Roba - 30831-2021

Submission deadline has been amended by:  102541-2021
TINazivHrvatska-Rijeka: Gotovi tekstilni proizvodi
NDBroj objave obavijesti30831-2021
PDDatum objave22/01/2021
OJBroj izdanja SL S-a15
TWMjesto/grad kupcaRIJEKA
AUSlužbeno ime kupcaKlinički bolnički centar Rijeka (40237608715)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan18/01/2021
DTRok za podnošenje08/03/2021
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)39520000 - Gotovi tekstilni proizvodi
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR031
IAInternetska adresa (URL)www.kbc-rijeka.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU