Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 310246-2017

08/08/2017    S150

Slovenija-Izola – Isola: Rentgenske naprave

2017/S 150-310246

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
Nacionalna identifikacijska številka: 1399632000
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola – Isola
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tea Jelačič
E-naslov: javna.narocila@sb-izola.si
Telefon: +386 56606852
Telefaks: +386 56606580
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-izola
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom.

Referenčna številka dokumenta: JN 043/RN-17
II.1.2)Glavna koda CPV
33111000 Rentgenske naprave
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom in Vzdrževanje opreme brez rentgenske cevi za dobo 6 let po preteku garancijskega roka.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 846 175.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33100000 Medicinska oprema
50400000 Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom in: Vzdrževanje opreme brez rentgenske cevi za dobo 6 let po preteku garancijskega roka.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 076-146848
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/07/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5629918000
Poštni naslov: Partizanska cesta 12
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 846 175.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 846 175.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola – Isola
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/08/2017