Supplies - 309837-2020

03/07/2020    S127

Poland-Jaworzno: Steriliser

2020/S 127-309837

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Postal address: ul. Chełmońskiego 28
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Marta Tomczyk
E-mail: zampubl@szpital.jaworzno.pl
Telephone: +48 323174892

Internet address(es):

Main address: www.szpital.jaw.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.jaw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu – zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu wsparcia podmiotu leczniczego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19, zakup środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem Covid-19”

Reference number: SZP.III.240/24/20/P
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu jest dostawa aparatury medycznej w ramach projektu – zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu wsparcia podmiotu leczniczego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19, zakup środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem Covid-19 (za wyjątkiem sterylizatora wodno-parowego 4 jednostkowego, którego zakup nie jest objęty dofinansowaniem w ramach ww. programu). Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie (instalację) aparatury medycznej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów:

— p.1 respiratory transportowe – 7 szt.,

— p.2 respiratory stacjonarne – 3 szt.,

— p.3 defibrylator – 1 szt.,

— p.4 centrala z 13 kardiomonitorami – 1 kmpl.,

— p.5 łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym i szafką – 12 szt.,

— p.6 myjnia – dezynfektor, sterylizator wodno-parowy 8-jednostkowy, sterylizator wodno-parowy 4-jednostkowy, stacja uzdatniania wody – po 1 szt.,

— p.7 aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy – 1 szt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 respiratory transportowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) respiratorów transportowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25.00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 15.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: — pakiet 1 respiratory transportowe 6 000 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 respiratory stacjonarne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) respiratorów stacjonarnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25.00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 15.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: — pakiet 2 respiratory stacjonarne 4 500 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 defibrylator

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) defibrylatora.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25.00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 15.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: — pakiet 3 defibrylator 500 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 centrala z 13 kardiomonitorami

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) centrali z 13 kardiomonitorami.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25.00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 15.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: — pakiet 4 centrala z 13 kardiomonitorami 5 400 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5 łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym i szafką

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) łóżek do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym i szafką.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 10.00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

— pakiet 5 łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym i szafką 7 300 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6 myjnia – dezynfektor, sterylizator wodno-parowy 8-jednostkowy, sterylizator wodno-parowy 4-jednostkowy, stacja uzdatniania wody

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zmówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) myjni – dezynfektora, sterylizatora wodno-parowego 8-jednostkowego, sterylizatora wodno-parowego 4-jednostkowego, stacji uzdatniania wody.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25.00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 15.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Projekt współfinansowany za wyjątkiem sterylizatora wodno-parowego 4-jednostkowego, którego zakup nie jest objęty dofinansowaniem w ramach ww. programu.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: — pakiet 6 myjnia – dezynfektor, sterylizator wodno-parowy 8-jednostkowy, sterylizator wodno-parowy 4-jednostkowy, stacja uzdatniania wody 23 500 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7 aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111300 X-ray processing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie (instalacja) aparatu RTG przyłóżkowego cyfrowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 10.00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt współfinansowany z programu: w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nazwa projektu: zgodnie z nazwą postępowania: „Zakup sprzętu medycznego ...”.

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: — pakiet 7 aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy 4 200 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/08/2020
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ponadto, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą:

1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z zestawieniem asortymentowo-cenowym (załącznik 3.1 do 3.7) oraz zestawienie parametrów technicznych (załącznik 3.1a – 3.7a);

2. dowód wniesienia wadium.

2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przesłać: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia w skrócie JEDZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument (JEDZ) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (opisane szczegółowo w rozdz. V ust. 8 SIWZ).

Szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w SIWZ. Zamawiający we wzorach umów przewidział zmiany umowy oraz warunki i okoliczności zmiany umowy. Pozostałe wymagania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Administratorem danych osobowych jest: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, POLSKA (szczegóły w SIWZ).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy i szczegółowe postanowienia w zakresie składania odwołań zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. 2 lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni o dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2020