Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 309582-2022

09/06/2022    S110

Luxemburg-Luxemburg: Susținere pentru promovarea proiectelor planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) în Cipru

2022/S 110-309582

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere pentru promovarea proiectelor planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) în Cipru

Număr de referinţă: AA-010634-001
II.1.2)Cod CPV principal
71300000 Servicii de inginerie - IA01
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile solicitate vizează pregătirea de proiecte preliminare, de studii de trafic și a documentației licitației pentru infrastructura de mers pe jos și cu bicicleta în orașele Limassol și Larnaca, pe lângă pregătirea unei propuneri de design conceptual pentru infrastructura de transport public. Domeniul de aplicare include, de asemenea, activități de gestionare relevante, inclusiv colectarea de date, gestionarea riscurilor, consultarea și raportarea.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 375 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71400000 Servicii de urbanism şi de arhitectură peisagistică
60100000 Servicii de transport rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea și metodologia + experții principali / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

DG REFORM va oferi finanțare consultanților printr-un acord de grant care urmează să fie semnat cu BEI, acesta din urmă furnizând expertiză tehnică BEI și, fiind partenerul de implementare al asistenței tehnice, va coordona mobilizarea expertizei interne și externe prin intermediul platformei de consiliere.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 233-612530
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Titlu:

Susținere pentru promovarea proiectelor planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) în Cipru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mobility in Chain S.r.l
Localitate: Milano
Cod NUTS: IT Italia
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 375 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 351 600.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/06/2022