Storitve - 310498-2016

08/09/2016    S173    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Pregled instrumentov in programov EU za zbiranje podatkov z vidika temeljnih pravic

2016/S 173-310498

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/A4 Programme Management
Office MO59 04/21
Brussels
1049
Belgija
Telefon: +32 22962152
E-naslov: just-A4-cft@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE1

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1831
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1831
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pregled instrumentov in programov EU za zbiranje podatkov z vidika temeljnih pravic

Referenčna številka dokumenta: JUST/2015/RPPI/PR/RIGH/0218.
II.1.2)Glavna koda CPV
79410000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament je s pilotnim projektom, umeščenem v proračunu EU, zahteval ustanovitev neodvisne strokovne skupine za izvedbo pregleda temeljnih pravic v zvezi z obstoječo zakonodajo EU, instrumenti ali sporazumi s tretjimi stranmi, ki vključujejo zbiranje, zadrževanje, shranjevanje ali prenos osebnih podatkov („Pregled instrumentov in programov EU za zbiranje podatkov z vidika temeljnih pravic“).

Namen tega pilotnega projekta je ustanoviti neodvisno strokovno skupino za izvedbo zadevnega pregleda in ji nuditi podporo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79140000
79100000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glej internetni naslov iz oddelka I.3 tega obvestila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 750 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Pilotni projekt „Pregled instrumentov in programov EU za zbiranje podatkov z vidika temeljnih pravic“.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej internetni naslov iz oddelka I.3 tega obvestila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej internetni naslov iz oddelka I.3 tega obvestila.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/10/2016
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/10/2016
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

rue Montoyer 59, 1040 Bruselj, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glej internetni naslov iz oddelka I.3 tega obvestila.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Enako kot zgoraj
Luxembourg
Luksemburg
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/08/2016