Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 308664-2016

07/09/2016    S172

Belgia-Bruxelles: Întreținere în garanție completă, depanare și reparare a instalațiilor de curățare a fațadelor clădirii Justus Lipsius (lotul 1), clădirii Lex (lotul 2) și clădirilor Comitetelor (CESE și CoR) (lotul 3)

2016/S 172-308664

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul General
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: l'unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul General
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: l'unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1861
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținere în garanție completă, depanare și reparare a instalațiilor de curățare a fațadelor clădirii Justus Lipsius (lotul 1), clădirii Lex (lotul 2) și clădirilor Comitetelor (CESE și CoR) (lotul 3).

Număr de referinţă: UCA 028/16
II.1.2)Cod CPV principal
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Încheierea a 1 contract-cadru sau a mai multor contracte-cadru cu durata de 4 ani + 1 perioadă de 1 an pentru întreținerea preventivă, corectivă și garanția completă, precum și pentru lucrările în regie controlată la sistemele de curățare a fațadelor a 2 clădiri ale Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare „SGC”) și ale clădirilor Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, situate în Bruxelles (denumite în continuare „Comitetele”):

— lotul 1: clădirea Justus Lipsius a SGC – rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles, BELGIA;

— lotul 2: clădirea Lex a SGC – rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles, BELGIA;

— lotul 3: clădirile Comitetelor (Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor) – situate în Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clădirea Justus Lipsius a SGC

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea unui contract-cadru cu durata de 4 ani + 1 perioadă de 1 an pentru întreținerea preventivă, corectivă și garanția completă, precum și pentru lucrările în regie controlată la sistemele de curățare a fațadelor clădirii Justus Lipsius – rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles, BELGIA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul indicat la punctul I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clădirea Lex

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea unui contract-cadru cu durata de 4 ani + 1 perioadă de 1 an pentru întreținerea preventivă, corectivă și garanția completă, precum și lucrările în regie controlată la sistemele de curățare a fațadelor clădirii Lex – rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles, BELGIA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul indicat la punctul I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clădirile Comitetelor (Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea unui contract-cadru cu durata de 4 ani + 1 perioadă de 1 an pentru întreținerea preventivă, corectivă și garanția completă, precum și lucrările în regie controlată la sistemele de curățare a fațadelor clădirilor Comitetelor (Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor) – situate în Bruxelles.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul indicat la punctul I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta site-ul indicat la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani: a se vedea punctul VI.3.
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/10/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Franceză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/10/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Deschiderea ofertelor poate fi amânată, cu preaviz scurt, ca urmare a evenimentelor neprevăzute care se derulează în clădirile Secretariatului General în ziua prevăzută inițial pentru ședința de deschidere a ofertelor.

Termen-limită pentru toate întrebările privind această licitație: 5.10.2016.

Termen-limită pentru trimiterea răspunsurilor: 7.10.2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul acordurilor-cadru, justificarea unei durate care depășește 4 ani:

durata contractului (4 ani + reînnoire tacită pentru 1 perioadă de 1 an) se justifică prin elementele următoare:

— complexitatea și dimensiunea instalațiilor nacelelor necesită o cunoaștere aprofundată a echipamentelor și cunoștințe tehnice din partea prestatorului de servicii, care nu pot fi dobândite decât după o perioadă relativ îndelungată;

— pentru a garanta continuitatea activităților care se desfășoară în clădire și pentru a garanta siguranța utilizatorilor (în principal a persoanelor care spală ferestrele), este necesar să se poată conta pe fiabilitatea și eficacitatea serviciilor prestate, care depind în mare măsură de experiența dobândită de prestatorul de servicii la fața locului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene (l'unité de coordination des acquisitions)
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/08/2016