Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 307910-2017

05/08/2017    S149

Belgia-Brüssel: Igapäevased Euroopa meedia seire teenused Euroopa Parlamendile

2017/S 149-307910

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
E-post: dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2274
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Igapäevased Euroopa meedia seire teenused Euroopa Parlamendile

Viitenumber: COMM/DG/AWD/2017/215.
II.1.2)CPV põhikood
92400000 Uudisteagentuuride teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Parlament algatab menetluse, mille eesmärk on sõlmida 1aastane raamleping (rahvusvahelise, riikliku ja piirkondliku) trükimeedia, audiovisuaalse meedia (televisioon ja raadio) ning peamise veebipõhise meedia (interneti) igapäevase seire teenuste osutamiseks. Raamlepingut võidakse uuendada maksimaalselt kuni 4 aastani.

Eesmärk on esitada meediaülevaadete vormis õigeaegne ja ajakohane igapäevase teabe kokkuvõte selle kohta, kuidas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu jaoks olulisi teemasid meedias kajastatakse.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Meediaseireteenused:

töövõtjalt nõutakse selle raamlepingu alusel järgmisi teenuseid: lisas I (vt tehnilist kirjeldust) nimetatud riikidest ja allikatest pärineva trüki-, audiovisuaal- ning võrgupõhise meedia uudiste seiramine eesmärgiga esitada igapäevane ülevaade, mis sisaldab kokkuvõtteid uudistest kõikidel teemadel ning terveid tekstiartikleid PDF-formaadis trüki- ja veebipõhisest meediast (edaspidi väljavõtted).

Pakkujalt võidakse nõuda seiratud uudiste ülevaate esitamist erinevate ajavahemike tagant ja/või rohkema kui 1 saatmisega.

Regulaarsed seireteenused:

a) pakkuja peab esitama trüki-, veebipõhise ja audiovisuaalse meedia ülevaate iga päev (7 päeva nädalas). See ülevaade saadetakse e-posti teel otse saajate nimekirja liikmetele. Kõik ajakirjanduse ülevaated (kokkuvõtted ja väljavõtted) tuleks kättesaadavaks teha ka pakkuja enda internetilehe kaudu, millele on piiratud juurdepääs ainult EP töötajatel ning milles on võimalik otsingut teha vähemalt kuupäeva järgi;

b) igapäevaste ülevaadete esitamise nõuet ei rakendata kuni 10 päeval aastas. Nende päevade nimekiri lepitakse töövõtjaga kokku lepingu sõlmimisel. Tulevased muudatused tehakse mõlema poole kokkuleppel.

Tagamise aeg ja meetod:

töövõtja peab teenuseid osutama iga päev esmaspäevast pühapäevani ning riigipühadel (v.a 10 eelnevalt määratletud päeva) järgmiselt:

— nädalapäevadel (esmaspäevast reedeni) peaks töövõtja igapäevased ülevaated esitama e-posti teel kasutajatele hiljemalt 8:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Ülevaated peavad sisaldama peamistest trüki-, veebipõhistest ja audiovisuaalsest allikatest määratletud kokkuvõtteid ja väljavõtteid;

— nädalavahetustel (laupäev ja pühapäev) ning riigipühadel (mis ei ole lisatud 10 eelnevalt määratletud päeva nimekirja) tuleks igapäevane ülevaade saata hiljemalt 10:00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Juhul kui Euroopa Parlament leiab, et päeva ülevaatest puuduvad olulised meediapunktid, võib parlament töövõtjalt nõuda nende esitamist ja toote ajakohastatud versiooni uuesti saatmist (lisakuluta).

Teenuseid tagatakse e-posti teel Euroopa Parlamendile ning seda otse saajate nimekirjale, mis esitatakse edukale pakkujale pärast lepingu allkirjastamist. Euroopa Parlament jätab endale õiguse lepingu kestuse ajal saajate nimekirja muuta.

Teabevahetuse mustrid ja meedia aruandlusmeetodid muutuvad ning infotehnoloogia on praegu kiires muutmises. Euroopa Parlament otsib kogu lepingu kestuse ajaks parimaid teenuseid, tuginedes uusimate tehnika tasemele vastavate tehnoloogiate ja meetodite pidevalt ajakohastamisele.

Edukas pakkuja peab esitama sellise interneti-lahenduse, millega kasutajatel oleks võimalik meediaülevaadetele ligi pääseda igat liiki elektroonilise teabevahetuse seadmete abil (arvutid ja mobiilseadmed). Töövõtja peab tagama, et meediaülevaated on trükitavad ja elektrooniliselt otsitavad.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

raamlepingut võidakse uuendada maksimaalselt kuni 4 aastani (vt üksikasju raamlepingu projektist).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt iseloomustust.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 18/09/2017
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 25/09/2017
Kohalik aeg: 10:30
Pakkumuste avamise koht:

rue Montoyer 75 – ruum 01T040.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkujatel, kes soovivad pakkumiste avamisel osaleda, palutakse sellest teavitada käesoleva hankemenetluse korraldamise eest vastutavat talitust hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamise kuupäeva e-kirjaga aadressil dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu

Osalema lubatakse ainult 1 esindaja. Pakkujaile, kes endast teada ei andnud, keelatakse automaatselt pakkumiste avamisest osa võtmine. Teates tuleb esitada pakkumiste avamisel osaleva isiku nimi.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Riik: Prantsusmaa
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
26/07/2017