Supplies - 310321-2022

10/06/2022    S111

Romania-Galați: Ultrasonic unit

2022/S 111-310321

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
National registration number: 3126853
Postal address: Strada: Brăilei, nr. 177
Town: Galati
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800578
Country: Romania
Contact person: ing.Andrei Monica
E-mail: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro
Telephone: +40 0236317232
Fax: +40 0236317232
Internet address(es):
Main address: www.spitalulurgentagalati.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100146817
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitara
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aparatura medicala de imagistica, sterilizare, operatorie si restabilire ritm cardiac, cu instalare inclusa

Reference number: PAAP1050402
II.1.2)Main CPV code
33112200 Ultrasonic unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ecograf - 1 bucata;

Sterilizator cu plasma – 1 bucata;

Fibrocoledocoscop - 1 bucata;

Defibrilator – 2 bucati

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 917 600.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fibrocoledocoscop

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” - sectia Bloc Operator-Chirurgie 3

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem videocoledocoscop flexibil pentru acces operator transcistic, compatibil cu linia laparoscopica Olympus , model ELITE 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

In etapa de evaluare, Comisia de evaluare va parcurge urmatoarele etape, respectiv:

i. Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile tehnice ;

ii. Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd un preț mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut în Anunțul de participare, sunt respinse și comisia de evaluare întocmește clasamentul final al ofertelor rămase în competiție.

iii. Dupa aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” in urma analizarii propunerii financiare, daca doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare pentru lotul la care se participa, se va solicita reofertare financiara, o singura data.

iv. In cazul exceptional in care, pentru lotul respectiv, dupa reofertare, ofertele vor fi egale, atribuirea contractului va avea ca si criteriul de atribuire „termenul de livrare” . In aceasta situatie , daca termenul de livrare propus de operatorul economic declarat castigator (mai mic de: 90 de zile) nu va fi respectat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica ca si sanctiune pecuniara, un procent de 10% din valoarea contractului, indiferent de numarul de zile intarziere peste termenul angajat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrilator

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”

II.2.4)Description of the procurement:

Defibrilator - bifazic cu troliu - 2 bucati

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Propunerea financiara se va intocmi pentru intreaga cantitate a lotului (2 bucati).

In etapa de evaluare, Comisia de evaluare va parcurge urmatoarele etape, respectiv:

i. Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile tehnice ;

ii. Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd un preț mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut în Anunțul de participare, sunt respinse și comisia de evaluare întocmește clasamentul final al ofertelor rămase în competiție.

iii. Dupa aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” in urma analizarii propunerii financiare, daca doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare pentru lotul la care se participa, se va solicita reofertare financiara, o singura data.

iv. In cazul exceptional in care, pentru lotul respectiv, dupa reofertare, ofertele vor fi egale, atribuirea contractului va avea ca si criteriul de atribuire „termenul de livrare” . In aceasta situatie , daca termenul de livrare propus de operatorul economic declarat castigator (mai mic de: 90 de zile) nu va fi respectat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica ca si sanctiune pecuniara, un procent de 10% din valoarea contractului, indiferent de numarul de zile intarziere peste termenul angajat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilizator cu plasma

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” - sectia Sterilizare Centrala

II.2.4)Description of the procurement:

Sterilizator de joasa temperatura cu peroxid de hidrogen cu doua usi, cu volumul camerei de sterilizare de minim 160 litri - 1 bucata

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 336 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

In etapa de evaluare, Comisia de evaluare va parcurge urmatoarele etape, respectiv:

i. Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile tehnice ;

ii. Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd un preț mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut în Anunțul de participare, sunt respinse și comisia de evaluare întocmește clasamentul final al ofertelor rămase în competiție.

iii. Dupa aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” in urma analizarii propunerii financiare, daca doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare pentru lotul la care se participa, se va solicita reofertare financiara, o singura data.

iv. In cazul exceptional in care, pentru lotul respectiv, dupa reofertare, ofertele vor fi egale, atribuirea contractului va avea ca si criteriul de atribuire „termenul de livrare” . In aceasta situatie , daca termenul de livrare propus de operatorul economic declarat castigator (mai mic de: 90 de zile) nu va fi respectat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica ca si sanctiune pecuniara, un procent de 10% din valoarea contractului, indiferent de numarul de zile intarziere peste termenul angajat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ecograf

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” - sectia Radiologie

II.2.4)Description of the procurement:

Ecograf - cu aplicatii specifice medicinei de urgenta = 1 bucata

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 394 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

In etapa de evaluare, Comisia de evaluare va parcurge urmatoarele etape, respectiv:

i. Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile tehnice ;

ii. Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd un preț mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut în Anunțul de participare, sunt respinse și comisia de evaluare întocmește clasamentul final al ofertelor rămase în competiție.

