Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 308664-2016

07/09/2016    S172    Eiropas Savienības Padome - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Justus Lipsius ēkas (1. daļa), Lex ēkas (2. daļa) un komiteju (EESK un RK) ēku (3. daļa) fasāžu tīrīšanas iekārtu pilnas garantijas uzturēšana, ar tām saistītie izsaukumi un to remontdarbi

2016/S 172-308664

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, General Secretariat
Pasta adrese: rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: l'unité de coordination des acquisitions
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 22818062
Fakss: +32 22800262

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, General Secretariat
Pasta adrese: rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: l'unité de coordination des acquisitions
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 22818062
Fakss: +32 22800262

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1861
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Justus Lipsius ēkas (1. daļa), Lex ēkas (2. daļa) un komiteju (EESK un RK) ēku (3. daļa) fasāžu tīrīšanas iekārtu pilnas garantijas uzturēšana, ar tām saistītie izsaukumi un to remontdarbi.

Atsauces numurs: UCA 028/16
II.1.2)Galvenās CPV kods
50700000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

1 vai vairāku pamatnolīgumu noslēgšana uz 4 gadiem un vēl 1 periodu, kas ilgs 1 gadu, par Briselē esošo Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta (turpmāk "PĢS") 2 ēku, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas (turpmāk "komitejas") ēku fasāžu tīrīšanas sistēmu pilnas garantijas, profilaktisko un koriģējošo uzturēšanu, kā arī darbiem (par kuriem samaksa tiks veikta atbilstoši reģistrētajām nostrādātajām stundām):

— 1. daļa: PĢS Justus Lipsius ēka, rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BEĻĢIJA,

— 2. daļa: PĢS Lex ēka, rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BEĻĢIJA,

— 3. daļa: komiteju (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas) ēkas Briselē.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

PĢS Justus Lipsius ēka

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma noslēgšana uz 4 gadiem un vēl 1 periodu, kas ilgs 1 gadu, par Justus Lipsius ēkas (rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BEĻĢIJA) fasādes tīrīšanas sistēmu pilnas garantijas, profilaktisko un koriģējošo uzturēšanu, kā arī darbiem (par kuriem samaksa tiks veikta atbilstoši reģistrētajām nostrādātajām stundām).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Lex ēka

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma noslēgšana uz 4 gadiem un vēl 1 periodu, kas ilgs 1 gadu, par Lex ēkas (rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BEĻĢIJA) fasādes tīrīšanas sistēmu pilnas garantijas, profilaktisko un koriģējošo uzturēšanu, kā arī darbiem (par kuriem samaksa tiks veikta atbilstoši reģistrētajām nostrādātajām stundām).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Komiteju (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas) ēkas

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma noslēgšana uz 4 gadiem un vēl 1 periodu, kas ilgs 1 gadu, par komiteju (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas) ēku, kuras atrodas Briselē, fasādes tīrīšanas sistēmu pilnas garantijas, profilaktisko un koriģējošo uzturēšanu, kā arī darbiem (par kuriem samaksa tiks veikta atbilstoši reģistrētajām nostrādātajām stundām).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums: skatīt VI.3. iedaļu.
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 10/10/2016
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/10/2016
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

ja sākotnēji plānotajā piedāvājumu atvēršanas sesijas dienā Ģenerālsekretariāta ēkās notiks neparedzēti pasākumi, piedāvājumu atvēršana var tikt atlikta, par to paziņojot neilgi pirms sākotnēji plānotās dienas.

Termiņš, līdz kuram var iesūtīt jautājumus par šo uzaicinājumu uz konkursu: 5.10.2016.

Atbilžu nosūtīšanas termiņš: 7.10.2016.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz 4 gadus, pamatojums:

līguma darbības laika (4 gadi un 1 atjauninājums uz 1 gadu uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata) pamatojums ir šāds:

— ņemot vērā pacēlāju iekārtu sarežģīto uzbūvi un apjomu, pakalpojumu sniedzējam jābūt padziļinātām zināšanām par šo aprīkojumu un zinātībai, ko iespējams iegūt tikai pēc relatīvi ilgāka laika perioda,

— lai nodrošinātu ēkā notiekošo darbību nepārtrauktību un garantētu lietotāju (galvenokārt logu mazgātāju) drošību, ir jāspēj rēķināties ar sniegto pakalpojumu uzticamību un efektivitāti, kas ir ļoti atkarīgas no pieredzes, kuru pakalpojumu sniedzējs ir guvis pakalpojumu sniegšanas vietā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome (Iepirkumu koordinācijas daļa)
Pasta adrese: rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26/08/2016