Pakalpojumi - 307910-2017

05/08/2017    S149

Beļģija-Brisele: Eiropas plašsaziņas līdzekļu ikdienas monitoringa pakalpojumi Eiropas Parlamentam

2017/S 149-307910

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
E-pasts: dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2274
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eiropas plašsaziņas līdzekļu ikdienas monitoringa pakalpojumi Eiropas Parlamentam.

Atsauces numurs: COMM/DG/AWD/2017/215.
II.1.2)Galvenās CPV kods
92400000 Ziņu aģentūru pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Parlaments izsludina šo procedūru ar mērķi piešķirt 1 gada pamatnolīgumu attiecībā uz drukātās preses (starptautiskās, valsts un reģionālās), audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu (TV un radio) un galveno tiešsaistes (interneta) plašsaziņas līdzekļu ikdienas monitoringu. Šis pamatnolīgums var tikt atjaunots līdz maksimāli 4 gadiem.

Mērķis ir nodrošināt savlaicīgu jaunākās ikdienas informācijas kopsavilkumu plašsaziņas līdzekļu apskatu veidā par to, kā ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību saistītas tēmas tiek atspoguļotas plašsaziņas līdzekļos.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Plašsaziņas līdzekļu monitoringa pakalpojumi:

saistībā ar šā pamatnolīguma ietvaros prasītajiem pakalpojumiem darbuzņēmējam būs jāveic I pielikumā (sk. specifikācijas) minēto valstu un avotu drukāto, audiovizuālo un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu ziņu monitorings, lai sniegtu ikdienas apskatu, kas ietver visu tematu ziņu un pilnu rakstu kopsavilkumus PDF formātā par drukātās preses un tiešsaistes ziņām (turpmāk "rakstu izgriezumi").

Pretendentam var tikt pieprasīts sniegt pārskatu par ziņām, par kurām veikts monitorings, dažādos dienas intervālos un/vai vairāk nekā 1 sūtījumā.

Regulāri monitoringa pakalpojumi:

a) pretendentam katru dienu (7 dienas nedēļā) jānodrošina drukātu, tiešsaistes un audiovizuālu plašsaziņas līdzekļu apskats, kas nosūtīts pa e-pastu tieši sarakstā iekļautajiem saņēmējiem. Visiem preses apskatiem (kopsavilkumiem un rakstu izgriezumiem) jābūt pieejamiem arī pretendenta tīmekļa vietnē ar ierobežotu piekļuvi, kas paredzēta tikai EP darbiniekiem, un tos jāvar sameklēt vismaz pēc datuma;

b) ikdienas apskatu var nenodrošināt maksimāli 10 dienas gadā. Dienu saraksts tiks saskaņots ar darbuzņēmēju līguma parakstīšanas brīdī. Turpmākas izmaiņas būs jāveic ar abu pušu piekrišanu.

Piegādes laiks un metode:

darbuzņēmējam būs jāsniedz pakalpojumi katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai, kā arī valsts svētku dienās (izņemot 10 iepriekš noteiktās dienas).

— Darbdienās (no pirmdienas līdz piektdienai) ikdienas apskats darbuzņēmējam jāpiegādā lietotājiem pa e-pastu ne vēlāk kā plkst. 8:00 pēc Centrāleiropas laika. Šim sūtījumam jāietver kopsavilkumi un rakstu izgriezumi, kas atrasti galvenajos drukātās preses, tiešsaistes un audiovizuālajos avotos.

— Nedēļas nogalēs (sestdienās un svētdienās) un valsts svētku dienās (kas nav ietvertas izņēmumu sarakstā) ikdienas apskats jāpiegādā ne vēlāk kā plkst. 10:00 pēc Centrāleiropas laika.

Ja EP konstatē, ka trūkst svarīgas plašsaziņas līdzekļos attiecīgajā dienā sniegtas informācijas, tas var pieprasīt, lai pretendents nodrošina minēto informāciju un atkārtoti nosūta produktu atjauninātā versijā (bez papildu maksas).

Pakalpojumi Eiropas Parlamentam tiks nodrošināti pa e-pastu, tieši saņēmējiem, kuri iekļauti sarakstā, kas veiksmīgajam pretendentam tiks sniegts pēc līguma parakstīšanas. Eiropas Parlaments patur tiesības līguma darbības laikā veikt izmaiņas saņēmēju sarakstā.

Komunikācijas modeļi un ziņošanas par plašsaziņas līdzekļiem metodes mainās, un informācijas tehnoloģijas pašlaik strauji attīstās. Eiropas Parlaments visam līguma darbības laikam meklē labākos pakalpojumus, kuru pamatā ir vismodernāko tehnoloģiju un metožu nepārtraukta atjaunināšana.

Veiksmīgajam pretendentam jānodrošina lietotājiem interneta risinājums, lai tie varētu piekļūt plašsaziņas līdzekļu apskatiem no visu veidu elektronisko sakaru ierīcēm (datoriem un mobilajām ierīcēm). Darbuzņēmējam jānodrošina, ka plašsaziņas līdzekļu apskatu var izdrukāt un ka tajā var veikt elektronisku meklēšanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pamatnolīgumu var atjaunot līdz maksimāli 4 gadiem (sīkāku informāciju skatīt pamatnolīguma projektā).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt specifikācijas.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/09/2017
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 25/09/2017
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

rue Montoyer 75 – Room 01T040.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem, kuri vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas par to jāinformē departaments, kas atbildīgs par šīs iepirkuma procedūras vadību, nosūtot e-pastu uz dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu

Piedalīties var tikai 1 pārstāvis. Pretendentiem, kas nebūs informējuši par savu dalību, automātiski tiks liegta piekļuve atvēršanas sanāksmei. Paziņojumā jānorāda tās personas vārds, kas piedalīsies piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26/07/2017