iii. Dupa aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” in urma analizarii propunerii financiare, daca doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare pentru lotul la care se participa, se va solicita reofertare financiara, o singura data.

iv. In cazul exceptional in care, pentru lotul respectiv, dupa reofertare, ofertele vor fi egale, atribuirea contractului va avea ca si criteriul de atribuire „termenul de livrare” . In aceasta situatie , daca termenul de livrare propus de operatorul economic declarat castigator (mai mic de: 90 de zile) nu va fi respectat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica ca si sanctiune pecuniara, un procent de 10% din valoarea contractului, indiferent de numarul de zile intarziere peste termenul angajat.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: a)Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 ;

b) Certificat de atestare fiscala emis de catre Ministerul Finantelor Publice - trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante, valabil la momentul prezentarii;

c) Certificat atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local - trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante, valabil la momentul prezentarii;

Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

In situatia in care operatorul economic are inregistrate, conform certificatului constatator emis de ONRC, puncte de lucru in alte circumscriptii teritoriale fiscale in afara celei unde isi are declarat sediul social (ex :comune, municipii, judete), atunci acesta are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate art.6 din Ordonanta nr. 3 din 25.08.2021.

d) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

e) Declaratie privind conflictul de interese - Lista cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica, conform art.60 din Legea 98/2016, (Formular nr.1) :

Ec.Dobrea Valentina-Alina-Manager; Dr.Voinescu Doina-Carina-Director medical; Ec.Grosu Alina -Director economic; As.Skowronski Mariana-Director de ingrijiri

Comisia de evaluare :

Ing.Andrei Monica – presedinte; Ing.Vrinceanu Vasile – membru; Dr.Serban Cristina – membru; Dr.Dutu Nicoleta – membru; Jr.Calin Viorel – membru; Ec.Mihalea Manuela – membru rezerva; Tehn.ap.med.Mardare Sterian – membru rezerva; Dr.Ichim Paul – membru rezerva; Jr.Bocaneala Mirela-Alina - membru rezerva.

NOTA: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate :

1.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in vederea participarii la procedura de atribuire .local, in conformitate cu Codul fiscal si Codul de Procedura Fiscala.

2.Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba română. Astfel, documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

1. Operatorii economici trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, care sa confirme ca ofertantul nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru persoane juridice/fizice române - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in baza Legii nr.26/1990.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTA: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate :

1.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in vederea participarii la procedura de atribuire ;

2.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare, nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect;

3.Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba română. Astfel, documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista cu principalele furnizari de produse similare, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost furnizate produse similare in valoare cumulata de cel putin valoarea estimata /lot, astfel: Lot 1=394.000 lei, Lot 2=336.000 lei, Lot 3=144.000 lei, Lot 4=43.600 lei, conform art.179, lit.b din Legea 98/2016.Dovada experientei similare poate fi demonstrata si prin experienta similara a unui tert-sustinator.Nu se accepta dovada experientei similare prin invocarea de acorduri cadru, ci doar de contracte subsecvente si/sau contracte de furnizare (nr. si data, tip/categorie produse, valoare, beneficiar, data si numar document receptie, contributia ofertantului in executarea contractului) .

Loturile: 1,2,3,4Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor face dovada implementării sistemului de management al calității în domeniul în care se încadrează activitatea / activitățile principală/principale care fac obiectul contractului, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi , inclusiv :Pentru Lot 2 : ISO 13485/2016; EN ISO 14937 privind sterilizarea cu alti agenti sterilanti decat abur si oxid de etilena; Standardele EN 60601-1-2, EN 61010-2-40 ;Pentru Lot 4: Standardele EN 60601-2-2, referitor la curentii de scurgere de inalta frecventa si EN 60601-1, referitor la curentii de scurgere la joasa frecventa si protectia la impulsurile defibrilatoarelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nu se acceptă candidaţi în curs de certificare. Sunt admişi ofertanţii care prezintă documente din care să reiasă că auditul de certificare a fost finalizat, urmând să primească certificarea propriu-zisă. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Autoritatea contractanta stabileste un singur termen pentru raspunsurile consolidate la eventualele solicitari de clarificari din partea operatorilor economici, astfel: Pana in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in S.E.A.P.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termen de contestatie: art.8 din Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Postal address: Str.Brailei nr.177
Town: Galati
Postal code: 800578
Country: Romania
E-mail: monica.andrei@spitalulurgentagalati.ro
Telephone: +40 236317232
Fax: +40 236317232
Internet address: www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/06/2022