Storitve - 307909-2017

05/08/2017    S149

Belgija-Bruselj: Javni razpis 06A50/2017/M034 – Okvirno naročilo študijskih nalog in drugih povezanih storitev na področju posebnih tehnik za Evropski parlament v Bruslju

2017/S 149-307909

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: service d'assistance à la maintenance
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: service du courrier officiel, rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni razpis 06A50/2017/M034 – Okvirno naročilo študijskih nalog in drugih povezanih storitev na področju posebnih tehnik za Evropski parlament v Bruslju.

Referenčna številka dokumenta: 06A50/2017/M034.
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Okvirno naročilo storitev pomoči, ki jih zagotavlja inženirsko podjetje, specializirano na področju posebnih tehnik (elektrika, ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija (HVAC), komunalna in kuhinjska oprema, dvigala, varnost, požarna varnost, tehnični pregledi itd.), in drugih povezanih tehničnih storitev za Evropski parlament v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
70000000 Storitve poslovanja z nepremičninami
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve so razdeljene na 3 kategorije:

— naloge, povezane s predhodno študijo,

— standardna projektna naloga (popolna ali delna),

— druge posebne storitve.

Standardne projektne naloge so razdeljene na 3 vrste:

— popolna standardna naloga:

popolna standardna naloga zajema izvedbo naslednjih storitev:

(1) študija predhodnega načrta;

(2) študija načrta z dokumentom o izvedbi;

(3) pridobitev predpisanega regulativnega dovoljenja;

(4) pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije;

(5) nadzor izvedbe del;

(6) pomoč pri dejavnostih prevzema (začasnega, končnega);

(7) druge storitve, opisane v poglavju 3.3.8 tehničnih specifikacij;

(8) posebne storitve, opisane v poglavju 3.4 tehničnih specifikacij,

— delna standardna naloga „ab initio“:

v primeru, da se Evropski parlament odloči za naročilo samo 1 ali več naslednjih storitev:

(1) študija predhodnega načrta;

(2) študija načrta z dokumentom o izvedbi;

(3) pridobitev predpisanega regulativnega dovoljenja;

(4) pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije;

(5) nadzor izvedbe del;

(6) pomoč pri dejavnostih prevzema (začasnega, končnega);

(7) druge storitve, opisane v poglavju 3.3.8 tehničnih specifikacij;

(8) posebne storitve, opisane v poglavju 3.4 tehničnih specifikacij,

ne da bi naročil vse storitve, ki sestavljajo popolno standardno nalogo, se naročena(-e) storitev(-ve) obravnava(-jo) kot standardna delna naloga „ab initio“,

— delna standardna naloga „de facto“:

v primeru, da Evropski parlament naroči popolno standardno nalogo, a med izvedbo naročene naloge odloči, da ni potrebe po izvedbi vseh storitev iz te naloge, se bodo storitve, ki so že bile izvedene, obravnavale kot delna standardna naloga „de facto“.

Izrecno je dogovorjeno, da izvajalec v primeru, da mora iz katerega koli razloga izvesti le delno standardno nalogo, ni upravičen do kakršnega koli nadomestila za nepopolno izvedbo vseh faz nalog.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

sodelovanje v javnem razpisu je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične osebe, pravne subjekte ter javne organe držav članic Evropske unije in za vse fizične osebe, pravne subjekte in javne organe držav nečlanic, ki imajo z Evropsko unijo na področju javnega naročanja sklenjen poseben sporazum, ki jim omogoča dostop do naročila iz tega javnega razpisa pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/09/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/09/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

rue Montoyer 70, Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

da bi si zagotovili dostop do odpiranja ponudb, morajo ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, to potrditi po e-pošti (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najpozneje 2 delovna dni pred datumom odpiranja ponudb, z omejitvijo zastopanja na 1 osebo.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

2021.

VI.3)Dodatne informacije:

Obisk lokacije bo potekal 24.8.2017 (10:00).

Zbirno mesto bo pri vhodu centra za akreditacijo v stavbi Altiero Spinelli v Bruslju.

Obiska lokacije se lahko udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je pridobil razpisno dokumentacijo za to naročilo. V vsakem primeru morajo gospodarski subjekti, ki se obiska nameravajo udeležiti, to potrditi po e-pošti (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 delovna dni pred obiskom, z navedbo naziva podjetja ter imena, položaja, številke osebne izkaznice in datuma rojstva udeležencev. Zastopniki morajo imeti pri sebi veljaven osebni dokument.

Sodelujeta lahko največ 2 zastopnika na gospodarski subjekt. Obisk ni obvezen.

Evropski parlament bo po vsakem obisku lokacije pripravil poročilo, ki bo dne 6.9.2017 objavljeno na spletnem mestu https://etendering.ted.europa.eu

Gospodarski subjekti bodo imeli v času obiska lokacije priložnost zastaviti vprašanja, ki se jim zdijo pomembna in koristna za pripravo ponudbe. Jezik obiska bo francoščina.

Vse potne stroške v zvezi z obiskom lokacije bo kril gospodarski subjekt in Evropski parlament jih ne bo povrnil.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Prijavni urad Splošnega sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/07/2017