Lieferungen - 310632-2023

26/05/2023    S101

Česko-Liberec: Ultrazvukové přístroje pro litotrypsii

2023/S 101-310632

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 086-265145)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Národní identifikační číslo: 27283933
Poštovní adresa: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 46001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876/11, 460 01 Liberec
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Tel.: +420 481030368
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.nemlib.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KNL

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Litotryptor

Spisové číslo: CC/OŘ/KNL1/23
II.1.2)Hlavní kód CPV
33153000 Ultrazvukové přístroje pro litotrypsii
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro extrakorporální litotrypsi (dále také jako „litotryptor“) sestávajícího z generátoru rázů, ovládací konzole, zákrokového stolu, C-ramene a ultrazvuku. Celý systém bude sloužit pro drcení ledvinových kamenů, urologickou diagnostiku a intervence. Před zahájením dodávky zajistí vybraný dodavatel demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího zařízení Dornier Compact Sigma M.

Součástí předmětu veřejné zakázky bude provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let (24 měsíců) a pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců) po ukončení záruční lhůty. Podrobně v zadávacích podmínkách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/05/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 086-265145

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky
Namísto:

124 měsíců

Má být:

123,5 měsíců

Číslo oddílu: II.2.14
Místo v textu, které má být změněno: Další informace
Namísto:

doplnění k informaci k odst. II.2.7) tohoto formuláře (Doba trvání zakázky): uvedená doba 124 měsíců se skládá z následujících částí: Lhůta dodávky včetně uvedení do provozu a instruktáže obsluhy: max. 4 měsíce od podpisu kupní smlouvy, Záruční lhůta: 24 měsíců, Poskytování pozáručního servisu: 96 měsíců po uplynutí záruční lhůty

Má být:

doplnění k informaci k odst. II.2.7) tohoto formuláře (Doba trvání zakázky): uvedená doba 124 měsíců se skládá z následujících částí: Lhůta dodávky včetně uvedení do provozu a instruktáže obsluhy: max. 3,5 měsíce od podpisu kupní smlouvy, Záruční lhůta: 24 měsíců, Poskytování pozáručního servisu: 96 měsíců po uplynutí záruční lhůty

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/06/2023
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 27/06/2023
Místní čas: 13:00
Číslo oddílu: IV2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 01/06/2023
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 27/06/2023
Místní čas: 13:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Tímto opravným formulářem zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejněné na profilu zadavatele dne 24.5.2023.