Építési beruházás - 310575-2016

08/09/2016    S173    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2016/S 173-310575

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése tárgyban.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 51 359 358 689.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116
45210000
45234160
71220000
45231400
71240000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.

Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport.

Váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben.

25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km.

Térvilágítás kiépítése/átépítése: 8 helyszínen.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen.

Hidak, kerethidak, átereszek felújítása, vagy átépítése: 27 db.

Új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db.

Sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 8 helyszínen.

Különszintű keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz) része.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 211-382071
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) – Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
1. Közös Ajánlattevő neve: V-Híd Zrt.,
Karikás Frigyes utca 20.
Budapest
1138
Magyarország
E-mail: sal.laszlo@hid.hu
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
2. Közös Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.
Karikás Frigyes utca 20.
Budapest
1138
Magyarország
E-mail: sal.laszlo@hid.hu
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 913 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes közös ajánlattevők egyik tagja sem tartozik a KKv. tv. hatálya alá.

Ajánlattevők neve, címe:

1. Közös Ajánlattevő neve: V-Híd Zrt.,1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., A-Híd Zrt.,1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

2. SDD Konzorcium: Dömper Kft., 2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2. hrsz., Subterra-Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., Pannon-Doprastav Kft., 9025 Győr, Kálvária utca 1–3. 2. em.

3. Kelet-Út Kft., 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.

4. SW Batta Konzorcium:Swietelsky Vasúttechnika Kft., 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép. V. em.

5. Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft., 9023 Győr, Alkotás u. 50. C ép. I. em.

6. Közös Ajánlattevő neve: Ortiz Construcciones Y Projectos S.A., 28081 Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas 44., Spanyolország.

Közös Ajánlattevő neve: Konszenzus Pannónia Zrt., 1071 Budapest, Dózsa György út 54. III/6.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/09/2016