Lieferungen - 310288-2023

26/05/2023    S101

Dänemark-Aarhus: Medizinische Geräte

2023/S 101-310288

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Midtjylland
Nationale Identifikationsnummer: 29190925
Postanschrift: Olof Palmes Allé 15
Ort: Aarhus N
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8200
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mads Madsen
E-Mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.udbud.rm.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Midtjylland
Ort: Aarhus N
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8200
Land: Dänemark
E-Mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368730&B=REGIONMIDT
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368730&B=REGIONMIDT
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udstyr til smittemarkørscreening - Høringsmateriale

Referenznummer der Bekanntmachung: 1-23-4-72-14-23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Uddrag af udbudsmateriale – Høring forud for udbud af udstyr til smittemarkørscreening Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Høringsbrev

• Kontraktbilag 2 – Kravspecifikation

• Uddrag fra udbudsbetingelserne

• Udbudsbilag 3 – Erklæring vedrørende russiske interesser

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udstyr til smittemarkørscreening - Høringsmateriale

Los-Nr.: 1 - PPRR afregning
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK03 Syddanmark
NUTS-Code: DK02 Sjælland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uddrag af udbudsmateriale – Høring forud for udbud af udstyr til smittemarkørscreening Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Høringsbrev

• Kontraktbilag 2 – Kravspecifikation

• Uddrag fra udbudsbetingelserne

• Udbudsbilag 3 – Erklæring vedrørende russiske interesser

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
07/09/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

De fremsendte udkast har til formål at sikre at eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet revurderes på baggrund af leverandørmarkedets feedback.

Regionen ønsker derfor at få skriftlig feedback på de vedlagte høringsdokumenter, med specifikke henvisninger til hvor i udbudsmaterialet den enkelte leverandør mener at der potentielt kan være uhensigtsmæssigheder. Dette bedes derfor gøres i et særskilt dokument med reference til de enkelte afsnit hvor kommentaren relaterer sig til. For Kontraktbilag 2 – kravspecifikation kan der laves kommentarer ud for de enkelte krav, herunder også mindstekrav. Jo mere information fra leverandørsiden om hvorfor det enkelte krav er uhensigtsmæssigt stillet af Regionen, jo bedre.

Udbuddet forventes gennemført i samarbejde med Region Syddanmark og Region Sjælland som benytter 'Pay Per Reportable Result' (PPRR) metoden til afregning, også kaldet "pris pr. svar". Forenklet er dette en afregningsmetode hvor tilbudsgiveren stiller det medicotekniske apparatur til rådighed og afregnes gennem utensilie-/reagensprisen.

Region Midtjylland benytter sig af en ordinær anskaffelsesmetode hvor det medicotekniske apparatur indkøbes, og der løbende anskaffes utensilier/reagenser. Inputs til de to afregningsmetoder modtages også gerne.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver én samlet skriftlig feedback og sender via EU-Supply.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre sig.

Høringen slutter d. 13.06.2023 kl. 12.00.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023