Leveringen - 30910-2020

22/01/2020    S15

Hongarije-Boedapest: Laboratoriumreagentia

2020/S 015-030910

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 246-605206)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10537800
Postadres: Lehel utca 59–61.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Balázs László
E-mail: balazsl@nyiro-opai.hu
Telefoon: +36 14512600
Fax: +36 14512601
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://nygy-opai.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Referentienummer: EKR001064502019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével és a készülékek kezelésének betanításával, összesen nettó 128 100 000 HUF keretösszegben.

1. rész: hematológiai vizsgálatok, 2. rész: klinikai kémia, 3. rész: immunkémia, 4. rész: haemostasis vizsgálatok, 5. rész: vércsoport meghatározás, 6. rész: általános vizelet vizsgálatok, 7. rész: hemokultúra vizsgálatok, 8. rész: coeliakia diagnosztika, 9. rész: székletvér kimutatása, 10. rész: HbA1C mérés, 11. rész: clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat, 12. rész: mikrobiológiai vizsgálatok.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 246-605206

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Elnevezés
In plaats van:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Te lezen:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rövid meghatározás
In plaats van:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével és a készülékek kezelésének betanításával, összesen nettó 128 100 000 HUF keretösszegben.

1. rész: hematológiai vizsgálatok, 2. rész: klinikai kémia, 3. rész: immunkémia, 4. rész: haemostasis vizsgálatok, 5. rész: vércsoport meghatározás, 6. rész: általános vizelet vizsgálatok, 7. rész: hemokultúra vizsgálatok, 8. rész: coeliakia diagnosztika, 9. rész: székletvér kimutatása, 10. rész: HbA1C mérés, 11. rész: clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat, 12. rész: mikrobiológiai vizsgálatok.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével és a készülékek kezelésének betanításával, összesen nettó 128 100 000 HUF keretösszegben.

1. rész: hematológiai vizsgálatok, 2. rész: klinikai kémia, 3. rész: immunkémia, 4. rész: haemostasis vizsgálatok, 5. rész: vércsoport meghatározás, 6. rész: általános vizelet vizsgálatok, 7. rész: hemokultúra vizsgálatok, 8. rész: coeliakia diagnosztika, 9. rész: székletvér kimutatása, 10. rész: HbA1C mérés, 11. rész: clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat, 12. rész: mikrobiológiai vizsgálatok.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Hematológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kontrollok szállítása automata készülék kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 6 700 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 40 500 vérkép/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Hematológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kontrollok szállítása automata készülék kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 6 700 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 40 500 vérkép/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Klinikai kémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 43 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 487 400 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Klinikai kémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 43 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 487 400 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 40 600 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám 29 250 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 40 600 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám 29 250 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Haemostasis vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 100 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 13 800/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Haemostasis vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 100 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 13 800/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés elvégzéséhez szükséges reagensek és eszközök szállítása a vizsgálati módszerhez szükséges készülékek kihelyezésével, az eszközök kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 3 800 000 HUF keretösszegben.

A becsült vércsoport meghatározások, ellenanyagszűrések száma: 1000/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés elvégzéséhez szükséges reagensek és eszközök szállítása a vizsgálati módszerhez szükséges készülékek kihelyezésével, az eszközök kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 3 800 000 HUF keretösszegben.

A becsült vércsoport meghatározások, ellenanyagszűrések száma: 1000/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Általános vizelet vizsgálatok - tesztcsíkkal történő általános vizeletvizsgálat végzéséhez szükséges reagensek szállítása kiértékelő automata kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), reagensek, tesztcsíkok, kalibrátorok, kontrollok biztosításával 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálat szám: 12 500 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Általános vizelet vizsgálatok - tesztcsíkkal történő általános vizeletvizsgálat végzéséhez szükséges reagensek szállítása kiértékelő automata kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), reagensek, tesztcsíkok, kalibrátorok, kontrollok biztosításával 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálat szám: 12 500 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium megnevezése
In plaats van:

1. Minták vonalkódos azonosításának lehetősége (igen/nem)

Te lezen:

