Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 309052-2021

21/06/2021    S118

Sverige-Nykvarn: Anläggningsarbete

2021/S 118-309052

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nykvarns kommun
Nationellt registreringsnummer: 2120002999
Postadress: Nykvarns kommun Centrumvägen 20
Ort: Nykvarn
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 155 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Oldsjö
E-post: jenny.oldsjo@nykvarn.se
Telefon: +46 8555010269
Internetadress(er):
Allmän adress: www.nykvarn.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

KS/2021:368 - Upphandling avseende anläggnings- och beläggningsarbeten

Referensnummer: KS/2021:368
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Anläggnings- och beläggningsarbeten

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 160 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
45233100 Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233139 Underhåll av allmänna vägar
45233140 Vägarbeten
45233141 Väghållning
45233142 Vägreparationer
45233161 Anläggningsarbeten för gångbanor
45233162 Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233200 Diverse ytbehandling
45233220 Ytbehandling av vägar
45233222 Vägbeläggningsarbeten
45442300 Ytbehandlingsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anläggnings- och beläggningsarbeten

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
16/06/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/06/2021