Építési beruházás - 31-2021

04/01/2021    S1

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 001-000031

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001347612020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001347612020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentháromság tér 6. – tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001347612020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

Nyertes ajánlattevő feladata a Beruházás megvalósítása, a Beruházás megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a Beruházáshoz tartozó műszaki berendezések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatása, a felszerelése, üzembe helyezése, azok műszaki átadása, birtokba adása. Nyertes Ajánlattevő feladata a használatbavételre vonatkozó engedélyek beszerzése és az ezekben szereplő esetleges kikötések teljesítése, a beüzemelési időszak munkáinak elvégzése.

A tervezési feladat kiterjed a Beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, ideértve különösen az épületekkel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, műtárgyakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos tervezési feladatokat.

A Beruházás során a Fellner Sándor által tervezett, 1906-ban épült műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 m2-en, a középkori eredetű, 2 692 m2 nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 m2 nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó 44 744 m2 szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára.

Tervezési feladatok: A feladat részét képezi az épület teljeskörű kiviteli terveinek és a megvalósításhoz szükséges egyéb dokumentációk elkésztése, engedélyek beszerzése, különös tekintettel a használatbavételi engedélyre.

Kivitelezési feladatok:

Fortuna épület és Fellner épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

— szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

— építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

— szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

— belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

— KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

— gépészeti erősáram és automatika rendszer,

— épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika)

— restaurátori munkák (kőrestaurátori, kő és terazzo munkák, famunkák, fémmunkák, és üvegmunkák, vakolati, stukkó és festő, díszítőfestő munkák, lámpák, csillárok, díszmű bádogos munkák),

— tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),

— konyhatechnológia, főzőkonyha, étterem (kizárólag Fortuna épület esetében),

— emelő és szállítóberendezések.

„K” épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

— mélygarázs építés,

— szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

— építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

— szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

— belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

— KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

— gépészeti erősáram és automatika rendszer,

— épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika),

— tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),

— emelő és szállítóberendezések.

Egyéb feladatok:

— Organizáció, állványozás

— Vízköddel-, gázzal oltó rendszer létesítése

— Fellner épület díszudvar

— Külső munkák (épületen kívüli munkák, Fortuna köz felújítása)

Opciós feladatok:

— Opció 1.: a 2021. 03. 05-ig tervezetten megvalósított kivitelezési munkákból el nem készülő feladatok. (kb. 600 m2 koporsófödém, 1200 m2 új födém, 1300 m2 födémmegerősítés, 1600 m2 tetőszerkezet bontás),

— Opció 2.: 1 készlet tárgyaló foglaló rendszer tervezése és kivitelezése a dokumentáció szerint

Az elvégzendő feladatok körében kb. 5500 m3 vasbeton szerkezetet kell elkészíteni 800 tonna betonacél beépítésével, építőmesteri, ács, lakatos, tetőfedő munkák készülnek, közel 800 m2 üvegtető lefedéssel, kb. 25 000 m2 belső vakolat újra készítésével.

Az épület kb. 4000 m2-nyi felületű külső fa nyílászáróit újra kell gyártani, fém nyílászárót fel kell újítani, a műemléki ajtókat fel kell újítani, az egyéb belső nyílászárók újragyártásra kerülnek.

A belsőépítészeti munkák keretében új álpadlók, álmennyezetek, felületképzések, burkolatok készülnek.

Az épület kiemelt műemléki területein 800 m2 területen gipsz épületszobrász munka, 750 m2-en díszítőfestés, 6260 m2-en cementlap burkolat készül, valamint hátsó homlokzatán, párkányzatán és kapuin nagyságrendileg 120 m3 kőmunka (kőelemek gyártása és beépítése) tervezett.

A 13 680 m2-es vakolt-téglaburkolatos homlokzatok rekonstrukciója a kapuk-párkányok kőelemeinek beépítésével, a mázas cseréppel fedett 2 720 m2 és mázatlan cseréppel készülő 5 290 m2 tetőfelület elkészítése feladat.

A teljes épületegyüttesben új épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületeben kialakításra kerül egy „NATO” helyiség.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember világörökségi helyszínen megvalósult építési beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.4) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 970
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciós feladatok/tételek részletes leírását a műszaki leírások illetőleg a tételes árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opcionálisként meghatározott tételek lehívására. Az opcionális tételek lehívásra Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult, az Opció 1 tekintetében legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10, az Opció 2 tekintetében 120 napon belül, amelyet a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének eredeti határidejéig köteles elvégezni.

Megrendelő jogosult az opcionális tételt egyszerre vagy több részletben, akár külön darabonként is megrendelni. Az opciós tételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott Árazott Költségvetés tartalmazza, vagyis ezen tételek (egységárai) a költségvetésben megadásra kerülnek, ezt ajánlattevőnek áraznia nem kell, ezek módosítására ajánlattevő részéről nem kerülhet sor. Az opciós tételek elvégzésére megajánlott egységárakkal azonos szerződéses feltételek mellett kerül sor.

