Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 309582-2022

09/06/2022    S110

Luksemburg-Luxembourg: Podrška promicanju projekata planova održive gradske mobilnost (SUMP) na Cipru

2022/S 110-309582

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška promicanju projekata planova održive gradske mobilnost (SUMP) na Cipru

Referentni broj: AA-010634-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71300000 Tehničke usluge - IA01
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tražene usluge odnose se na pripremu idejnih projekata, prometnih studija i dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturu hodanja i vožnje bicikla u gradovima Limassol i Larnaca, uz pripremu prijedloga idejnog rješenja za infrastrukturu javnog prijevoza. Opseg obuhvaća i relevantne aktivnosti upravljanja, uključujući prikupljanje podataka, upravljanje rizikom, savjetovanje i izvješćivanje.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 375 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71400000 Usluge urbanističkog planiranja i usluge krajobrazne arhitekture
60100000 Usluge cestovnog prijevoza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: CY Κύπρος  / Kýpros
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija i metodologija + ključni stručnjaci / Ponder: 80
Cijena - Ponder: 20
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

GU REFORM osigurat če financiranje savjetnika u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji će se potpisati s EIB-om. Potonji će osigurati tehničku stručnost EIB-u te, kao provedbeni partner tehničke pomoći, koordinirati mobilizaciju kako internih tako i vanjskih stručnjaka putem savjetodavnog centra.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 233-612530
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 1
Naziv:

Podrška promicanju projekata planova održive gradske mobilnost (SUMP) na Cipru

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
25/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mobility in Chain S.r.l
Mjesto: Milano
NUTS kod: IT Italia
Država: Italija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 375 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 351 600.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/06/2022