Supplies - 30790-2021

Submission deadline has been amended by:  86218-2021
22/01/2021    S15

România-Sibiu: Consumabile medicale

2021/S 015-030790

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spital General CF Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 3096175
Adresă: Str. Constantin Noica nr. 20
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550169
Țară: România
Persoană de contact: Gabriel Dumbravă
E-mail: spitalcfsibiu@gmail.com
Telefon: +40 269213008
Fax: +40 269213008
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalcfsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111558
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de protecție

Număr de referinţă: 7610/04.12.2020
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea si instalarea de echipamente medicale in vederea implementarii proiectului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, finanțat prin POIM 2014-2020, cod SMIS 140704.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 172 689.08 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 6
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca filtru FFP3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca filtru FFP3 - 7.000 bucați

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 382 352.94 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanţare nr. 426/04.12.2020 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, SMIS 140704. Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Vezi caiet de sarcini incarcat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halate chirurgicale ramforsate sterile

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halate chirurgicale ramforsate sterile - 15.000 bucati

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 340 336.13 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanţare nr. 426/04.12.2020 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, SMIS 140704. Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Vezi caiet de sarcini incarcat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca chirurgicală 3 pliuri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca chirurgicala 3 pliuri - 75.000 bucați

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 588.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanţare nr. 426/04.12.2020 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, SMIS 140704. Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Vezi caietul de sarcini incarcat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinezon impermeabil COVID-19

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113410 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Combinezon impermeabil COVID-19

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 756 302.52 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanţare nr. 426/04.12.2020 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, SMIS 140704. Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Vezi caiet de sarcini incarcat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halate vizitator 35g/mp

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Halate vizitator 35g/mp - 8.000 bucati

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 57 142.86 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanţare nr. 426/04.12.2020 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, SMIS 140704. Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Vezi caiet de sarcini incarcat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca cu filtru FFP2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masca filtru FFP2 - 15.000 bucați

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 415 966.39 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanţare nr. 426/04.12.2020 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, SMIS 140704. Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Informații suplimentare

Vezi caiet de sarcini incarcat

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1

Toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentarii.

2. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

Justificare cerinţă:

— Este necesar a se solicita certificat ONRC întrucât acesta ține o evidență cu privire la statutul juridic ofertantului, furnizează informații legate de administrarea societăţii, cu privire la administrator/i şi componenţa consiliului de administraţie, astfel încât autoritatea contractantă să poată verifica existenţa vreunui posibil conflict de interese, potrivit art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Totodată în acesta se fac mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, sau că ofertantul este în incapacitate de plată.

Cerinta 2

Aviz eliberat de Ministerul sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru comercializarea echipamentelor medicale specifice procedurii. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari – alin.(1),(2), art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX, dispozitive medicale, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.566/2020 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.

Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Operatorul economic (lider, asociat,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: Nu se accepta ofertanti in curs de avizare. In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, avand in vedere ca acestia raspund solidar in fata autoritatii contractante, fiecare asociat in parte are obligatia de a prezenta Avizul de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii mentionat anterior.

Justificare cerinţă:

Potrivit art.926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Activitatile de comercializare, de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive se desfasoara cu respectarea prevederilor prezentului titlu si ale normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

Activitatile prevazute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Exceptie de la aceasta cerinta fac activitatile care se realizeaza de catre însuși producatorul dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive ce fac obiectul acestor activitati.

Avizul prevazut la alin. (2) se emite de ANMDMR, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, in baza evaluarii competentei si a capabilitatii persoanelor fizice sau juridice, dupa caz, de a realiza activitatile pentru care solicita avizul.”

Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, emis de Ministerul Sănătăţii, stabileşte la art. 2 şi 4 din norme:

ART.2 Activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare sunt următoarele:

a) import dispozitive medicale;

b) distribuţie dispozitive medicale;

c) instalare si/sau mentenanţă dispozitive medicale.

ART.4 Avizul de funcţionare şi anexele acestuia se emit de către ANMDM, în conformitate cu prevederile titlului XX din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv să demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat/livrat, produse similare în valoare cumulată de cel puțin:

Lot 1 – 110.000 lei

Lot 2 – 200.000 lei

Lot 3 – 190.000 lei

Lot 4 – 28.000 lei

Lot 5 – 170.000 lei

Lot 6 – 370.000 lei

Realizata la nivelul unuia sau a mai multor contracte.

Prin produse similare se intelege:

— livrarea de materiale sanitare și echipamente de protecție personală.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz):

— procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, instalarea si punerea in functiune.

În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va completa in DUAE informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.

Justificare cerinta:

Legiuitorul conferă autorităţii contractante, prin dispoziţiile art.178 şi 179 din Legea nr. 98/2016, dreptul de a solicita oricărui operator economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice. Conform art. 178 şi 179 din Legea nr. 98/2016, nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru asigurarea îndeplinirii în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de natura, valoarea şi complexitatea acestuia.

Având în vedere cele menţionate mai sus, solicitarea de a avea experienţă în similară în domeniul furnizării produselor ce fac obiectul contractului este conformă cu reglementările în vigoare în materie de achiziţii publice şi nu aduce atingere principiilor tratamentului egal şi al nediscriminării.

Autoritatea contractantă prin solicitarea acestei cerinte, se asigura ca operatorii economici au experienta necesara pentru furnizarea produselor ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Cifra de afaceri anuala generala Autoritatea contractantă nu consideră oportun şi relevant pentru obiectul achiziţiei să solicite cerinţe minime cu privire la capacitatea economică şi financiară.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Autoritatea contractantă nu consideră oportun şi relevant pentru obiectul achiziţiei să solicite cerinţe minime cu privire la capacitatea economică şi financiară.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv să demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat/livrat, produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Lot 1 – 110.000 RON Lot 2 – 200.000 RON Lot 3 – 190.000 RON Lot 4 – 28.000 RON Lot 5 – 170.000 RON Lot 6 – 370.000 RON realizata la nivelul unuia sau a mai multor contracte. Prin produse similare se intelege: - livrarea de materiale sanitare și echipamente de protecție personală.

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare În cazul în care are intenția să subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 și nici să genereze situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Ofertantul participant la procedura va trebui sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau 13485 sau echivalent

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz): - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, instalarea si punerea in functiune. În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va completa in DUAE informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractanții nominalizați în oferta vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta Formularul - Acordul de subcontractare.

Participantii la procedura vor depune, odata cu oferta, certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte dovezi/probe care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o indeplineste. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care aceasta o indeplineste. Conform art. 200, din Legea 98/2016. NOTA: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre Comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care ofertele financiare prezentate vor avea pret identic, se va solicita ofertantilor reofertarea pretului, oferta cu pretul mai mic fiind declarata castigatoare.

Conform Legii 98/2016, ofertatntul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European). Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentle suport indicate in Fisa de date a achizitiei, in vederesa probarii celor asumarte prin DUAE.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise online.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 6 si art 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul General CF Sibiu
Adresă: Str. Constantin Noica nr. 20
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550169
Țară: România
E-mail: spitalcfsibiu@gmail.com
Telefon: +4 0269213163
Fax: +4 0269213008
Adresă internet: www.spitalcfsibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/01/2021