Supplies - 310119-2020

Submission deadline has been amended by:  365268-2020
03/07/2020    S127

Poland-Krakow: Medical equipments

2020/S 127-310119

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
National registration number: 000630161
Postal address: os. Na Skarpie 66
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-913
Country: Poland
Contact person: Iwona Wolnicka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Telephone: +48 126229413
Fax: +48 126444756

Internet address(es):

Main address: www.zeromski-szpital.pl

Address of the buyer profile: www.zeromski-szpital.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://e-propublico.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych - umowa nr W/II/851/NW/4/2019 z 5.3.2019

Reference number: ZP/15/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zgodnie z opisem i wymaganiami w załączniku nr 1 do SIWZ

Grupa 1 - myjnia dezynfektor 2 sztuki

Grupa 2 - łóżeczko dziecięce 8 sztuk, szafka przyłóżkowa 8 sztuk

Grupa 3 - łóżka szpitalne elektryczne 46 sztuk (w tym jedno z ramą ortopedyczną), szafka przyłózkowa z blatem bocznym 46 sztuk

Grupa 4- zestaw do fototerapii całego ciała, stóp, dłoni i podudzi 1 sztuka

Grupa 5 - lampa operacyjna dwuczaszowa 1 sztuka

Grupa 6 - zamrażarka do osocza 1 sztuka

Grupa 7- urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi 2 sztuki

Grupa 8 - narzędzia chirurgiczne - chirurgia dzieci

Grupa 9- narzędzia chirurgiczne - otolaryngologia

Grupa 10 - lampa bezcieniowa mobilna 1 sztuka

Grupa 11 - wózkowanna 1 sztuka

Grupa 12 - artroskop z oprzyrządowaniem 1 komplet

Grupa 13 - urządzenie do suchego rozmrażania osocza 1 sztuka

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki myjni-dezynfektora wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażenie), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 10
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 10
Quality criterion - Name: PARAMETRY TECHNICZNE / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 8 sztuk łóżeczek dziecięcych i 8 sztuk szafek przyłóżkowych wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażenie), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 880.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192100 Beds for medical use
33192130 Motorised beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 46 sztuk łóżek szpitalnych elektrycznych (w tym jedno z rama ortopedyczną) oraz 46 sztuk szafek przyłóżkowych z blatem bocznym wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażenie) kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 690.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33166000 Dermatological devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki zestawu do fototerapii całego ciała, stóp, dłoni i podudzi wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 720.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33167000 Surgical lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki lampy operacyjnej dwuczaszowej wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej na przyszłym

Miejscu montażu lampy. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 14.07.2020 r. o godz. 7:30 (Blok operacyjny). Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 940.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki zamrażarki do osocza wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 550.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33186200 Blood and fluid warming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 2 sztuk urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 410.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych (chirurgia dzieci) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczone narzędzia na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 690.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych (otolaryngologia) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczone narzędzia na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 770.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33167000 Surgical lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki lampy bezcieniowej mobilnej wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 240.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki wózkowanny wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 350.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33162200 Operating-theatre instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa artroskopu z oprzyrządowaniem (1 kpl) wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 720.00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa 1 sztuki urządzenia do suchego rozmrażania osocza wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.

Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażeni), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2020

Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI / Weighting: 25
Quality criterion - Name: TERMIN DOSTAWY / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 13/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 750.00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednym zamówieniem, którego przedmiotem była dostawa

Sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 654 000,00 zł - w przypadku składania oferty na wszystkie grupy, a w przypadku składania oferty na poszczególne grupy - o wartości nie mniejszej niż:

20 000,00 zł dla grupy 1

15 000,00 zł dla grupy 2

150 000,00 zł dla grupy 3

80 000,00 zł dla grupy 4

60 000,00 zł dla grupy 5

15 000,00 zł dla grupy 6

7 000,00 zł dla grupy 7

20 000,00 zł dla grupy 8

50 000,00 zł dla grupy 9

7 000,00 zł dla grupy 10

10 000,00 zł dla grupy 11

200 00

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projekt umowy na dostawę stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/08/2020
Local time: 11:00
Place:

W siedzibie Zamawiającego pokój nr Budynek Dz.Tech. 1.7

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 2 - wzór oferty

Zał. nr 7 - warunki gwarancji i serwisu

Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykaz dostaw

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2020