A felolvasólapon és a költségvetésben megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az opcionálisként meghatározott tételek ellenértékét is.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3) További információk pontban foglaltak folytatása:

19. Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az gazdasági, műszaki és minőségi szempontból észszerűtlen lenne, tekintettel arra, hogy a megrendelni kívánt építési-kivitelezési munka egy létesítményre vonatkozik, a kivitelezési munkák részekre bontását sem műszaki, sem pedig pénzügyi szempontok nem indokolják. Ajánlatkérő a beruházást egy egyetlen közreműködő szereplős, ún. fővállalkozási konstrukcióban kívánja megvalósíttatni, ahol a projektmenedzsment, azaz az egyes szakági vállalkozók közötti integráció mind pénzügyi, mind műszaki tekintetben egyetlen félnél koncentrálódik, akinek feladata és felelőssége a tényleges megvalósítást végző vállalkozók térbeli, időbeli, pénzügyi és műszaki koordinációja.

20. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 55001:2015 (vagy azzal egyenértékű) vagyongazdálkodási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

21. A többváltozatú ajánlattétel lehetősége nem biztosított.

22. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila, lajstromszám: 00611.

23. Az ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.1-4 pontok szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti - a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti - felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.

24. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell „NATO beszállító” minősítéssel, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a „NATO beszállító” minősítést megszerzi, a szerződés megkötésének időpontjáig a minősítés megszerzését dokumentummal igazolja. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést.

25. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le. Lehetséges további építési beruházás tárgya: az „A” „K” Fellner és Fortuna épületek jelen beruházáshoz kapcsolódó, a műszaki átadás-átvételt követően felmerülő, üzemeltetési, vagyonvédelmi igények alapján szükségessé váló építési és szerelési munkái.

További szolgáltatások beszerzésének feltételei: Az eljárásokban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.1-2. pontjában megkövetelt minimumkövetelmények lesznek [amelyek kiegészíthetőek / módosíthatóak az eljárás tárgyára tekintettel, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. alapján kötelezően irányadó előírások figyelembevételével].

A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fognak megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve, illetve amennyiben az eltérő mértékéből (becsült értékéből) adódóan más kötelezően irányadó jogszabályi rendelkezések is irányadóak (amely esetben a szerződés ennek megfelelően kerül módosításra).

26. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbiakra figyelemmel:

Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy ak legkésőbb az összegezés kiküldését követően (többlet)támogatási igényt nyújt be a szükséges fedezet biztosítása érdekében. AK a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását. Amennyiben fenti feltételek a Szerződés aláírását követő 180 (száznyolcvan) naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

28. Ajánlatkérő célja, hogy a Beruházás megvalósításához azt támogató Európai Uniós forrást is igénybe vegyen, amennyiben annak lehetősége fennáll a szerződés teljesítése során, azonban erre vonatkozó Európai Uniós forrás még nem ismert Ajánlatkérő előtt. A Beruházás finanszírozása jelen állapotok alapján enélkül is megfelelően biztosítható.

29. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (2) bek. alapján a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumait (terveket) - tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni - az EKR-be feltöltött dokumentumban meghatározott elérhetőségen teszi közzé.

30. A II.2.7) pontjában meghatározott 970 munkanapos időtartam alatt Ajánlatkérő 970 napos időtartamot ért. A 970 napos időtartam a kivitelezési szakasz 850 napos és a beüzemelési szakasz 120 napos időtartamából tevődik össze.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kr. 6. § szerinti adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész alfa pont kitöltése.

SZT1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P.1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)–(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11)–(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (épület kivitelezés és/vagy az ezen munkákhoz kapcsolódó tervezési munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 40 000 000 000 HUF értéket. A nem magyar forintban (HUF) keletkezett árbevétel esetén az átváltást a mérleg fordulónapján érvényes MNB devizaárfolyamon kell megtenni.

A P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M.1. A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 5 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya,

— építési beruházás mennyisége,

— ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— teljesítés helye,

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 8 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek a)).

M.2. A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

— a végzettségek, képzettségek igazolása.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt végzettségikövetelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek a) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

A párhuzamos szakmai tapasztalatok (azonos időszakban végzett munka) csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre), a szakemberek közötti átfedés lehetősége nem megengedett.

Amennyiben az értékelési alszempontok vonatkozásában Ajánlattevők több szakembert jelöl meg, Ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban a szakáganként első helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

M.1.1. Világörökségi területen lévő műemléki törzsszámmal rendelkező legalább nettó 1000 m2 alapterületű épületre vonatkozó kiviteli tervek készítése és rekonstrukciója/újraépítése/ felújítása tárgyú referenciát.

