Services - 309311-2018

17/07/2018    S135

Slovakia-Nitra: System and support services

2018/S 135-309311

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 113-257228)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Nitra
National registration number: 00308307
Postal address: Štefánikova trieda
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 950 06
Country: Slovakia
Contact person: Lukáš Daniš
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telephone: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internet address(es):
Main address: https://www.nitra.sk/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti Cora Geo, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), geografických informačných systémov (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v ďalšom období v nasledovnom členení:

— údržba dodaného licenčného softvéru,

— update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,

— bezpečnostná politika,

— upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta,

— hot line podpora,

— technická podpora,

— metodická podpora,

— školenia,

— riadenie projektu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257228

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť - Dátum a čas
Instead of:
Date: 18/07/2018
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/07/2018
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk - Dátum a čas
Instead of:
Date: 18/07/2018
Local time: 13:00
Read:
Date: 25/07/2018
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: