Forniture - 309111-2017

05/08/2017    S149

Ungheria-Budaörs: Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza

2017/S 149-309111

Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Numero di identificazione nazionale: AK23004
Indirizzo postale: Kinizsi utca 26.
Città: Budaörs
Codice NUTS: HU120 Not specified
Codice postale: 2040
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Farkasné Kiss Mária
E-mail: farkas.maria@mvm-gter.hu
Tel.: +36 13042482
Fax: +36 13042225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.gter.hu/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.gter.hu/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Numero di identificazione nazionale: AK23004
Indirizzo postale: Pf. 1.
Città: Budaörs
Codice NUTS: HU120 Not specified
Codice postale: 2040
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Farkasné Kiss Mária
E-mail: farkas.maria@mvm-gter.hu
Tel.: +36 13042482
Fax: +36 13042225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.gter.hu/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.gter.hu/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Numero di identificazione nazionale: AK23004
Indirizzo postale: Kinizsi utca 26.
Città: Budaörs
Codice postale: 2040
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Faragó Bernadett
Tel.: +36 13042482
E-mail: faragobernadett@mvm-gter.hu
Fax: +36 13042225
Codice NUTS: HU120 Not specified
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.gter.hu/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.gter.hu/
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Bakonyi Gázturbinás Erőműben a „package”-eken belül található Emerson és Rosemount gyártmányú műszerek, berendezések karbantartási és esetleges felújítási feladatainak ellátása.

II.1.2)Codice CPV principale
38800000 Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

A Bakonyi Gázturbinás Erőműben a „package”-eken belül található Emerson és Rosemount gyártmányú műszerek, berendezések (távadók, jeladók, érzékelő egységek) karbantartási munkáinak, valamint esetleges felújítási feladatainak ellátása.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 HUF
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
31200000 Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
38424000 Apparecchi di misurazione e controllo
38570000 Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU213 Veszprém
Luogo principale di esecuzione:

MVM GTER Zrt., Bakonyi Gázturbinás Erőmű, Ajka, Gyártelep, Hrsz.: 1961/1.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Az Ajánlatkérő a Bakonyi Gázturbinás Erőműben a „package”-eken belül található Emerson és Rosemount gyártmányú műszerek, berendezések (távadók, jeladók, érzékelő egységek) karbantartási munkáinak, valamint esetleges felújítási feladatainak ellátása.

Közbeszerzés mennyisége:

Karbantartási terjedelem:

— a szállítási terjedelembe tartozó műszerek, távadók, egyéb berendezések éves általános ellenőrzése, szükség szerinti karbantartási munkálatok elvégzése;

— eseti javítási és karbantartási tevékenység:

o üzem közben jelentkező nem tervezett meghibásodások elhárítása,

o diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján célirányos karbantartási munka elvégzése az üzemképesség fenntartása érdekében,

— tartalék alkatrészek szállítása:

o a javításokhoz szükséges alkatrészek szállítása,

o ÜBT (Üzembiztonsági Tartalék) képzéshez jellemzően a hosszú átfutási idővel rendelhető egységek, alkatrészek leszállítása.

Felújítási terjedelem:

— irányítástechnikai rendszer (DCS rendszer) modernizációja;

— analitikai rendszerek modernizációja.

A műszaki terjedelem nem tartalmazza:

— a „package”-ekhez tartozó tűz- és gázvédelmi rendszereket,

— a generátorok segédolaj rendszerét.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 HUF
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018
Fine: 30/04/2031
II.2.10)Informazioni sulle varianti
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell beírni értéket az adott pontba.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A közvetlen részvételi felhívásban kerül ismertetésre.

Kizáró okok utólagos igazolása:

A közvetlen részvételi felhívásban kerül ismertetésre.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per la ricezione delle candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare / Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 05/09/2017
Ora locale: 12:00
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.5)Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
15/09/2017

Sezione VI: Altre informazioni

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Az érdekelt szervezetnek a IV.2.2. pontban meghatározott határidőig cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, amely tartalmazza:

— az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,

— az érdekelt szervezet cégjegyzékszámát, adószámát,

— a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail, telefonszám),

— a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.

Kérjük az érdekelt szervezetet, hogy a szándéknyilatkozatban a fenti adatokat megadni szíveskedjenek, hogy Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) kormányrendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tudjon eljárni a közvetlen részvételi felhívás megküldése során.

A szándéknyilatkozatot eredeti példányban postai úton kell megküldeni az alábbi címre:

Hivatalos név: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.).

Postai cím: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

Ország: Magyarország.

Kapcsolattartó személy: Faragó Bernadett – beszerzési szakértő.

2. A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott szándéknyilatkozat megérkezett-e határidőig az ajánlatkérőhöz, aki az előírt határidőben szándéknyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplőket hívja fel szándéknyilatkozatuk megerősítésére a közvetlen részvételi felhívás megküldésével.

3. Ajánlatkérő a közvetlen részvételi felhívást egyidejűleg és közvetlenül küldi meg a szándéknyilatkozatukat az előírt határidőben benyújtó gazdasági szereplőknek a szándéknyilatkozatban megadott e-mail címre, továbbá a közvetlen részvételi felhívás és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok az időszakos előzetes tájékoztatóban foglaltak alapján a jelzett időponttól kezdődően (tervezett határidő: IV.2.5. pont szerint) érhetők el az I.3 pontban jelzett elérési útvonalon azon gazdasági szereplők számára, akik szándéknyilatkozatukat az előírt határidőben benyújtották. A részvételi felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat részvételre jelentkezőnként legalább egy gazdasági szereplőnek (valamelyik közös ajánlattevőnek, alvállalkozónak) elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig, illetve az elérést vissza kell igazolni a faragobernadett@mvm-gter.hu e-mail címére, (év/hónap/nap/óra/perc) adattartalommal [Kbt. 57. § (2) bekezdés].

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

5. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Molnár Beáta, lajtstromszáma: 00107.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2017