Storitve - 307910-2017

05/08/2017    S149

Belgija-Bruselj: Storitve dnevnega spremljanja evropskih medijev za Evropski parlament

2017/S 149-307910

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
E-naslov: dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2274
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve dnevnega spremljanja evropskih medijev za Evropski parlament

Referenčna številka dokumenta: COMM/DG/AWD/2017/215.
II.1.2)Glavna koda CPV
92400000 Storitve tiskovnih agencij
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament sproža ta postopek s ciljem skleniti 1-letno okvirno pogodbo za dnevno spremljanje tiskanih medijev (mednarodnih, nacionalnih in regionalnih), avdiovizualnih medijev (TV in radio) in glavnih spletnih (internetnih) medijev. Ta okvirna pogodba se lahko podaljša do največ 4 let.

Namen je zagotoviti pravočasne, ažurne zbirke dnevnih informacij v obliki pregleda medijev o načinu, na katerega so za Evropski parlament in Evropsko unijo relevantne teme predstavljene v medijih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve spremljanja medijev:

v smislu storitev, ki se zahtevajo v okviru te okvirne pogodbe, bo moral izvajalec spremljati novice v tiskanih, avdiovizualnih in spletnih medijih iz držav in virov, navedenih v Prilogi I (glej specifikacije), z namenom zagotovitve dnevnega pregleda, ki vključuje: povzetke novic z vseh oddelkov in celotnih člankov v obliki PDF za tiskane medije in spletne novice (v nadaljevanju klipingi).

Od ponudnika se lahko zahteva, da poroča o novicah, ki jih spremlja, v različnih obdobjih dneva in/ali v okviru več kot 1 poslanega pregleda.

Storitve rednega spremljanja:

(a) ponudnik mora vsak dan (7 dni v tednu) zagotoviti pregled tiskanih, spletnih in avdiovizualnih medijev in ga poslati po e-pošti neposredno prejemnikom na seznamu. Vsi pregledi tiska (povzetki in klipingi) morajo biti na voljo tudi na internetni strani ponudnika z omejenim dostopom, ki je namenjena samo osebju EP in ki omogoča vsaj iskanje po datumu;

(b) izvzetje od dostave dnevnega pregleda lahko obsega največ 10 dni na leto. Seznam dni bo določen v dogovoru z izvajalcem v času podpisa pogodbe. Prihodnje spremembe morajo biti predmet sporazuma obeh strank.

Čas in način dostave:

izvajalec bo moral storitve zagotavljati vsak dan, od ponedeljka do nedelje, ter ob praznikih (z izjemo predhodno določenih 10 dni).

— Med tednom (od ponedeljka do petka) mora izvajalec pregled uporabnikom dostaviti po e-pošti, in sicer najpozneje do 8:00 po srednjeevropskem času. Ta pregled mora vsebovati povzetke in klipinge iz glavnih tiskanih medijev, spletnih in avdiovizualnih virov,

— ob vikendih (sobota in nedelja) in praznikih (ki niso vključeni na seznam izvzetij) je treba dnevni pregled dostaviti najpozneje do 10:00 po srednjeevropskem času.

Če EP ugotovi, da v dnevnem pregledu manjkajo pomembni medijski prispevki, lahko zahteva, da jih ponudnik zagotovi in ponovno pošlje posodobljeno različico izdelka (brez dodatnih stroškov).

Storitve se bodo zagotavljale po e-pošti neposredno za Evropski parlament, in sicer s pošiljanjem pregledov prejemnikom, vključenim na seznam, ki bo izbranemu ponudniku posredovan po podpisu pogodbe. Evropski parlament si pridržuje pravico, da v času trajanja naročila spremeni seznam prejemnikov.

Komunikacijski vzorci in metode poročanja medijev se spreminjajo in informacijska tehnologija se trenutno hitro razvija. Evropski parlament išče najboljše storitve za celotno trajanje naročila na podlagi stalnih posodobitev najsodobnejših in najbolj naprednih tehnologij in metod.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti internetno rešitev za uporabnike, ki omogoča dostop do pregledov medijev z elektronskih komunikacijskih naprav vseh vrst (računalnikov in mobilnih naprav). Izvajalec mora zagotoviti, da je pregled medijev mogoče natisniti in da je omogočeno elektronsko iskanje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno pogodbo je mogoče podaljšati do največ 4 let (za več podrobnosti glej osnutek okvirne pogodbe).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/09/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/09/2017
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

rue Montoyer 75 – Room 01T040.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudnike, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, prosimo, da o tem obvestijo oddelek, odgovoren za upravljanje tega razpisnega postopka, najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb, po e-pošti na dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu

Navzoč je lahko le 1 predstavnik. Ponudnikom, ki ne bodo poslali obvestila o udeležbi, vstop na odpiranje ponudb ne bo dovoljen. V obvestilu o udeležbi je treba navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/07/2017