Storitve - 310082-2018

18/07/2018    S136

Španija-Sevilla: Novo orodje o posrednih davkih za model Euromod

2018/S 136-310082

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, JRC - Joint Research Centre, JRC.B - Growth and Innovation (Seville), JRC.B.2 - Fiscal Policy Analysis
Poštni naslov: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Kraj: Sevilla
Šifra NUTS: ES618 Sevilla
Poštna številka: E-41092
Država: Španija
E-naslov: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3876
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3876
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Novo orodje o posrednih davkih za model Euromod

Referenčna številka dokumenta: JRC/SVQ/2018/B.2/0021/OC
II.1.2)Glavna koda CPV
72330000 Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je model Euromod prilagoditi za uporabo novih mikropodatkov iz raziskave Eurostata o gospodinjskem proračunu. Pri tej razširitev bi bilo treba uporabiti enako metodologijo v vseh državah, zlasti kar zadeva usklajevanje podatkov, da bi bili podatki o potrošnji združljivi z statističnimi podatki Evropske unije o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) in tudi glede davčnih kod v modelu Euromod. Pričakuje se, da bo izvajalec zagotovil razširitev modela Euromod za najmanj 15 držav članic EU, med njimi 4 največja gospodarstva euroobmočja, tj. Nemčijo, Francijo, Italijo in Španijo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 220 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72330000 Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES618 Sevilla
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca

II.2.4)Opis javnega naročila:

Novo orodje o posrednih davkih za model Euromod.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 220 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/09/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/09/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3,E-41092 Sevilla, Španija

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Na podlagi člena. 134(1)(e) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2462 lahko Komisija začne postopek s pogajanji z izbranim ponudnikom zadevnega javnega razpisa za storitve, ki pomenijo ponovitev storitev, podobnih storitvam iz tega obvestila.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/07/2018