Építési beruházás - 309409-2020

Submission deadline has been amended by:  433636-2020
03/07/2020    S127

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2020/S 127-309409

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos istván
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_29027084
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forgácsné Dr. Vattay Zita
E-mail: onkig@miskolc.hu
Telefon: +36 703307625
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27938964
Postai cím: Kossuth út 85.
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajtai Gábor
E-mail: zoldzemplen@gmail.com
Telefon: +36 309281556
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65783502
Postai cím: Petőfi út 75.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazsi Péter
E-mail: onkormanyzat@encs.hu
Telefon: +36 203859065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46888136
Postai cím: Fő tér 4.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Hajnalka
E-mail: sajobodva@kazincbarcika.hu
Telefon: +36 204529931
Fax: +36 48514752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000368692020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000368692020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

B-A-Z megyében hulladékválogató mű megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000368692020
II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc 11509/5 hrsz. és 4257/3 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretén belül az alábbi létesítmények kivitelezésére és tervezésére kerül sor:

— Szelektív hulladékválogató mű és infrastruktúrájának kialakítása a Miskolc 11509/5 helyrajzi számon,

— Meglévő hulladékátrakó állomás felújítása a Miskolc 4257/3 helyrajzi számon.

A projekt keretében megvalósítandók:

— 15 000 t/év kapacitású (két műszakban) hulladékválogató technológia, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, melynek elemei:

— optikai válogató,

— ballisztikus szeparátor,

— kézi válogató,

— mágneses leválasztó,

— örvényáramú szeparátor,

— bálázó,

— Válogató csarnok (azon belül bálatárolóval) nettó 3400 m2,

— szociális épület nettó 200 m2,

— beton tér- és útburkolat 1305 m2,

— Külső közművek (víz, szennyvíz, elektromos) kiépítése,

— Belső közművek (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) kiépítése,

— Meglévő Átrakóállomás bontása,

— Új átrakóállomás építése fűthető rámpával 260 m2, acél felépítménnyel 45 m2, hulladékpréssel, rátolópréssel, keresztmozgató berendezéssel, vezérléssel.

A hulladékkezelő technológiát kiszolgáló egyéb műtárgyak, építmények (kapu, hídmérleg, portaépület) is elhelyezésre kerülnek a telken belül.

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. az M.2.1. ponthoz bemutatott szakember - FIDIC szerz. feltételek szerint megvalósított szerz. kivitelezésében szerzett-szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. az M.2.3. ponthoz bemut. szakember, 266/2013 (VII.1.) Korm r. G jogosultság megszerzéséhez szükségesen túli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-3.2.1-15-2019-00032

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerint Ajánlattevőnek azon alvállalkozó tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) és Kr. 2. § (5) bekezdés alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az EEKD IV. részében a részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint kerül sor.

Ajánlattevő nyilatkozatát az EKR rendszeren elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti.

A kizáró okok igazolására a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése is irányadó.

SZ.1. AK előírja a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontját és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) bekezdését.

SZ.2. AK előírja a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontját és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) bekezdését.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11). (12) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó mondatára hivatkozással gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1.

A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös Ajánlattevői teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§ rendelkezéseire.

M.2.

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) és a Kr. 21.§ (2) bekezdés b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi szerződésekkel:

Olyan szerződés(ekkel), amely tartalmazott:

M.1.1. összesen legalább 2000 m2 alapterületű csarnoképület építést;

M.1.2. legalább 900 m2 beton tér- és/vagy útburkolat építést;

M.1.3. a létesítmény(ek) működéséhez szükséges közművek kiépítését (villamos közmű és/vagy elektromos energia ellátás kiépítése és/vagy ivóvízvezeték és/vagy szennyvízvezeték és/vagy szennyvízcsatorna kiépítése);

M.1.4. hulladékválogató technológia tervezést;

M.1.5. útépítés tervezést és/vagy magasépítési tervezést és/vagy közműtervezést, amely munkák ellátására új ipari építmény(ek) kivitelezésére és/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló szerződés(ek) teljesítése során került sor.

Továbbiakban részt vett olyan szerződés(ek) kivitelezésének teljesítésében, amely során sor került:

M.1.6. összesen legalább 10 000 t/év kapacitású hulladék válogató technológia(ák) telepítésére, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta:

— optikai válogató,

— ballisztikus szeparátor és/vagy légszeparátor és/vagy légosztályozó,

— kézi válogató és/vagy válogató kabin,

— mágneses leválasztó és/vagy mágnesszalag,

— bálázó.

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott szerződések számát nem korlátozza, de előírja, hogy a 900 m2 beton tér-, és/vagy útburkolat építésének egy darab szerződésen belül kell teljesítettnek lennie.

A referenciák között az átfedés megengedett. Egy szerződéssel több referencia (követelmény) is teljesíthető.

Ajánlatkérő az ipari építmények alatt olyan speciális ingatlanokat ért, amelyeket gyártási, szerelési, vagy más ipari, technológiai folyamat befogadására, kiszolgálására létesített.

Komplett irányítási rendszer alatt AK a beépítendő technológiai gépsor együttes működéséhez szükséges irányítási technikát érti, amelyek működése teszi lehetővé az egymás után szerelt gépek összehangolt, egységes működését.

M.2.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében.

Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási projektnek tekint minden, a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése tevékenységekkel összefüggő, valamint a hulladékok utógondozásával (rekultivációval) kapcsolatos kivitelezési projektet.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M2.3) 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 32. pontja szerinti G jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, és az egyenértékű jogosultságot is mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember több pozícióra nem mutatható be.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér:1%-a/nap, max. 25 %

Meghiúsulási kötbér:25 %

Teljesítési biztosíték:5%

Jótállási biztosíték:5% A szerz. biztosító mell.kötelezettségek vetítési alapja: a nettó Szerződéses Ár.

Jótállás:36 hónap

Előleg: 30 % AK az előleg fizetését a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Finanszítozási mód: szállítói. Vonatkozó jogszabályok: 2007.évi CXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr., 272/2014. (XI.5.)

Tartalékkeret: nincs.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít. Az előleg elszámolása minden egyes számlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben kerül elszámolásra, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Részszámla összegét AK által teljesítés ig. elismert szerz.szerinti telj. mértékének megfelelően kell meghat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/08/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/08/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ (1b) bekezdés alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg.A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

— azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó

3. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. értékelési szempont: a KH (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25 .) útmutatója („Útm.”) 1. m. A. I. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 2.-3. értékelési szempont esetében az Útm. 1. m. A. I. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.: 36 hónap 3.: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet) A 2-3. ért. szempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása az ajánlatban szükséges.

5. III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00338295-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalásnál a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítésnél a garancialevél vagy biztosítási szerződéssel való teljesítésnél a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges

7. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

A további információk a felhívás VI.4.3) pontjában folytatódnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint.

— VI.3) További információk pont folytatása:

9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (Kbt. 75.§ (2) bek. g) pont)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik.

10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

12. AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr. 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

13. AK felhívja a figyelmet, hogy 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt 2-5. szervezet, azaz: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.

14. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

15. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

16. A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 300 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) valamint 30 000 000 Ft/év és 8 000 000 Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

17. AT nyertessége esetén III.1.3) M2 pont M.2.2-M.2.3 alpontok szerinti szakembereknek szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

18. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő 60 napos ajánlati kötöttséget ért.

19. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

20. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Tanácsadó Tóth Csaba 00564

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/06/2020