M.1.2. Világörökségi területen lévő műemléki törzsszámmal rendelkező egy szerződés keretében végzett legalább 1000 m2 nettó alapterületű épületen végzett teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) rekonstrukció/újraépítés/felújítás tárgyú referenciát, amely a következőket tartalmazta:

— legalább 80 m3 kő munkák elvégzése kőelem gyártásával és beépítésével,

— legalább 300 m2 épületszobrász díszítőszobrász munkák elvégzése,

— legalább 300 m2 díszvakolat/díszítőfestés.

M.1.3. Egy szerződés keretében legalább 25 000 m2 nettó alapterületű közhasználatú épület teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) tervezése és kivitelezése tárgyú referenciát, amely a következőket tartalmazta:

Legalább 3000 m3 beton beépítése

Legalább 350 tonna betonacél szerelés

Lealább 5500 m2 tetőfedés készítése

Legalább 18 000 m2 belső vakolási munkák készítése

M.1.4. Egy szerződés keretében világörökségi területen lévő műemléki törzsszámmal rendelkező épület kivitelezése során végzett legalább 600 m2 területű üvegtető építési és/vagy felújítási és legalább 800 m2 márványmozaik lapok javítása és/vagy felújítása tárgyú referenciát.

Ajánlatkérő az M.1.1., M.1.2 és M.1.4. referencia tekintetében világörökségi területen a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pont szerinti fogalmat érti.

Ajánlatkérő az M.1.3. referencia tekintetében közhasználatú épületen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont szerinti építményt ért.

Az M1) pontban felsorolt (M1.1-M1.4) alpontok követelményeinek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető, azonban az M.1.1, M.1.2., M.1.3., M.1.4. referencia előírások referenciánként egy szerződéssel igazolhatók, azaz a referenciánkénti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből. A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1.1-M1.4. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M.2.1. egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

M.2.2. egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel..

M.2.3. egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

M.2.4. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1 rész 4. sor „Építési szakterület műemléki részszakterülete „MV-É-M” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

Az ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.1.-4 pontok szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti - a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti - felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.

Valamennyi előírt szakember tekintetében az ajánlatkérő mind a jogosultság, mind a végzettség tekintetében elfogadja az egyenértékű végzetséggel és jogosultsággal rendelkező szakember bemutatását is, figyelemmel a korábban hatályos és az előírt jogosultságokra vonatkozó jogszabályok, valamint a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. AK a vállalkozói díjat a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 19. címe szerint egyenlíti ki. Részszámlázásra van lehetőség. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1)–(3) és (6) bek-ben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rend 32/B. §-ában foglaltakra. AK a Kbt. 135. §-ának (8) bek alapján legfeljebb – a tartalékkeret és áfa nélküli – vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az igénybe vett előleg elszámolása a részteljesítések ellenértékeiből kerül levonásra.

Megerősítő rendelkezések: Késedelmi kötbér, hibajavítási kötelezettség határidejének elmulasztása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér, egyéb szerződésszegési kötbér.

Előleg visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (7) bek. foglalt mértéket meghaladó összegű előleg igénylés esetén nettó Vállalkozási Díj 5 %-a.

Teljesítési Biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 3 %-a.

Jótállási Biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 3 %-a.

Jótállás: 36 hónap

Tervezői felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen szakmai tervezői felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 700 000 000 HUF/év és minimum 300 000 000 HUF/káresemény.

Teljes körű (all risk) építési-szerelési biztosítás: minimum a kivitelezési díjrész 20 %-ának megfelelő biztosítási összeg értékéig.

Tartalékkeret: a kivitelezési díjrész 5 % (öt százaléka).

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/02/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/02/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017 (XII.19. Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].

3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4-5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

6. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: SZT1-2), P1), M.1-2).

8. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 50 000 000,- HUF, azaz ötvenmillió forint. Az at-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ak fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ak bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: a Magyar Államkincstár által kezelt 10032000-00337452-00000017. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénz befizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén ak előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ak-t illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ak által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

9. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatait.

11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó - az EKR rendszerben megfelelően kitöltött - felolvasólapot.

12. Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetést.

13. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 134. §-ának (5) bek. szerinti nyilatkozatot.

14. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

15. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden részszempont tekintetében: 0-10 pont. Az értékelés módszere az árra vonatkozó értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás. A szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok tekintetében az értékelési módszer az egyenes arányosítás. Az értékelési módszerre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

18. Az ajánlatkérő előírja, hogy a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert az ajánlatban meg kell nevezni és az adott alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot az ajánlatban részletesen be kell mutatni úgy, hogy az összhangban legyen a felolvasólapon tett vállalással.

Folytatás a II.2.14) További információ pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2020