A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 307909-2017

05/08/2017    S149

Belgium-Brüsszel: 06A50/2017/M034 számú ajánlati felhívás – az Európai Parlament számára Brüsszelben nyújtandó, speciális technikák területét érintő tanulmánykészítési megbízásokra és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés

2017/S 149-307909

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: service du courrier officiel, rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

06A50/2017/M034 számú ajánlati felhívás – az Európai Parlament számára Brüsszelben nyújtandó, speciális technikák területét érintő tanulmánykészítési megbízásokra és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés.

Hivatkozási szám: 06A50/2017/M034.
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egy a speciális technikák (elektromosság, HVAC, szaniter- és konyhai berendezések, liftek, biztonság, tűzvédelem, műszaki vezérlés stb.) területére szakosodott mérnökiroda által biztosított segítségnyújtási szolgáltatásokra, valamint egyéb kapcsolódó szakmai szolgáltatásokra irányuló keretszerződés az Európai Parlament számára Brüsszelben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
70000000 Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szolgáltatások 3 kategóriába sorolhatók:

— előzetes tanulmányra irányuló megbízatások,

— standard projektmegbízás (teljes vagy részleges),

— egyéb konkrét szolgáltatások.

A standard projektmegbízatások 3 típusra oszthatóak:

— standard teljes körű megbízatás:

a standard teljes körű megbízatás a következő szolgáltatások mindegyikének teljesítéséből áll:

1) előzetes tervtanulmány;

2) tervtanulmány a lebonyolításra vonatkozó aktával;

3) a szabályozás szerint előírt engedély beszerzése;

4) segítségnyújtás az ajánlati felhívás dokumentumainak előkészítésében;

5) a munka teljesítésének felügyelete;

6) az átvételi műveletek (ideiglenes, végleges) terén biztosított segítségnyújtás;

7) egyéb, a műszaki előírások 3.3.8. fejezetében ismertetett szolgáltatások;

8) egyéb, a műszaki előírások 3.4. fejezetében ismertetett konkrét szolgáltatások,

— standard részleges „ab initio” megbízás:

amikor az Európai Parlament a következő szolgáltatások közül egyet vagy többet kíván megrendelni:

1) előzetes tervtanulmány;

2) tervtanulmány a lebonyolításra vonatkozó aktával;

3) a szabályozás szerint előírt engedély beszerzése;

4) segítségnyújtás az ajánlati felhívás dokumentumainak előkészítésében;

5) a munka teljesítésének felügyelete;

6) az átvételi műveletek (ideiglenes, végleges) terén biztosított segítségnyújtás;

7) egyéb, a műszaki előírások 3.3.8. fejezetében ismertetett szolgáltatások;

8) egyéb, a műszaki előírások 3.4. fejezetében ismertetett konkrét szolgáltatások,

egy valamennyi szolgáltatást magában foglaló standard, teljes körű megbízás megrendelése nélkül a megrendelt szolgáltatásokat egy standard, részleges „ab initio” megbízást alkotó szolgáltatásként kezelik,

— standard részleges „de facto” megbízás:

amikor az Európai Parlament egy szabványos, teljes körű megbízást rendel meg, de azt követően a megrendelt feladat teljesítésének ideje alatt úgy dönt, hogy nem tart igényt az abban szereplő valamennyi szolgáltatásra, azok a szolgáltatások, amelyeket már teljesítettek, ilyen módon standard, részleges „de facto” megbízást képeznek.

A felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy olyan esetben, amikor az ajánlattevő bármely okból csak egy standard részfeladatot kellene, hogy teljesítsen, nem kérhet kártérítést valamennyi megbízási szakasz teljesítésének elmulasztásáért.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamainak valamennyi jogi és természetes személye, illetve közjogi szerve részére, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval olyan egyedi megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személy, valamint közjogi szerv részére, amely által jogosultságuk van az ajánlati felhívásban szereplő szerződésre irányuló pályázatban való részvételre a szóban forgó megállapodásban foglalt feltételek szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/09/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

rue Montoyer 70, Brüsszel, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a tenderbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett a tenderbontáson részt venni kívánó pályázóknak részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben az INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu címen legkésőbb a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően; 1 pályázót legfeljebb 1 személy képviselhet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2021.

VI.3)További információk:

Helyszíni szemlét tartanak a következő időpontban: 24.8.2017 (10:00).

A találkozási pontnak kijelölt hely a brüsszeli Altiero Spinelli épület akkreditációs központjának bejárata.

A szóban forgó szerződésre vonatkozó pályázati dokumentációt beszerző bármely gazdasági szereplő részt vehet a helyszíni szemlén. A részt venni kívánó gazdasági szereplőknek minden esetben az INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu címre küldött e-mailben kell megerősíteniük szándékukat a szemle előtt legalább 2 nappal, amelyben fel kell tüntetniük a cégnevet, valamint a résztvevők nevét, beosztását, személyiigazolvány-számát és születési dátumát. A résztvevőknek rendelkezniük kell érvényes személyazonosító okmánnyal.

Gazdasági szereplőnként legfeljebb 2 képviselő vehet részt. A szemlén való részvétel opcionális.

Az Európai Parlament valamennyi helyszíni szemlét követően jelentést készít, amely a 6.9.2017 napon közzétételre kerül a következő weboldalon: https://etendering.ted.europa.eu

A szemle során a gazdasági szereplőknek lehetőségük lesz a pályázat kidolgozásához kapcsolódó és azt segítő kérdéseket feltenni. A szemle során használt nyelv a francia lesz.

A helyszíni szemlén történő részvétellel kapcsolatos utazási költségeket a gazdasági szereplő viseli, azokat az Európai Parlament nem téríti meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszékének Hivatala
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2017