1. Minták vonalkódos azonosításának lehetősége (igen/nem)

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Hemokultúra vizsgálatok végzéséhez szükséges aerob és anaerob palackok szállítása kihelyezett készülékkel és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 700 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 2800 palack/ 24 hó

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Hemokultúra vizsgálatok végzéséhez szükséges aerob és anaerob palackok szállítása kihelyezett készülékkel és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 700 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 2800 palack/ 24 hó

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Coeliakia diagnosztika - coeliakia diagnózisához szükséges reagensek szállítása műszeres leolvasási lehetőség - microplate reader - biztosításával és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 1 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény: 1300 db vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Coeliakia diagnosztika - coeliakia diagnózisához szükséges reagensek szállítása a vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszerek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 1 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény: 1300 db vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 9
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Székletvér kimutatása - Reagensek szállítása vér székletből történő kimutatásához immunkémiai módszerrel, 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 1500 vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Székletvér kimutatása - Reagensek szállítása vér székletből történő kimutatásához immunkémiai módszerrel, 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 1500 vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 10
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

HbA1c mérés - HbA1c teljes vérből történő méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrálók és egyéb oldatok szállítása, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges HPLC készülékkel együtt és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 400 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 7 400 HbA1c mérés/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

HbA1c mérés - HbA1c teljes vérből történő méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrálók és egyéb oldatok szállítása, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges HPLC készülékkel együtt és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 400 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 7 400 HbA1c mérés/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Patogén Clostridium difficile immunkromatográfiás vizsgálattal, székletből történő kimutatásához) szükséges tesztek szállítása, 24 hónapos periódusra, nettó 1 400 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati mennyiség:

— GDH vizsgálat: 650 teszt/24 hónap

— A+B toxin kimutatás:350 teszt/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Te lezen:

Patogén Clostridium difficile immunkromatográfiás vizsgálattal, székletből történő kimutatásához) szükséges tesztek szállítása, 24 hónapos periódusra, nettó 1 400 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati mennyiség:

— GDH vizsgálat: 650 teszt/24 hónap

— A+B toxin kimutatás:350 teszt/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 12
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Mikrobiológiai vizsgálatok kivitelezésének biztosításához táptalajok, tesztek és egyéb reagensek, fogyóanyagok, segédeszközök szállítása, műszerek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 11 800 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati anyagok száma: 20 000 /24 hónap. Mennyiség: 40 420 petricsésze, 22 400 cső, 8 flakon, 6 készlet, 2 766 teszt (a pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).

Te lezen:

Mikrobiológiai vizsgálatok kivitelezésének biztosításához táptalajok, tesztek és egyéb reagensek, fogyóanyagok, segédeszközök szállítása, műszerek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 11 800 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati anyagok száma: 20 000 /24 hónap. Mennyiség: 40 420 petricsésze, 22 400 cső, 8 flakon, 6 készlet, 2 766 teszt (a pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 12
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium megnevezése
In plaats van:

1. Táptalajoknál az előírtnál (30 nap) hosszabb lejárati idő (nap)

Te lezen:

1. Táptalajoknál az előírtnál (30 nap) hosszabb lejárati idő (nap)

Afdelingsnummer: II.2.5
Perceel nr.: 12
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minőségi kritérium megnevezése
In plaats van:

2. Identifikáló készletek: a járulékos reagensek száma (db, max. 4 db)

Te lezen:

2. Identifikáló készletek: a járulékos reagensek száma (db, max. 4 db)

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/02/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/02/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1) Ajánlatkérő a felhívás II.1.1), II.1.4), II.2.4) (valamennyi rész vonatkozásában), II.2.5) (a 6. és 12. rész vonatkozásában) pontjait a TED-en megjelent hirdetményben látható karakterhibák javítása miatt módosította. 2) Ajánlatkérő a 8. rész II.2.4) pontjának tartalmát is módosította.

3) Ajánlatkérő módosította a 3., 5. és 8. rész műszaki leírását.

4) Ajánlatkérő a IV.2.2) és IV.2.7) pontokat (ajánlattételi határidő és a bontás dátuma) a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései alapján módosította.