Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 309260-2019

03/07/2019    S126

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 126-309260

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903569
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít. A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok leadásának helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tárgy: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése

Mennyiség: Nyertes Ajánlattevő feladata a keretmegállapodás időtartama alatt az alábbi tevékenységek elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban és adott esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében meghatározottak szerint:

— A már elkészült Megvalósíthatósági tanulmány és Tanulmánytervek felülvizsgálata, kiegészítése a hiányzó rákoskeresztúri szárnyvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányával

— Elvi előzetes típusengedély megszerzése

— Engedélyezési tervek készítése

— Hatósági engedélyek megszerzése

— Kiviteli tervek készítése

— Kivitelezésre irányuló dokumentáció elkészítése

A fenti tervek készítése során vasúti pálya, perontervezés, vasúti jelző, biztosítóberendezés,környezetrendezés, közúttervezés, közműtervezés, műtárgytervezés, továbbá a műszaki leírásban részletesen meghatározott tervezési feladatok elvégzése szükséges.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 96
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A keretmegállapodásban meghatározott feladatrészek egymásra épülése, azok komplexitása, az érintett feladatok tervezési és hatósági engedélyezési átfutási ideje miatt indokolt a négy éven túli időtartam.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 011-016199

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás második részének eredményeként kötött egyedi vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma(adóazonosító jele):

1.Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19.

Szerződésmódosítás időpontja: 18.9.2017.

Adószám: 10867156-2-43

2.Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Adószám: 13842217-2-44

3.Ajánlattevő neve: SPECIÁLTERV- RING Közös Ajánlattevő

Közös ajánlattevő 1. Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7. Adószám: 11901486-2-41

Közös ajánlattevő 2. RING Mérnöki Iroda Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7. Adószám:12767564-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít. A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok leadásának helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése

Mennyiség: Nyertes Ajánlattevő feladata a keretmegállapodás időtartama alatt az alábbi tevékenységek elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban és adott esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében meghatározottak szerint:

— A már elkészült Megvalósíthatósági tanulmány és Tanulmánytervek felülvizsgálata, kiegészítése a hiányzó rákoskeresztúri szárnyvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányával

— Elvi előzetes típusengedély megszerzése

— Engedélyezési tervek készítése

— Hatósági engedélyek megszerzése

— Kiviteli tervek készítése

— Kivitelezésre irányuló dokumentáció elkészítése

A fenti tervek készítése során vasúti pálya, perontervezés, vasúti jelző, biztosítóberendezés, környezetrendezés, közúttervezés, közműtervezés, műtárgytervezés, továbbá a műszaki leírásban részletesen meghatározott tervezési feladatok elvégzése szükséges.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 96
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A keretmegállapodásban meghatározott feladatrészek egymásra épülése, azok komplexitása, az érintett feladatok tervezési és hatósági engedélyezési átfutási ideje miatt indokolt a négy éven túli időtartam.

VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.2. A Szerződés 1. számú mellékletének - Műszaki leírás - (a továbbiakban: „1. számú Melléklet”) 2.1.29. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A tervezési feladatok sorrendje részben kötött. Az egyes lehívandó feladatrészek csak bizonyos tervezési fázisok megvalósulását követően végteljesíthetők, ezt az alábbi táblázat mutatja.

Elvégzendő tervezési feladatrészek

1) I.a) munkarész: A vonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítése (MT felülvizsgálat), Tervezési előzmény(befejezés): -

2) I.b) munkarész: A vonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítése (Tanulmánytervi munkarészek), Tervezési előzmény(befejezés): I.a)

3) II. munkarész: Elvi előzetes típusengedély megszerzése a vonal új hibrid járművére vonatkozóan, Tervezési előzmény(befejezés): -

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Annak érdekében, hogy a II. munkarész keretében elvégzendő feladatok oly módon kerülhessenek elvégzésre, hogy az a Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Tervben foglaltakkal is összhangban lehessen, a szoros műszaki kapcsolat, valamint a szakmai követelmények és iránymutatások jelentős átfedése miatt feltétlenül szükségessé vált a II. munkarész mielőbbi megkezdése, a szükséges műszaki feltételek fővárosi és állami partnerek közötti egyeztetése, szoros együttműködés kialakítása.

Tekintettel arra, hogy a II. munkarész alapvetően a jármű műszaki specifikációjára fókuszál, annak megkezdése műszaki szempontból nem igényli az I.a) munkarész teljes lezárását, a két folyamat párhuzamosan is végezhető, így az I.a) munkarész tervezési előzményként való meghatározása nem feltétele a munka megkezdésének, így ezen előzménykövetelmény a fent taglaltak szerint indokolt. Módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF