Tjenesteydelser - 307909-2017

05/08/2017    S149

Belgien-Bruxelles: Udbud 06A50/2017/M034 — Rammekontrakt for undersøgelsesopgaver og andre tilknyttede tjenester inden for området for særlige teknikker for Europa-Parlamentet i Bruxelles

2017/S 149-307909

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: service du courrier officiel, rue Wiertz 60
By: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud 06A50/2017/M034 — Rammekontrakt for undersøgelsesopgaver og andre tilknyttede tjenester inden for området for særlige teknikker for Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Sagsnr.: 06A50/2017/M034.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammekontrakt for bistandstjenester til en ingeniørvirksomhed, som er specialiseret i særlige teknikker (elektricitet, varme, ventilation, aircondition, sanitært udstyr, køkkenudstyr, elevatorer, sikkerhed, brand, tekniske kontroller osv.) og andre tilknyttede tekniske tjenester for Europa-Parlamentet i Bruxelles.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesterne er inddelt i 3 kategorier:

— foreløbige undersøgelsesopgaver

— standard projektopgave (fuldstændig eller delvis)

— andre specifikke tjenester.

Standard projektopgaver er inddelt i 3 typer:

— standard fuldstændig opgave:

en standard fuldstændig opgave består i at udføre følgende tjenester:

1) foreløbig projekteringsundersøgelse

2) projekteringsundersøgelse med dossier over udførelse

3) indhentning af den krævede lovmæssige tilladelse

4) bistand til udarbejdelse af udbudsmaterialets dokumenter

5) tilsyn med arbejdernes udførelse

6) bistand med godkendelsesaktiviteter (foreløbige, endelige)

7) andre tjenester beskrevet i kapitel 3.3.8 i de tekniske specifikationer

8) særlige tjenester beskrevet i kapitel 3.4 i de tekniske specifikationer.

— standard, delvis »ab initio«-opgave:

når Europa-Parlamentet beslutter at bestille 1 eller flere af følgende tjenester:

1) foreløbig projekteringsundersøgelse

2) projekteringsundersøgelse med dossier over udførelse

3) indhentning af den krævede lovmæssige tilladelse

4) bistand til udarbejdelse af udbudsmaterialets dokumenter

5) tilsyn med arbejdernes udførelse

6) bistand med godkendelsesaktiviteter (foreløbige, endelige)

7) andre tjenester beskrevet i kapitel 3.3.8 i de tekniske specifikationer

8) særlige tjenester beskrevet i kapitel 3.4 i de tekniske specifikationer

uden at bestille alle tjenester, der udgør en standard fuldstændig opgave, hvor de bestilte tjenester dermed betragtes som en standard, delvis »ab initio«-opgave.

— standard, delvis »de facto«-opgave:

Når Europa-Parlamentet bestiller en standard fuldstændig opgave, men derefter under den bestilte opgaves udførelse beslutter ikke at få alle tjenesterne deri udført, vil de tjenester, som allerede er udført, dermed betragtes som en standard, delvis »de facto«-opgave.

Det er udtrykkeligt aftalt at i tilfælde, hvor kontrahenten af en vilkårlig årsag er forpligtet til kun at udføre en standard delvis opgave, så kan denne ikke anmode om nogen form for kompensation for den manglende udførelse af nogen opgavefaser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i Den Europæiske Unions medlemsstater og for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i ikkemedlemsstater, der har en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige indkøb, der giver dem adgang til kontrakten i dette udbud i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/09/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

rue Montoyer 70, Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

For at undgå at blive nægtet adgang til budåbningen skal tilbudsgivere, der ønsker at deltage, sende bekræftelse pr. e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af bud. Deltagelse er begrænset til 1 person.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2021.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der vil blive afholdt et besøg på stedet 24.8.2017 (10:00).

Mødestedet vil være indgangen til akkrediteringscentret i Altiero Spinelli-Bygningen i Bruxelles.

Alle økonomiske aktører, der modtager en opfordring til afgivelse af bud vedrørende denne kontrakt, må deltage i besøget på stedet. Under alle omstændigheder skal økonomiske operatører, der ønsker at deltage, sende en bekræftelse pr. e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 arbejdsdage inden besøget med virksomhedens navn og deltagernes navn, stillingsbetegnelse, nummer på person-id og fødselsdato. Repræsentanter skal medbringe gyldig identifikation.

Højst 2 repræsentanter for hver økonomisk aktør kan deltage. Deltagelse i dette besøg er valgfrit.

Europa-Parlamentet vil udarbejde en rapport efter hvert besøg på stedet, der vil blive offentliggjort 6.9.2017 på webstedet https://etendering.ted.europa.eu

I løbet af besøget på stedet vil de økonomiske aktører have muligheden for at stille spørgsmål, de finder relevante og nyttige i forbindelse med udarbejdelse af et bud. Arbejdssproget under besøget vil være fransk.

Alle rejseomkostninger i forbindelse med besøget på stedet skal afholdes af den økonomiske aktør og kan ikke refunderes af Europa-Parlamentet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/07/2017