Tjenesteydelser - 309611-2019

Vis forkortet udgave

03/07/2019    S126

Danmark-København V: Politibiler

2019/S 126-309611

Rigspolitiet, Polititorvet 14, København V 1780, Danmark

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 28.6.2019, 2019/S 123-301765)

Vedr:
CPV:34114200 Politibiler, 34100000 Motorkøretøjer, 34111100 Stationcars, 34114000 Specialkøretøjer

Politibiler

Motorkøretøjer

Stationcars

Specialkøretøjer

I stedet for: 

III.1.4)

Ansøger skal være opmærksom på at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til rammeaftalerne. Derudover er der i rammeaftalerne stilllet krav iht. iLO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalernes gennemførsel.

Det vil være et krav, at tilbudsgiver inden aftaleindgåelse fremlægger straffeattester på det personale, som skal levere Service- og Værkstedsydelser under rammeaftalen, således at Kunden, ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, kan vurdere, hvorvidt det vil være forsvarligt at en eller flere af Leverandørens personale håndterer Kundens Køretøjer.

Læses: 

III.1.4)

Ansøger skal være opmærksom på at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til rammeaftalerne. Derudover er der i rammeaftalerne stillet krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalernes gennemførsel.

Det vil være et krav, at tilbudsgiver inden aftaleindgåelse fremlægger straffeattester på det personale, som skal levere Opbygningsydelser samt Service- og Værkstedsydelser under rammeaftalerne, således at Kunden, ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, kan vurdere, hvorvidt det vil være forsvarligt at en eller flere af Leverandørens personale håndterer Kundens Køretøjer.