Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 308664-2016

07/09/2016    S172

Belgien-Bruxelles: Vedligeholdelse under fuld garanti, tilkald og reparationer til installationer til facaderengøring i Justus Lipsius-Bygningen (parti 1), Lex-Bygningen (parti 2) og udvalgenes bygninger (EØSU og Regionsudvalget) (parti 3)

2016/S 172-308664

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Generalsekretariatet
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: l'unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Generalsekretariatet
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: l'unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1861
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse under fuld garanti, tilkald og reparationer til installationer til facaderengøring i Justus Lipsius-Bygningen (parti 1), Lex-Bygningen (parti 2) og udvalgenes bygninger (EØSU og Regionsudvalget) (parti 3).

Sagsnr.: UCA 028/16
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Etablering af 1 eller flere rammekontrakter, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved 2 af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Unions bygninger (herefter benævnt GSR) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets bygninger i Bruxelles (herefter benævnt udvalgene).

— parti 1: GSR's Justus Lipsius-Bygning — rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIEN

— parti 2: GSR's Lex-Bygning — rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIEN

— parti 3: udvalgenes bygninger (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget) — beliggende i Bruxelles.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

GSR's Justus Lipsius-Bygning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af en rammekontrakt, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved Justus Lipsius-Bygningen — rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIEN.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lex-Bygningen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af en rammekontrakt, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved Lex-Bygningen — rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIEN.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

udvalgenes bygninger (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af en rammekontrakt, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved udvalgenes bygninger (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget) — beliggende i Bruxelles.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Jf. punkt VI.3.
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Fransk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/10/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Åbningen af bud kan udsættes med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder, der finder sted i Generalsekretariatets bygninger på den planlagte dag for åbningen af bud.

Fristen for indgivelse af spørgsmål vedrørende dette udbud: 5.10.2016.

Besvarelsesfrist: 7.10.2016.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Begrundelse for en varighed, der overstiger 4 år, i tilfælde af rammeaftaler:

kontraktvarigheden (4 år + fornyelse ved stiltiende samtykke for 1 periode på 1 år) begrundes som følger:

— På grund af stilladsinstallationernes kompleksitet og omfang skal tjenesteyderen have indgående viden om udstyret samt knowhow, der kun kan erhverves over en relativ lang periode.

— For at sikre aktiviteternes kontinuitet i bygningen og garantere brugernes sikkerhed (hovedsageligt vinduespudsere), er det nødvendigt at kunne regne med, at tjenesterne er pålidelige og effektive, hvilket i høj grad afhænger af den erfaring, tjenesteyderen har tilegnet sig på stedet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, enhed for koordinering af indkøb
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2016