Szolgáltatások - 309166-2017

05/08/2017    S149

Magyarország-Budaörs: Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2017/S 149-309166

Időszakos előzetes tájékoztató – Közszolgáltatások

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK23004
Postai cím: Kinizsi utca 26.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkasné Kiss Mária
E-mail: farkas.maria@mvm-gter.hu
Telefon: +36 13042482
Fax: +36 13042225
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.gter.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.gter.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK23004
Postai cím: Pf. 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkasné Kiss Mária
E-mail: farkas.maria@mvm-gter.hu
Telefon: +36 13042482
Fax: +36 13042225
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.gter.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.gter.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK23004
Postai cím: Kinizsi utca 26.
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faragó Bernadett
Telefon: +36 13042295
E-mail: faragobernadett@mvm-gter.hu
Fax: +36 13042225
NUTS-kód: HU120 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.gter.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.gter.hu/
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bakonyi Gázturbinás Erőműben 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység és ezek irányítástechnikai rendszere karbantartási és felújítási feladatainak ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
50532000 Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Bakonyi Gázturbinás Erőműben üzemelő alábbi berendezések javítási, karbantartási munkáinak, valamint esetleges felújítási feladatainak ellátása:

— 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység;

— a gázturbinás gépegységekre épített eszközök;

— generátorok felé menő segéd tengely; valamint

— a gépegységekhez tartozó vezérlés/irányítástechnika/védelmi rendszerek (ECS+PCS+SIS+HMI).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50532000 Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

MVM GTER Zrt., Bakonyi Gázturbinás Erőmű, Ajka, Gyártelep, Hrsz.: 1961/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bakonyi Gázturbinás Erőműben 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység és ezek irányítástechnikai rendszere karbantartási és felújítási feladatainak ellátása.

Közbeszerzés mennyisége:

Karbantartási terjedelem:

— műszaki/mérnöki segítségnyújtás:

— gyártóművi háttértámogatás biztosítása (hotline 24/7),

— gázturbina boroszkópos ellenőrzése („A” típusú karbantartás):

o gázturbina és egységeinek éves általános ellenőrzése, szükség szerinti karbantartási munkálatok elvégzése,

o gázturbina saját irányítástechnikai és védelmi rendszerének (ECS, PCS, SIS, HMI) éves ellenőrzése, szükség szerinti karbantartások, ellenőrzések, adatmentések, szoftver javítások elvégzése;

— eseti javítási és karbantartási tevékenység:

o üzem közben jelentkező esetleges meghibásodások elhárítása,

o diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján célirányos karbantartási munka elvégzése az üzemképesség fenntartása érdekében,

o üzemóra, vagy indításszám miatt esedékes javítások elvégzése (gázturbina „B”, „C” típusú karbantartása);

— tartalék alkatrészek szállítása:

o a javításokhoz szükséges alkatrészek szállítása,

o ÜBT (Üzembiztonsági Tartalék) képzéshez jellemzően a hosszú átfutási idővel rendelhető egységek, alkatrészek leszállítása,

o kiszerelt egységek gyári felújítása, majd visszajuttatása a raktári készletre.

Felújítási terjedelem:

o irányítástechnikai rendszer-modernizáció,

o tartalék gázturbina vásárlása,

o megjelenítő eszközök időszakos cseréje,

o software „up grade”-ek elvégzése,

o berendezés-specifikus oktatások.

A karbantartási és a felújítási terjedelem az alábbi berendezésekre, rendszerekre vonatkozik:

— 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység;

— a gázturbinás gépegységekre épített eszközök;

— generátorok felé menő segéd tengely; valamint

— a gépegységekhez tartozó vezérlés/irányítástechnika/védelmi rendszerek (ECS+PCS+SIS+HMI+Távadók irányítástechnikai illesztése).

A műszaki terjedelem nem tartalmazza:

— a „package”-ekhez tartozó tűz- és gázvédelmi rendszereket;

— a nyomástartó berendezéseket és az azzal kapcsolatos hatósági ügyintézéseket;

— az ATEX besorolásból adódó speciális jogosultságot igénylő vizsgálatok elvégzését;

— „package”-ekben lévő gázrendszert, ide nem értve a gázszabályozó szelepet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2018
Befejezés: 30/04/2031
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: igen
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell beírni értéket az adott pontba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A közvetlen részvételi felhívásban kerül ismertetésre.

Kizáró okok utólagos igazolása:

A közvetlen részvételi felhívásban kerül ismertetésre.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Részvételi vagy tárgyalásra szóló jelentkezés benyújtási határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 05/09/2017
Helyi idő: 12:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
15/09/2017

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az érdekelt szervezetnek a IV.2.2. pontban meghatározott határidőig cégszerűen aláírt

szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, amely tartalmazza:

— az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,

— az érdekelt szervezet cégjegyzékszámát, adószámát,

— a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail, telefonszám),

— a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.

Kérjük az érdekelt szervezetet, hogy a szándéknyilatkozatban a fenti adatokat megadni szíveskedjenek, hogy Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) kormányrendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tudjon eljárni a közvetlen részvételi felhívás megküldése során.

A szándéknyilatkozatot eredeti példányban postai úton kell megküldeni az alábbi címre:

Hivatalos név: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.).

Postai cím: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

Ország: Magyarország.

Kapcsolattartó személy: Faragó Bernadett – beszerzési szakértő.

A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott szándéknyilatkozat megérkezett-e határidőig az ajánlatkérőhöz, aki az előírt határidőben szándéknyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplőket hívja fel szándéknyilatkozatuk megerősítésére a közvetlen részvételi felhívás megküldésével.

2. Ajánlatkérő a közvetlen részvételi felhívást egyidejűleg és közvetlenül küldi meg a szándéknyilatkozatukat az előírt határidőben benyújtó gazdasági szereplőknek a szándéknyilatkozatban megadott e-mail címre, továbbá a közvetlen részvételi felhívás és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok az időszakos előzetes tájékoztatóban foglaltak alapján a jelzett időponttól kezdődően (tervezett határidő: IV.2.5. pont szerint) érhetők el az I.3 pontban jelzett elérési útvonalon azon gazdasági szereplők számára, akik szándéknyilatkozatukat az előírt határidőben benyújtották. A részvételi felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat részvételre jelentkezőnként legalább egy gazdasági szereplőnek (valamelyik közös ajánlattevőnek, alvállalkozónak) elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig, illetve az elérést vissza kell igazolni a faragobernadett@mvm-gter.hu e-mail címére, (év/hónap/nap/óra/perc) adattartalommal [Kbt. 57. § (2) bekezdés].

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

4. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Molnár Beáta, lajtstromszáma: 00107.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/08/2017