Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 308664-2016

07/09/2016    S172

Belgija-Bruselj: Vzdrževanje s popolno garancijo, odpravljanje napak na poziv in popravila naprav za čiščenje fasad v stavbi Justus Lipsius (sklop 1), stavbi Lex (sklop 2) in stavbah odborov (EESO in OR) (sklop 3)

2016/S 172-308664

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
Kontaktna oseba: l'unité de coordination des acquisitions
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
Kontaktna oseba: l'unité de coordination des acquisitions
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1861
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje s popolno garancijo, odpravljanje napak na poziv in popravila naprav za čiščenje fasad v stavbi Justus Lipsius (sklop 1), stavbi Lex (sklop 2) in stavbah odborov (EESO in OR) (sklop 3).

Referenčna številka dokumenta: UCA 028/16
II.1.2)Glavna koda CPV
50700000 Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Vzpostavitev 1 ali več okvirnih naročil, za obdobje 4 let + 1 obdobje 1 leta, za vzdrževanje s popolno garancijo ter preventivno in korektivno vzdrževanje, kakor tudi dela (na podlagi pristojbine z zabeleženimi urami) za sisteme za čiščenje fasad v 2 stavbah Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: GSS) ter stavbah Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in Odbora regij v Bruslju (v nadaljnjem besedilu: odbora):

— sklop 1: Stavba Justus Lipsius GSS – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIJA,

— sklop 2: Stavba Lex GSS – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIJA,

— sklop 3: stavbe odborov (Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij) – v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Stavba Justus Lipsius GSS

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50700000 Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzpostavitev okvirnega naročila za obdobje 4 let + 1 obdobje 1 leta za vzdrževanje s popolno garancijo ter preventivno in korektivno vzdrževanje, kakor tudi dela (na podlagi pristojbine z zabeleženimi urami) za sisteme za čiščenje fasad v stavbi Justus Lipsius – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIJA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Stavba Lex

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50700000 Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzpostavitev okvirnega naročila za obdobje 4 let + 1 obdobje 1 leta za vzdrževanje s popolno garancijo ter preventivno in korektivno vzdrževanje, kakor tudi dela (na podlagi pristojbine z zabeleženimi urami) za sisteme za čiščenje fasad v stavbi Lex – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIJA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Stavbe odborov (Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij)

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50700000 Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzpostavitev okvirnega naročila za obdobje 4 let + 1 obdobje 1 leta za vzdrževanje s popolno garancijo ter preventivno in korektivno vzdrževanje, kakor tudi dela (na podlagi pristojbine z zabeleženimi urami) za sisteme za čiščenje fasad v stavbah odborov (Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij) – v Bruslju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: glejte točko VI.3.
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/10/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Francoščina
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/10/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

odpiranje ponudb se lahko odloži v kratkem roku zaradi nepredvidenih dogodkov v stavbah Generalnega sekretariata na dan, ko je predvideno odpiranje ponudb.

Rok za vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom: 5.10.2016.

Rok za pošiljanje odgovorov: 7.10.2016.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

V primeru okvirnih sporazumov utemeljitev za obdobje trajanja, ki presega 4 leta:

trajanje naročila (4 leta + podaljšanje s tihim sporazumom za 1 obdobje 1 leta) je utemeljeno, kot sledi:

— zaradi kompleksnosti in zahtevnosti odrov mora imeti ponudnik storitev poglobljeno znanje na področju opreme in spretnosti, ki jih je mogoče pridobiti le v relativno dolgem časovnem obdobju,

— da bi zagotovili neprekinjenost dejavnosti, ki se izvajajo v stavbi, ter varnost uporabnikov (v glavnem čistilcev oken), se zahteva možnost zanašanja na zanesljivost in učinkovitost zagotovljenih storitev, kar bo v veliki meri odvisno od izkušenj, ki jih je ponudnik storitev pridobil na lokaciji.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije (Procurement Coordination Unit)
Poštni naslov: rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/08/2016