Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 309714-2019

04/07/2019    S127    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Görögország-Thesszaloniki: A készségekre és munkahelyekre irányuló 2. európai felmérés (2nd European Skills and Jobs Survey): adatgyűjtés a digitalizáció és a technológiai változások hatásáról az uniós munkavállalók tényleges és a betöltött pozíciójukhoz szükséges készségei között fennálló eltérésre vonatkozóan

2019/S 127-309714

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Cedefop
Postai cím: 123 Europe Street, PO Box 22427
Város: Thessaloniki
NUTS-kód: EL522
Postai irányítószám: 55102
Ország: Görögország
Kapcsolattartó személy: Clotilde Assumel-Lurdin
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310490287
Fax: +30 2310490028

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cedefop.europa.eu/

A felhasználói oldal címe: http://www.cedefop.europa.eu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5105
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5105
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A készségekre és munkahelyekre irányuló 2. európai felmérés (2nd European Skills and Jobs Survey): adatgyűjtés a digitalizáció és a technológiai változások hatásáról az uniós munkavállalók tényleges és a betöltött pozíciójukhoz szükséges készségei között fennálló eltérésre vonatkozóan

Hivatkozási szám: AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés célja olyan adatkészlet biztosítása, amelynek segítségével a Cedefop és a szélesebb kutatói/szakpolitikai közösség jobban megértheti a digitalizáció és a technológiai változások (a készségek elmozdulását eredményező technológiákat/automatizálást is beleértve) hatását az uniós munkavállalók munkahelyi készségeivel kapcsolatos követelményekre, valamint a tényleges és a betöltött pozíciójukhoz szükséges készségeik között fennálló eltérésre vonatkozóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok teljesítésére a nyertes ajánlattevő irodáiban kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés külön megrendelőkön igényelt „központi” szolgáltatásai hét összesített munkamegbízásból és az azokon belüli, kapcsolódó feladatokból állnak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A kezdeti időtartam két (2) év, amely legfeljebb két (2) alkalommal, alkalmanként egy (1) éves időtartamra automatikusan meghosszabbításra kerül (2+1+1).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Cedefop a 15.8.2019 napon zárva tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/09/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 17/03/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/09/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

A Cedefop helyiségei (Szaloniki, Görögország).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Az elektronikus pályázatok beérkezési határideje a közép-európai idő szerinti (CET) 16:00 óra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Város: Luxemburg
Ország: Luxemburg
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2019