Supplies - 309876-2020

03/07/2020    S127

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 127-309876

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Fondurilor Europene
National registration number: 38918422
Postal address: Str. Mendeleev D. I. nr. 36-38
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010366
Country: Romania
Contact person: Laura Codrina Pușcașu
E-mail: achizitii@fonduri-ue.ro
Telephone: +40 372838800

Internet address(es):

Main address: www.fonduri-ue.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098368
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Măști de protecție respiratorie şi mănuşi de unică folosinţă pentru personalul MFE împotriva COVID-19

Reference number: 38918422/2020/4, 38918422/2020/1,
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă intentioneaza sa încheie un acord-cadru de furnizare, pentru o perioadă de 12 luni, cu maximum trei operatori economici pentru fiecare lot. Obiectul acordului-cadru îl constituie furnizarea de echipamente de protectie pentru angajatii MFE din cadrul direcțiilor eligibile din POAT/POCU/POAD/buget de stat.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor: prevenirea contaminării angajaţilor MFE cu noul coronavirus SARS CoV-2 și asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 675 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 – Măști de protecție respiratorie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul MFE, Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă intentioneaza sa încheie un acord-cadru de furnizare, pentru o perioadă de 12 luni, cu maximum trei operatori economici pentru fiecare lot. Obiectul acordului-cadru îl constituie furnizarea de echipamente de protectie – masti, pentru angajatii MFE din cadrul direcțiilor eligibile din POAT/POCU/POAD/buget de stat.

— Cantitate minimă estimată a acordului-cadru lot 1: 100 000 masti de protectie;

— Cantitate maximă estimată pe acordului-cadru lot 1: 332 500 masti de protectie;

— Cantitate minimă aferentă unui contract subsecvent lot 1: 10 000 masti de protectie;

— Cantitate maximă aferentă unui contract subsecvent lot 1: 100 000 masti de protectie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 665 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

— POAT, SMIS 118641 „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (I)”;

— POCU: SMIS 137303 „Asigurarea materialelor necesare pentru protectia personalului eligibil din […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 – Mănuși de protecție de unică folosință

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul MFE, Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă intentioneaza sa încheie un acord-cadru de furnizare, pentru o perioadă de 12 luni, cu maximum trei operatori economici pentru fiecare lot. Obiectul acordului-cadru îl constituie furnizarea de echipamente de protectie – manusi de protectie pentru angajatii MFE din cadrul direcțiilor eligibile din POAT/POCU/POAD/buget de stat.

— Cantitate minimă estimată a acordului-cadru lot 2: 100 perechi manusi;

— Cantitate maximă estimată pe acordului-cadru lot 2: 5 000 perechi manusi;

— Cantitate minimă aferentă unui contract subsecvent lot 2: 100 perechi manusi;

— Cantitate maximă aferentă unui contract subsecvent lot 2: 2 500 perechi manusi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

— POAT, SMIS 118641 „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice (I)”;

— POCU: SMIS 137303 „Asigurarea materialelor necesare pentru protectia personalului eligibil din […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă solicită următoarele criterii de calificare:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) in termen de valabilitate la momentul prezentării/depunerii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, in termen de valabilitate la momentul prezentării/depunerii;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz;

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri.

Aceste documente pot fi: declaratie pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform formularului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta odata cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1. Ioan Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene;

2. Călin Ioan Bota, secretar de stat;

3. Liliana Anghel, secretar general;

4. Cecilia Vaduva, secretar general adjunct;

5. Mariana Cristea, director general;

6. Loredana Hristodorescu, director general;

7. Constantin Saragea, director general;

8. Nicoletta Mihalceai, sef serviciu;

9. Laura Codrina Puscasu, consilier achizitii publice;

3. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) in termen de valabilitate la momentul prezentării/depunerii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, in termen de valabilitate la momentul prezentării/depunerii;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1, 2. Proportia de subcontractare. Informatii privind asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori (daca este cazul).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). Ofertantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare (acolo unde este cazul).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, DUAE se completeaza electronic in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare primilor trei ofertanti clasati pe primul loc la fiecare lot, in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de aerulare a procedurii potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016.

În cazul în care doua oferte prezinta preturi egale, în vederea departajării acestora autoritatea contractantă va solicita o noua oferta financiara.

Important: ofertanții au obligația de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (regulamentul general privind protecția datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicațiilor publice (directiva asupra confidentialitatii si comunicațiilor electronice), transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, ofertanții, prin depunerea ofertelor consimt atât asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea prelucrării atât in aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, cat si in toate fazele.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția generală juridică și relația cu parlamentul
Postal address: Șoseaua București-Ploiești nr. 1-1B, sector 1
Town: București
Postal code: 010366
Country: Romania
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro

Internet address: www.mfe.gov.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/06/2020