajánlattevő feladata különösen a fellépések megszervezése, a fellépők rendezvényhelyszínekre történő odautaztatása, a szállás, fogadás biztosítása, ideértve a helyszín bérlését és a napi étkezést is, a Szerződésben meghatározott tartalom és feltételek szerint, valamint a Felhívásban, a Közbesz. dok.-ban foglaltaknak megfelelően:

1. Berlin, 18.10.;

2. Zürich, 21.10.;

3. Genf, 22.10.;

4. Brüsszel, 26.10.;

5. Bécs, 28.10.;

6. Madrid, 19.10.;

7. London, 16.10.;

8. Prága, 24.10.;

9. München, 25.10.;

10. Róma, 26.10.;

11. Graz, 27.10.;

12. Szófia, 15.11.;

13. Párizs, 15.11.;

14. Llubljana, 18.10.;

15. Eszék, 21.10.;

16. Szarajevo, 24.10.;

17. Zágráb, 25.10.;

18. Belgrád, 27.10.;

19. Kassa, 21.11.;

20. Krakkó, 22.11.;

21. Varsó, 23.11.;

22. Wroclaw, 24.11.;

23. Szczecin, 26.11.;

24. Bydgoszcz, 27.11.;

25. Katowice, 28.11.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 151-273619
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MÜPA Budapest Nonprofit Kft.
Postai cím: Komor Marcell u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 849 020 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 110. §-ában és a Kbt. 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/09/2016