Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Bygge og anlæg - 309226-2022

08/06/2022    S109

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 109-309226

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ahmad El-Wali
E-mail: AEWL@bane.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted & Slagelse-Korsør (1)

Sagsnr.: NFSP0540/NFSP0541
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet udbydes i et fælles udbud med to delaftaler: • Delaftale 1 NFSP0540 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Projektet omfatter hele strækningen mellem Roskilde og Ringsted stationer hvor der skal sporombygges (eksklusiv Roskilde og Ringsted stationer). • Delaftale 2 NFSP0541 Sporfornyelse Slagelse – Korsør. Arbejdet omfatter en sporfornyelse mellem Slagelse og Korsør på strækningen TIB1. Hverken Slagelse eller Korsør Station er inkluderet i projektet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på begge delaftaler med henblik på at

vinde begge delaftaler. Det vil ligeledes være muligt alene at byde på en enkelt delaftale. Banedanmark forbeholder sig retten til at tildele den kombination af tilbud, som

samlet vurderes at udgøre det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I det tilfælde, at

Banedanmark alene modtager tilbud på den ene delkontrakt, vil Banedanmark tildele

denne delkontrakt alene.

NFSP0540 Roskilede-Ringsted

Projektet omfatter hele strækningen mellem Roskilde og Ringsted stationer hvor der

skal sporombygges (eksklusiv Roskilde og Ringsted stationer). Alle skinner, sveller og

sporskifter skal udskiftes. Der skal ballastrenses på hele strækningen og laves ny sporkasse på en mindre del. Afvandingssystemet skal opdateres med nye dræn, grøfter og afvandingsbassiner og der skal laves dæmningsudvidelser flere steder. Kørestrømsanlægget skal tilpasses det nye sporlayout. Der skal laves mindre konstruktionsarbejder ved nogle broer og underføringer. Endvidere skal der etableres en række arbejdspladser langs strækningen. Sikring udbydes i særskilt entreprise. Hovedentreprenøren har pligt til at koordinere arbejder med sikringsentreprenøren samt grænsefladeprojekter.

Projektet skal udføres primært i sommeren og efteråret 2022 samt forår og sommer i

2023 i en kombination af sporspærringer med enkeltsporsspærringer og 3 ugers totalspærring i sommeren 2022.

NFSP0541 Slagelse-Korsør

Arbejdet omfatter en sporfornyelse mellem Slagelse og Korsør på strækningen TIB1.

Hverken Slagelse eller Korsør Station er inkluderet i projektet.

Denne Sporfornyelse omfatter ca. 13 kilometer dobbeltsporede bane fra km 94,2 vest

for Slagelse st. til km 106,8 øst for Korsør st. ved infrastrukturgrænsen til Sund &

Bælt. Projektets anlægstekniske arbejder ved sporfornyelse Slagelse – Korsør indeholder spor, herunder afledte arbejder for bl.a. kørestrøms-, stærkstrøms- og jord & afvandingsanlæg. Sikring udbydes i særskilt entreprise. Hovedentreprenøren har pligt til

at koordinere arbejder med sikringsentreprenøren samt grænsefladeprojekter.

Projektet skal udføres over to år, hvor der i 2022 overordnet skal udføres maskinelle

sporkasse udveksling og sporudveksling. I 2023 skal der udføres ballastrensning, samt

manuelle arbejder, herunder udveksling af sporskifter på Forlev station.

For Hovedentreprenøren er det et forudsætning at der til udførelsen af ny sporkasse

anvendes RPM/dobbeltkædemaskine af hensyn til stadieplan og udførelse. Alle sporkasse arbejder skal gennemføres i 2022.

Ved kontraktindgåelse skal der foreligge en forhåndsreservation på en RPM/dobbeltkædemaskine.

Der henvises desuden til SAB-TAG for detaljeret arbejdsbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forbindelse med nærværende udbud af de to delkontrakter modtog Banedanmark alene tilbud på delkontrakt 1 - Roskilde-Ringsted.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sporfornyelse Slagelse-Korsør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på begge delaftaler med henblik på at

vinde begge delaftaler. Det vil ligeledes være muligt alene at byde på en enkelt delaftale. Banedanmark forbeholder sig retten til at tildele den kombination af tilbud, som

samlet vurderes at udgøre det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I det tilfælde, at

Banedanmark alene modtager tilbud på den ene delkontrakt, vil Banedanmark tildele

denne delkontrakt alene.

NFSP0540 Roskilede-Ringsted

Projektet omfatter hele strækningen mellem Roskilde og Ringsted stationer hvor der

skal sporombygges (eksklusiv Roskilde og Ringsted stationer). Alle skinner, sveller og

sporskifter skal udskiftes. Der skal ballastrenses på hele strækningen og laves ny sporkasse på en mindre del. Afvandingssystemet skal opdateres med nye dræn, grøfter og afvandingsbassiner og der skal laves dæmningsudvidelser flere steder. Kørestrømsanlægget skal tilpasses det nye sporlayout. Der skal laves mindre konstruktionsarbejder ved nogle broer og underføringer. Endvidere skal der etableres en række arbejdspladser langs strækningen. Sikring udbydes i særskilt entreprise. Hovedentreprenøren har pligt til at koordinere arbejder med sikringsentreprenøren samt grænsefladeprojekter.

Projektet skal udføres primært i sommeren og efteråret 2022 samt forår og sommer i

2023 i en kombination af sporspærringer med enkeltsporsspærringer og 3 ugers totalspærring i sommeren 2022.

NFSP0541 Slagelse-Korsør

Arbejdet omfatter en sporfornyelse mellem Slagelse og Korsør på strækningen TIB1.

Hverken Slagelse eller Korsør Station er inkluderet i projektet.

Denne Sporfornyelse omfatter ca. 13 kilometer dobbeltsporede bane fra km 94,2 vest

for Slagelse st. til km 106,8 øst for Korsør st. ved infrastrukturgrænsen til Sund &

Bælt. Projektets anlægstekniske arbejder ved sporfornyelse Slagelse – Korsør indeholder spor, herunder afledte arbejder for bl.a. kørestrøms-, stærkstrøms- og jord & afvandingsanlæg. Sikring udbydes i særskilt entreprise. Hovedentreprenøren har pligt til

at koordinere arbejder med sikringsentreprenøren samt grænsefladeprojekter.

Projektet skal udføres over to år, hvor der i 2022 overordnet skal udføres maskinelle

sporkasse udveksling og sporudveksling. I 2023 skal der udføres ballastrensning, samt

manuelle arbejder, herunder udveksling af sporskifter på Forlev station.

For Hovedentreprenøren er det et forudsætning at der til udførelsen af ny sporkasse

anvendes RPM/dobbeltkædemaskine af hensyn til stadieplan og udførelse. Alle sporkasse arbejder skal gennemføres i 2022.

Ved kontraktindgåelse skal der foreligge en forhåndsreservation på en RPM/dobbeltkædemaskine.

Der henvises desuden til SAB-TAG for detaljeret arbejdsbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/02/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Swietelsky Rail Danmark ApS
CVR-nummer: 39087502
Postadresse: Store Kongensgade 40H, 2
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1264
Land: Danmark
E-mail: jytte.marquardt@swietelsky.com
Telefon: +45 30473691
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Sporfornyelse Slagelse-Korsør

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Delkontrakt 1 blev tildelt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022